RSSВерсія для друку
Партнери

ESCR-net

ESCR-net є спільною ініціативою груп людей та окремих професіоналів, що охоплює понад 270 соціальних рухів, громадських організацій та осіб, які здійснюють адвокацію, із 70 країн світу. Мережа має своєю метою забезпечення прав людини з особливим фокусом на економічних, соціальних і культурних правах, а також напрацювання механізмів реалізації, захисту та здійснення цих прав. Завдяки ESCR-net, окремі спільноти, індивіди мають змогу обмінюватись інформацією, розробляти та ухвалювати колективні рішення та втілювати ці рішення в життя, розробляти нові cтрaтeгії та механізми забезпечення прав людини. Сприяючи проведенню спільних кампаній, заохочуючи комунікацію та забезпечуючи солідарність в усіх регіонах, Мережа має намір сформувати глобальний рух з метою забезпечення прав людини та соціальної справедливості для усіх на рівних умовах.  

Правова країна

Проект Агентства США з міжнародного розвитку «Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна», виконується компанією Менеджмент Сістемc Інтернешнл (МSI).

Проект «Правова країна» має три основні завдання:

  • розбудова потужності українських неурядових організацій, що надають правову допомогу;

  • створення життєздатної загальнонаціональної мережі неурядових організацій, що надають правову допомогу;

  • розвиток партнерства та залучення додаткових приватних ресурсів для розширення та збільшення обсягу  професійної безоплатної правової допомоги.

http://pravovakrayina.org.ua/

Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»

Зареєстрований: 17.04.2006 року

ЛОБФ «Медицина і право» створений з метою здійснення благодійної діяльності спрямованої на сприяння реалізації, охорони і захисту законних прав та інтересів громадськості, сприяння розвитку нових суспільно-правових відносин, які базуються на повазі до прав і свобод кожного та становлення і розвиток медичного права.

ASPHER

Асоціація шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER) є провідною, незалежною європейською організацією, яка має за мету зміцнення ролі громадського здоров’я, шляхом покращання навчання фахівців сфери громадського здоров'я. Новим вектором діяльності є створення платформи прав людини у сфері охорони здоров’я. Заснована в 1996 році ASPHER налічує понад 100 повних членів, які знаходяться у країнах – членах європейського регіону ВООЗ. ASPHER представлена в 42 країнах Європи, та охоплює понад 5000 представників викладацького складу й експертів .ASPHER також підтримує тісні зв’язки з подібними асоціаціями в інших регіонах світу й іншими європейськими та міжнародними організаціями, сферою інтересів яких є громадське здоров’я і права людини.

Спільнота практикуючих фахівців (Community of Practice)

Спільнота практикуючих фахівців (Community of Practice) – інтернет-платформа для адвокатів, юристів, викладачів права, викладачів у галузі медицини, що була утворена з метою обміну матеріалами, досвідом та ресурсами у сфері «Медичного Права»

Детальна інформація на сайті:  
http://cop.health-rights.org/ru/

Юридична фірма «MedLex»

Юридична фірма «MedLex», створена у липні 2008 р.

Місія фірми
професійна допомога кожному клієнтові, а також соціально-правовий ефект від її діяльності для держави і населення у цілому.

Керівник (президент) юридичної фірми
Ірина Сенюта — к. ю. н., доцент, завідувач кафедрою медичного права  Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ph.D, адвокат, головний редактор загальнодержавного науково-практичного журналу «Медичне право», президент Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», директор видавництва ЛОБФ «Медицина і право», член Всесвітньої асоціації медичного права (WAML).

Назва фірми обрана невипадково. Засновники намагались забезпечити вдале поєднання медицини і права саме у практичній діяльності. Тому, окрім загальної практики, «MedLex» має неординарну для юридичного бізнесу спеціалізацію — медичне право.

Фахівці, що працюють у лавах фірми, вдало поєднують практичну, наукову і громадську діяльність. Цей симбіоз дає можливість адекватно допомагати кожному клієнтові, а також до деякої міри впливати на державну політику в царині охорони здоров’я, долучатись до законотворення, що сприяє дотриманню прав людини у цій галузі в цілому.

Основні напрями діяльності:

  • претензійно-позовна робота;
  • судова практика;
  • правовий супровід юридичних осіб;
  • консалтинг фізичних і юридичних осіб;
  • альтернативне розв’язання конфліктів.

Контактна інформація:
Адреса: 79000, м. Львів, вул. Фурманська, 1/17
тел./факс: 8 (032) 2259580