RSSВерсія для друку
Про журнал "Медичне право"

Науково-практичний журнал "Медичне право"

ISNN 2072-084X(Print)
ISSN 2518-7724 (Online)

 

Засновано в 2008 році ЛОБФ "Медицина і право"
Журнал виходить двічі на рік

Головний редактор :
Ірина Ярославівна СЕНЮТА,
доктор юридичних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 20957-10757 ПР від 22.09.2014 р.

Засновники:

  • Громадська організація "Фундація медичного права та біоетики України"
  • Львівський обласний благодійний фонд "Медицина і право"
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Передплатний індекс: 99717

Журнал внесено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528)

Журнал віднесено до категорії "Б" фахових видань
(наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 № 886)


Політика журналу «Медичне право»

Журнал «Медичне право» — українське видання, що має на меті поєднати мультидисциплінарну проблематику трьох наук ― права, медицини і біоетики, що стане у нагоді науковцям і практикам для максимально успішної роботи над розвитком медичного права в Україні, як галузі права, науки та навчальної дисципліни з урахуванням міжнародних і регіональних стандартів та інтеграційних процесів.

У Журналі публікуються статті за тематикою медичного права, фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я.

Спеціальність, за якою публікуються наукові праці 081 «Право».

Видання відкрите для наукового доробку зарубіжних й українських науковців і практиків, статті публікуються державною та іншими мовами (англійською, польською та російською), що дає можливість залучення численної плеяди фахівців як з України, так й іноземних країн.

Журнал буде корисним для широкої аудиторії практиків, науковців, студентства, як з царини права, так і медицини, біоетики, а також для усіх, хто цікавиться правовим регулюванням охорони здоров’я та біоетики.

Попри висвітлення теоретичних питань, у журналі є інші рубрики, в яких читачі отримають інформацію про міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини, національні нормативно-правові акти, переклади рішень Європейського суду з прав людини, підбірку медичних справ як національних, так і зарубіжних держав, окрім цього, знайомства зі знаковими постатями, літературними новинками й інформацією про цікаві події за тематикою журналу.

Політика Журналу незмінна в намірах і діях творчої команди професійно зростати, вести журнал на нові міжнародні майданчики, полонити нових авторів і читачів, проте рифи практики як медичної, так і правової створюють необхідність постійно змінюватись і залишатись актуальними, висвітлюючи топові питання за тематикою видання, та бути професійним дороговказом.


Науково-практичний журнал "Медичне право" внесено до таких Міжнародних наукометричних баз даних:

  • "EBSCO Publishing, Inc." (США) (Ліцензійна угода від 16 травня 2013 р.)

 

ВИДАВЕЦЬ:
© Видавництво ЛОБФ "Медицина і право"

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...