RSSВерсія для друку
Редакційна колегія журналу "Медичне право"

Наукова рада

ГОЛОВА НАУКОВОЇ РАДИ - МАЙДАНИК Роман Андрійович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АРДА Берна
доктор медичних наук, доктор права, професор історії медицини та медичної етики Медичного університету м. Анкара (Турецька Республіка)

ВОЛЬФМАН Самюель
доктор філософії у галузі права, професор юридичного факультету Університету м. Хайфа (Ізраїль)

ҐЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВШ України, академік Папської академії «Pro Vita», перший проректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДЕЦИК Орина Зенонівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського національного медичного університету

МАМЕДОВ Вугар
доктор медичних наук, професор заступник директора Інституту права людини Національної Академії наук Азербайджану, професор кафедри судової медицини Азербайджанського медичного університету, голова Асоціації медичного права та біоетики Азербайджану (Азербайджан)

ПОЛЯСНИЙ Вячеслав Олексійович 
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, професор кафедри соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного медичного університету

РАДИШ Ярослав Федорович
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СВЯТОЦЬКИЙ Олександр Дмитрович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний редактор журналу «Право України»

СТЕЦЕНКО Семен Григорович
доктор юридичних наук, професор, академік АНВШ України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя Верховного Суду

ХАКЕРІ Хакан 
доктор права, професор кримінального та медичного права, директор науково-дослідного відділу з питань медичного права, Стамбульський цивілізаційний університет (Турецька Республіка) 

Чабановська Катажина 
доктор філософії, професор кафедри міжнародного здоровя Факультету медицини і природничих наук Маастрихтського університету (Королівство Нідерландів) 

Редакційна рада

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - СЕНЮТА Ірина Ярославівна
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», адвокат, керуючий партнер АО «MedLex»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР - ТЕРЕШКО Христина Ярославівна
кандидат юридичних наук, асистент кафедри медичного права Львівського національного університету імені Данила Галицького, президент ЛОБФ «Медицина і право»

АГІЄВЕЦЬ Світлана Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь)

БАТИГІНА Олена Михайлівна
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

БУЛЕЦА Сібілла Богданівна
доктор юридичних наук, професор, заступник декана юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет",  член Всесвітньої асоціації медичного права

ГЛАДУН Зіновій Степанович
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії, адвокат, заслужений юрист України

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна
доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЕКСТЕР Андре
доктор права, професор Університету Еразмус, член Європейської асоціації медичного права (Королівство Нідерландів)

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович
доктор фармацевтичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний доктор Люблінського медичного університету Республіки Польща, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, керівник НДЛ права біоетики та медичного права,   адвокат

КОВАЛЬ Ірина Федорівна
доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН
України

КОХАНОВСЬКА Олена Валеонінівна
доктор юридичних наук, професор, член-кориспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРУПЧАН Олександр Дмитрович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАпрН України

МИРОНЕНКО Наталя Михайлівна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ОРЛЮК Олена Павлівна
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ПАШКОВ Віталій Михайлович
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

СІЧКОРІЗ Орест Євгенович
кандидат медичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ТРОЦЬКА Марина Василівна
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.10.2020.

МОЗ закладає у бюджетний запит базову ставку на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у розмірі 60 332 грн

У бюджетному запиті на наступний 2021 рік МОЗ ініціює...
14.10.2020.

На засіданні Уряду прийнято рішення продовжити дію адаптивного карантину до кінця 2020 року

Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів...
07.10.2020.

Робоча група при МОЗ розробила проєкт Концепції електронної охорони здоров’я

Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я України...
07.10.2020.

Конгрес з паліативної і хоспісної допомоги

9-10 жовтня 2020 в м. Києві у форматі он-лайн...