RSSВерсія для друку
Lemekha Rostyslav Ihorovych

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.034

Med. pravo., 2017; 2(20): 34-43

UDС: 343.223:[343:6:614.25]

LEMEKHA ROSTYSLAV IHOROVYCH

Senior Partner, Bar Association “Lemekha & Partners”; Senior Lecturer, Department of Medical law of the Faculty of Post-Graduate Education at Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Objective Side of the Crime «Improper Fulfillment of Professional Duties by a Medical Professional»

The problematic issues of the objective side of the crime of improper performance of professional duties by a medical worker were investigated. The problem of medical error in the practical activity of medical workers was studied. Separate questions of differentiation of a medical error from a criminal negligence are considered. The article examines what socially dangerous consequences can be the volume of the evaluation sign "grave consequences" in the crime of Article 140 of the Criminal Code of Ukraine. It was established that an objective criminal legal assessment of illegal actions of medical workers is complicated by the specifics of professional medical activity, the main purpose of which is to provide appropriate medical and preventive care. Therefore, the bodies of pre-trial investigation and the court are obliged to assess the actions of the medical professional, using the specialized knowledge of experts and remote medical documentation that allows one compare the tactics of conducting medical preventive measures by the medical professional with the actions that would have to be taken in the appropriate situation in accordance with the requirements normative medical documents.

Key words: crime, life and health protection, criminal negligence, medical error, grave consequences.

Reference list

1.  Ayvazyan D. V. Meditsinskiy advokat. D. V. Ayvazyan. Retrieved from www.adv1.ru

2.  Aliyeva O.M. (2014) Zlochyny u sferi medychnoyi diyalnosti. O.M. Aliyeva, Yuryst Ukrayiny. 2 34. p. 112–116.

3.  Balabko V. V. (2010) Vidmezuvania likarskoyi pomylky vid zlochynnoyi neoberezhnosti okremi aspekty V. V. Balabko . Pravo i suspilstvo. 6. S. 192–196.

4.   Biletska H. A. (2015) Prychyny vynyknennia likarskykh pomylok v medychniy praktytsi na suchasnomu etapi Elektronnyy resurs H. A. Biletska Teoriya i praktyka pravoznavstva. Vyp. 17. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_32

5.  Vyrok Bilhorod Dnistrovskogo miskrayonnoho sudu Odeskoyi oblastyi vid 22 liutoho 2016 r. Sprava 1505-11011-2012. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56151257

6.  Vyrok Horokhivskoho rayonnoho sudu Volynskoyi oblasti vid 23 lypnya 2014 r. Sprava 155-1016-14-k. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/39895351

7.   Vyrok Drabivskogo rayonnoho sudu Cherkaskoyi oblastyi vid 10 chervnia 2012 r. Sprava 692-677-14-k. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39119668

8.  Vyrok Znamyayskogo miskrayonnoho sudu Kirovogradskoyi oblastyi vid 4 serpnia 2016 r. Sprava 389-3413-14-k. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40005334

9.  Vyrok Korostenskogo miskrayonnoho sudu Zhytomerskoyi oblastyi vid 1 lystopada 2016 r. Sprava 1-52-11. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27734427

10.  Vyrok Semenivskogo rayonnoho sudu Chernihivskoyi oblastyi vid 22 lypnia 2016 r. Sprava 1-kp-744-19-2016. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59141011

11.  Hlushkov V.A.(1987) Otvetstvenost za prestuplieniye v oblastyi zdravoochranieniya, V. A. Hlushkov. K. Vyshcha shk. p. 200.

12.  Demidova Ye. Ye. (2013) Problemy zakhystu prav poterpilykh vid yatrohennykh zlochyniv. Ye. Ye. Demidova. Yuryst Ukrainy. 2 (23). S. 151–157.

13.  Kryminalniy kodeks Ukrainy naukovo-praktychniy komentar. Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in. za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiya. K. Kontsern Vydavnychiy Dim In yure, 2003. 1196 s.

14.  Leibovych Ya. L. (1928) Vrachebnye oshibkyi privliecheniye vrachey k otvetstvenosti. Ya. L. Leibovych Voprosy zdravochranieniya. 10. 24 s.

15.  Naukovo-Praktychniy komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. za zah. red. P. P. Andrushka, V. H. Honcharenka, V. Ye Fesenka 2-ge vyd., pererobl. ta dop. K. Dakor, 2008. p. 1428.

16.  Osnovy zakonodavstva v sferi ochorony zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992 r. 2801-XII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2

17.  Popov V. L. (1997) Pravovye osnovy meditsinskoi dieyatielnosti. V. L. Popov. SPb. Dian, p. 98.

18.  Serhieyev Yu.D. (1988) Profesiya vracha: yuredicheskie osnovy. Yu. D. Serhieyev. K. Vyshcha shk., 208 s.

19.  Shayturov O. P. (2012) Sposoby nenalezhnoho vykonania profesiynych obovyazkiv medychnym pratsivnykom. Shayturov O. P. Forum prava. 1. S. 1060–1062. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12sopomp.pdf

 Full text

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...