RSSВерсія для друку
Статті

Загальне охоплення медико-санітарними послугами означає, що кожна людина має доступ до необхідних для нього якісних медичних послуг, не відчуваючи при цьому фінансових труднощів у зв'язку з їх оплатою. Для цього необхідні міцна, ефективна, належним чином організована система охорони здоров'я; доступ до основних лікарських засобів і технологій і достатня кількість зацікавлених працівників системи охорони здоров'я. Перед більшістю країн стоїть складне завдання – розширення медичного обслуговування для задоволення зростаючих потреб в умовах обмежених ресурсів.

У цьому документі йдеться про те, яким чином наукові дослідження, що проводяться у сфері охорони здоров’я, можуть сприяти охопленню медичними послугами все більшої кількості населення.   

Вольф О.О. Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих у 2012-2014 рр. в Україні

Вольф О.О. Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих у 2012-2014 рр. в Україні

Вольф О.О. Взаємодія між державними та недержавними організаціями заради розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Печерському районі Києва

Вольф О.О. Взаємодія між державними та недержавними організаціями заради розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Печерському районі Києва

Вольф О.О. Право на забезпечення реабілітаційним обладанням іінформацією у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні (у співав.:Губський Ю.І., Царенко А.В., Вольф О.О., Толстих О.І., Бабійчук О.М.,Шевчик А.Л.)

Вольф О.О. Право на забезпечення реабілітаційним обладанням іінформацією у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні (у співав.:Губський Ю.І., Царенко А.В., Вольф О.О., Толстих О.І., Бабійчук О.М.,Шевчик А.Л.)

Вольф О.О. Основні нормативно-правові засади гуманізації політики щодо невиліковно хворих у світі

Вольф О.О. Основні нормативно-правові засади гуманізації політики щодо невиліковно хворих у світі

Вольф О.О. Деякі доктринальні та нормативно-правові передумови гуманізації політики Православної і Католицької Церков стосовно невиліковно хворих (др.пол.ХХ-поч.ХХІ ст.)

Вольф О.О. Деякі доктринальні та нормативно-правові передумови гуманізації політики Православної і Католицької Церков стосовно невиліковно хворих (др.пол.ХХ-поч.ХХІ ст.)

Вольф О.О. Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності МСЕК

Вольф О.О. Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності МСЕК

Вольф О.О. Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих за умов загострення суспільно-політичної кризи в Україні

Вольф О.О. Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих за умов загострення суспільно-політичної кризи в Україні

Слабий М. В., Терешкевич Д.-Г. Т. Правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання охорони здоров'я на засадах біоетики

Слабий М. В., Терешкевич Д.-Г. Т. Правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання охорони здоров'я на засадах біоетики

Гринаш В. М., Паробецька І. М., Ходор О. Є. Індуальна система надання медичних послуг в охороні здоров'я

Гринаш В. М., Паробецька І. М., Ходор О. Є. Індустріальна система надання медичних послуг в охороні здоров'я

Найда А. І., Малик О. Р. Історіографія судової медицини Львівщини і передумови її розвитку в судочинстві України (теоретичний аспект)

Найда А. І., Малик О. Р. Історіографія судової медицини Львівщини і передумови її розвитку в судочинстві України (теоретичний аспект)

Зінько о. Василь, Огірко О. В., Андрушко В. Т. Біоетика та християнські засади прав людини

Зінько о. Василь, Огірко О. В., Андрушко В. Т. Біоетика та християнські засади прав людини

Дешко Л. М. Державне регулювання цін на лікарські засоби в Україні: історико-правовий аналіз

Дешко Л. М. Державне регулювання цін на лікарські засоби в Україні: історико-правовий аналіз

Гладун З. С. Концептуальні засади державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення

Гладун З. С. Концептуальні засади державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення

Коробцова Н. В., Печений О. П. Деякі проблеми правової охорони медичної таємниці

Коробцова Н. В., Печений О. П. Деякі проблеми правової охорони медичної таємниці

Бахтіна К. Р. До питання про основні напрями розвитку прав пацієнтів за кордоном

Бахтіна К. Р. До питання про основні напрями розвитку прав пацієнтів за кордоном

Пукало Р. М., Пукало А. Р., Пукало С. Є. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та проблемні питання нормативно-правової бази боротьби з нею

Пукало Р. М., Пукало А. Р., Пукало С. Є. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та проблемні питання нормативно-правової бази боротьби з нею

Паращич І. М., Васютін О. М. Загальнотеоретичні проблеми захисту прав пацієнтів в Україні

Паращич І. М., Васютін О. М. Загальнотеоретичні проблеми захисту прав пацієнтів в Україні

Джочка О. П. Загальнотеоретичний аспект правового регулювання репродуктивної функції

Джочка О. П. Загальнотеоретичний аспект правового регулювання репродуктивної функції

Хобор Р. Б. Правове регулювання медико-санітарного забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі

Хобор Р. Б. Правове регулювання медико-санітарного забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі

Галай В. О. Захист прав пацієнтів у правозахисному механізмі в Україні

Галай В. О. Захист прав пацієнтів у правозахисному механізмі в Україні

Ясеницький В. Є. Кримінально-правове значення лікарської помилки

Ясеницький В. Є. Кримінально-правове значення лікарської помилки

Гуменна О. О. Кримінально-правовий захист людини в сфері біомедицини

Гуменна О. О. Кримінально-правовий захист людини в сфері біомедицини

Стеценко С. Г. Медичне право України: міфи та реалії

Стеценко С. Г. Медичне право України: міфи та реалії

Волков В. Д., Дешко Л. М. До питання про галузеву належність медичного права України та його місце в структурі медичної і юридичної освіти

Волков В. Д., Дешко Л. М. До питання про галузеву належність медичного права України та його місце в структурі медичної і юридичної освіти 

Андрієвська Т. І. Морально-етична, віросповідна та правова проблема "права на смерть"

Андрієвська Т. І. Морально-етична, віросповідна та правова проблема "права на смерть"

Костецька О. Право особи на інформацію про здоров'я: проблеми реалізації

Костецька О. Право особи на інформацію про здоров'я: проблеми реалізації

Фуртак І. І., Паробецька І. М., Верес Н. В., Самчук Б. М. Інформаційне забезпечення менеджменту сімейної медицини

Фуртак І. І., Паробецька І. М., Верес Н. В., Самчук Б. М. Інформаційне забезпечення менеджменту сімейної медицини

Захист прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі теоретико-правові аспекти

В Україні останні десять років активно розвивається нова галузь права – медичне право, приваблюючи до свого лона все більшу кількість фахівців від медицини і права, як теоретиків, так і практиків. Дебати спеціалістів у цій царині є різновекторні: від визначення медичного права як галузі права, інституту права, галузі законодавства до практичних аспектів захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.Юридична практика теж перманентно «збагачується» медичними справами судового і позасудового характерів, про що можна робити висновок на основі статистичних даних, аналізу судових рішень, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

Автор: Сенюта І.Я., президен юридичної фірми "MedLex", голова Постійно діючого третейського суду, президент ВГО "Фундація медичного права та біоетики України" (www.medicallaw.org.ua), член Дорадчої ради при Комітеті ВРУ з питань охорони здоров'я

Стаття у повному обсязі (формат PDF)


Несумлінні пацієнти

Питання щодо відшкодування шкоди пацієнтові вирішується по-різному, залежно не лише від обставин справи, але й від того, чи приватна медична клініка чи державний або комунальний заклад охорони здоров’я виступає відповідачем. За найменших сумнівів свого медичного персоналу клініки найчастіше вважають за доцільне сплатити вартість необхідних послуг або відшкодування.

Автор:
Н. Курочкіна, головний юрист компанії "Правовий Альянс"

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Право пацієнта на вибір методів лікування: "Білі плями" українського законодавства

Перший у світі документ про права пацієнта з’явився у США в 1971 р. Це був «Біль про права пацієнтів», який запровадив новий етичний підхід усієї клінічної та експериментальної медицини. Цей підхід, що дістав назву «принцип інформованої згоди», ґрунтується на двох положеннях – кожен пацієнт має право знати  про стан свого здоров’я і медична допомога має здійснюватись лише за добровільною згодою пацієнта.

Автор: Г. Миронова (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України).

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади

Конституція України у ст. 49 закріплює право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Це право забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Людина та її права є найбільшою цінністю у правовій та соціальній державі. Захист цих прав побудований на антропоцентричній природознавчій концепції, згідно з якою вирішення основних правових завдань має спрямовуватись виключно в інтересах людини.

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Частина 6

Правове регулювання праці лікарів: теоретико-інституційний аналіз

Організаційні зміни системи охорони здоров'я України, які відбулись останнім часом, сприяють актуалізації питання праці лікарів. Осмислення їх діяльності у сьогоднішніх умовах диктує потребу  у формуванні принципово нових пропозицій  правового регулювання їх трудової діяльності.

Автор: О. Костенко (Харківський національний унівеситет внутрішніх справ)

Стаття і повному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Цівільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки

Одним із варіантів дефектів надання лікарської допомоги є лікарські помилки, які можна вважати найбільш суперечливішим явищем правового осмислення медичної практики. Суттєве питання, яке потребує свого розуміння , як в теоретичному, так і в практичному плані - це відповідальність медиків за лікарські помилки. Незважаючи на сучасні успіхи в лікуванні багатьох захворювань, слід погодитися з тим, що безпомилкова робота лікарів в принципі неможлива, враховуючи специфіку медицини.

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Попередження конфлікту

У разі надання медичних послуг неналежної якості, які спричинили негативні наслідки для здоров’я пацієнта, будь-який медичний заклад повинен понести відповідальність перед пацієнтом. Шанс притягти до відповідальності винних є, хоч і не великий. Позитивний результат залежить від багатьох факторів, зокрема від того, де пацієнтові надавали медичну допомогу – у приватній клініці чи у державному, комунальному закладі охорони здоров’я…..

Стаття у повному обсязі формат PDF (Олена Бабич, юрист клініки «Ісіда»)

Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров'я через медичне страхування

Відповідно до ст. 3 Конституції України, здоров’я людини – одна з найвищих соціальних цінностей держави. Статтею 49 Конституції встановлено, що в Україні кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Автор: О. Солдатенко (к.ек.н., доц., директор Науково-дослідного інституту фінансового права)

Стаття у поному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Деякі питання проведення біомедичних дослідів на людині

Біомедичні досліди проводяться на людині з того часу як почала існувати медицина. Більше того, медицина не могла б розвиватися без таких досліджень. будь-яке нове лікарство, засіб діагностики, новий спосіб лікування потребують апробації на людині.

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Медики поставили діагноз системі охорони здоров'я

Відомий лікар, директор московського НДІ невідкладної дитячої хірургії і травматології Леонід Рошаль на Форумі медичних працівників піддав публічній критиці роботу Міністерства охорони здоров'я РФ. Він засудив організацію охорони здоров'я в країні, скорочення клінік, систему оплати праці лікарів, відсутність громадського контролю за витрачанням коштів і корупцію в галузі.

Стаття у повному обсязі (формат PDF)

Джерело інформації сайт:

http://www.rian.ru/analytics/20110420/366551846.html

18.01.2019.

Журнал Медичне право проіндексований Index Copernicus

Шановні колеги! Дуже рада з Вами поділитись приємною...
18.01.2019.

Про порядок проведення атестації лікарів за реформою МОЗ! Частина друга. Пояснення

Атестація на визначення знань та практичних навиків з...
18.01.2019.

Україна отримає від Китаю медичне обладнання

Міністерство економічного розвитку і...
16.01.2019.

Круглий стіл «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках»

22 листопада 2019 р. у м. Львові кафедра медичного...
14.11.2018.

Круглий стіл з панельними дискусіями на тему «Донорство крові та її компонентів: до питання про нову правову парадигму»

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація...
11.11.2018.

7-ма Європейська конференція з медичного права (25 – 27 вересня 2019 р. в м. Тулузі (Франція))

25 – 27 вересня 2019 р. в м. Тулузі (Франція)...