RSSВерсія для друку
Senyuta Iryna Yaroslavivna

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.059

Med. pravo., 2017; 2(20): 59-70

UDС: 340.6 : 614.25

SENYUTA IRYNA YAROSLAVIVNA 

Candidate of legal sciences, associate professor, head of the department of medical law of the Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, chief editor of the scientific and practical journal “Medical law”, attorney at law, Chief of the Committee on Medical, Pharmaceutical Law and Bioethics of the Ukrainian National Bar Association, president of the NGO “Foundation of Medical Law and Bioethics of Ukraine”, member of the World Association for Medical Law and European Association of Health Law

Legal Custom as a Source of Law and Regulator of the Relations in the Sphere of Medical Care Provision

The issues of legal regulation of the relations in the sphere of medical care provision by means of legal custom were researched in article. Different approaches, which exist in the legal literature, on understanding the notion and specific features of a legal custom were analyzed. Conditions of applying the legal custom were elucidated. Such conditions are as follows: absence of the legislative and contractual regulation of the relations and such legal customs do not contradict the contract and acts of civil legislation. Examples of application of the legal customs in the sphere of medical care provision with a reference to a court practice were provided. Two legal customs were elucidated in detail: the existence of a hospital ward doctor and a concilium of doctors. The differentiation between the notions “custom”, “custom of medical practice”, “legal custom in the sphere of medical care provision”. The definition of a legal custom in the sphere of medical provision was formulated. Under the term legal custom in the sphere of medical care provision one shall understand an established rule of behavior, which is sanctioned by the state, as a result of being applied multiple times and became obligatory and is used in the health care facilities in the course of organization and provision of medical care to patients.

Key words: legal custom, source of law, legal relations in the sphere of medical care provision.

Reference list

1.  Hrynyak A. B. (2015) Zvychay yak dzherelo pravovoho rehulyuvannya dohovirnykh vidnosyn Retrieved from A. B. Hrynyak, V. V. Protsenko. Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo. Vyp. 14. p. 98. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2015_14_26

2. Maydanyk R. A. Tsyvilne pravo Zahalna chastyna. Vstup u tsyvilne pravo. Retrieved from http://westudents.com.ua/knigi/477-tsivlne-pravo-maydanik-PA.html

3.  Tolkachova N. Ye. Pravovyy zvychay, uzvychayenist, zvychay dilovoho oborotu formy prava suchasnoyi Ukrayiny problemy zastosuvannya. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39603

4   David R. (1999) Osnovnyie pravovyie sistemyi sovremennosti R. David, K. Zhoffre Spinozi per. s fr. V.A. Tumanova. M. Mezhdunar. otnosheniya, p. 400.

5.   Hrymych M.V. (2006) Zvychayeve tsyvilne pravo ukrayintsiv XIX pochatku XX stolittya. M.V. Hrymych. K. Aristey, p. 560.

6.   Teoriya gosudarstva i prava, ucheb. posobie dlya vuzov. V.N. Hropanyuk. Moskva. Otechestvo, 1993. p. 343.

7.   Komarov S. A. (1995) Obschaya teoriya gosudarstva i prava, kurs lektsiy. S. A. Komarov. 2-e izd., isprav. i dopol. Moskva. Manuskript, p. 312.

8.   Shershenevich G. F.(2001) Kurs grazhdanskogo prava, G. F. Shershenevich. Tula, Avtograf, p. 719.

9.   Shemshuchenko Yu.S. Zvychay pravovyy, yurydychna entsyklopediya. Retrieved from http://leksika.com.ua/12521228/legal/zvichay_pravoviy

10.  Osnovyi meditsinskogo prava Rossii, uchebnoe posobie, pod red. Yu. D. Sergeeva. Moskva. MIA, 2007. p. 140.

11.  Kovalenko A. I. (2007) Moral i pravo v meditsine. A. I. Kovalenko, A. I. Piskun, T. V. Timoshenko. Retrieved from https://www.amursma.ru/upload/docs/teoreticheskie kafedry/moral_pravo.pdf

12.  Etychnyy kodeks likarya Ukrayiny, pryynyatyy ta pidpysanyy na Vseukrayinskomu zyizdi likarskykh orhanizatsiy ta X Zyizdi Vseukrayinskoho likarskoho tovarystva VULT. Yevpatoriya, AR Krym, 27.09.2009 r. Medychne pravo. 2010. 5,I. p. 115.

13.  Tihomirov A. V. (1998) Meditsinskoe pravo, prakticheskoe posobie. A.V. Tihomirov. Moskva. Statut, p. 418.

14.  Rishennya Holosiyivskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 28.01.2013 r. u spravi 2601/9073/12. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29145794

15.  Rishennya Lychakivskoho rayonnoho sudu m. Lvova vid 04.02.2013 r. u spravi 2/463/3/13. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29249144

16.  Medyko-pravovyy tlumachnyy slovnyk. za red. I. Ya. Senyuty. Lviv. LOBF Medytsyna i pravo, 2010. p. 540.

17.  Senyuta I. Ya. (2012) Konsultatyvna dopomoha u sferi okhorony zdorovya deyaki pytannya yiyi nadannya. I. Ya. Senyuta. Ukrayinskyy medychnyy chasopys. Retrieved from http://www.umj.com.ua/article/26028/konsultativna-dopomoga-u-sferi-oxoroni-zdorov-ya-deyaki-pitannya-ii-nadannya

18.  Savchenko V. O. (2015) Pravova pryroda konsyliumu likariv. V. O. Savchenko. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriya Pravo. 1151. Vyp. 20. p. 133.

Full text

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...