RSSВерсія для друку
Редакційна колегія журналу "Медичне право"

Наукова рада

ГОЛОВА НАУКОВОЇ РАДИ - МАЙДАНИК Роман Андрійович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АРДА Берна
доктор медичних наук, доктор права, професор історії медицини та медичної етики Медичного університету м. Анкара (Турецька Республіка)

ВОЛЬФМАН Самюель
доктор філософії у галузі права, професор юридичного факультету Університету м. Хайфа (Ізраїль)

ҐЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВШ України, академік Папської академії «Pro Vita», перший проректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДЕЦИК Орина Зенонівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського національного медичного університету

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович
доктор фармацевтичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний доктор Люблінського медичного університету Республіки Польща, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

МАМЕДОВ Вугар
доктор медичних наук, професор заступник директора Інституту права людини Національної Академії наук Азербайджану, професор кафедри судової медицини Азербайджанського медичного університету, голова Асоціації медичного права та біоетики Азербайджану (Азербайджан)

ПОЛЯСНИЙ Вячеслав Олексійович 
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, професор кафедри соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного медичного університету

РАДИШ Ярослав Федорович
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СВЯТОЦЬКИЙ Олександр Дмитрович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний редактор журналу «Право України»

СТЕЦЕНКО Семен Григорович
доктор юридичних наук, професор, академік АНВШ України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя Верховного Суду

ХАКЕРІ Хакан 
доктор права, професор кримінального та медичного права, директор науково-дослідного відділу з питань медичного права, Стамбульський цивілізаційний університет (Турецька Республіка) 

Чабановська Катажина 
доктор філософії, професор кафедри міжнародного здоровя Факультету медицини і природничих наук Маастрихтського університету (Королівство Нідерландів) 

Редакційна рада

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - СЕНЮТА Ірина Ярославівна
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», адвокат, керуючий партнер АО «MedLex»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР - ТЕРЕШКО Христина Ярославівна
асистент кафедри медичного права Львівського національного університету імені Данила Галицького, президент ЛОБФ «Медицина і право»

АГІЄВЕЦЬ Світлана Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь)

БУЛЕЦА Сібілла Богданівна
доктор юридичних наук, професор, заступник декана юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет",  член Всесвітньої асоціації медичного права

ГЛАДУН Зіновій Степанович
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії, адвокат, заслужений юрист України

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна
доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЕКСТЕР Андре
доктор права, професор Університету Еразмус, член Європейської асоціації медичного права (Королівство Нідерландів)

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, керівник НДЛ права біоетики та медичного права,   адвокат

КОВАЛЬ Ірина Федорівна
доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН
України

КОХАНОВСЬКА Олена Валеонінівна
доктор юридичних наук, професор, член-кориспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРУПЧАН Олександр Дмитрович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАпрН України

МИРОНЕНКО Наталя Михайлівна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ОРЛЮК Олена Павлівна
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ПАШКОВ Віталій Михайлович
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

СІЧКОРІЗ Орест Євгенович
кандидат медичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, радник Президента України, представник Президента України у Верховній Раді України

30.09.2019.

Засідання Генеральної асамблеї Європейської асоціації медичного права

26 вересня 2019 р. відбулось засідання...
30.09.2019.

VII конференція Європейської асоціації медичного права (European Association of Health Law) “Інновації та охорона здоров’я: нові виклики для Європи” (25-27.09.2019 р., м. Тулуза, Франція)

VII конференція Європейської асоціації медичного права...
30.09.2019.

МОЗ України починає будувати діалог з тими, хто впроваджує реформи на місцях

27 вересня 2019 р. відбулася чотирьохгодинна зустріч...
11.09.2019.

Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології

12-13 вересня 2019 р. у м. Харкові відбудеться...
03.09.2019.

Міжнародний круглий стіл «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках»

22 листопада 2019 р. у м. Києві Комітет медичного...