RSSВерсія для друку
Demchenko Ivan Serhijovych

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.023

Med. pravo., 2017; 2(20): 23-33

UDС: 342.723.7:342.951

DEMCHENKO IVAN SERHIYOVYCH

Candidate of legal sciences, Doctoral degree candidate of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

E-Health in Ukraine: Legal Issues and Implementation Prospects

Concept of E-health, new phenomenon at healthcare sphere, is scrutinized at this article The emphasis, purpose and approaches to e-health concept are explored. E-health covers all relations with the use of information technology in health care sphere.

Analysis of currents policy documents in Ukraine regarding implementing e-health is made. The implementation of e-health has a significant number of benefits to all participants in the healthcare. However, article is focused on the potential risks of e-health in terms of human rights in health care: the risk of access to health care (accessibility of health care); risks related to consent to: the processing of personal data (as sensitive personal data) / access to information about health; risk related to confidentiality of health information. The correlation between consent to data processing and consent to treatment is made.

The importance of ensuring human rights (the right to health care, consent to medical intervention, information about health, health information privacy) for the further development of domestic legislation related to e-health is stated.

Key words: e-health, right to information, confidentiality, personal data, healthcare.

Reference list

1.  Hrevtsova R. Yu. (2013) Deyaki pytannya zakonodavchoho zabezpechennya rozvytku okhorony zgorovya v Ukrayini. Elektronnyy resurs. R. Hrevtsova. Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny. T.6. 2. 19. Retrieved from e-¬pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/32/29

2.  Eysenbach G. (20011) What is e-health. Journal of medical Internet research. 3.2 Retrieved from http://www.jmir.org/2001/2/e20/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_1

3.  Kwankam S. Y. (2004) What e-Health can offer Kwankam S. Yunkap. Bulletin of the World Health Organization. 82.10. p. 800–802.

4.  Martsenyuk V. P. (2016) Problema zakhystu telemedychnoyi informatsiyi normatyvno-pravovi ta orzanizatsiyni aspekty z dosvidu respubliky Polsccha. V. P. Martsenyuk, N. Ya. Klymuk, I. S. Gvozdetska. Medychna informatyka ta inzheneriya. 3. p. 44–55.

5.  Poryadok organizatsiyi medychnoi dopomogy na pervynnomu, vtorynnomu spetsializovanomu, tretynnomu, vysokospetsializovanomu, rivnyakh iz zastosuvannyam telemedytsyny. Nakaz Ministerstva okhorony Zdorovya Ukrainy vid 19.10.2015 r. 681. Ofitsiinyi visnyk Ukrayiny. 2015. 94. S. 332. p. 3243.

6.  Rynning E. (2007) Public Trust and Privacy in Shared Electronic Health Records. E. Rynning European Journal of Health Law. 14. p. 105–112.
https://doi.org/10.1163/092902707X211668

7.  Ugoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Evropeyskym Soyuzom, Evropeyskym spivtovarystvom z atomnoi energii i yikhnimy derzhavamy chlenamy, z inshoi storony Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_

8.  Pro zatverdzhennya Polozhennya pro elektronnyi reyestr patsiyentiv, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.06.2012 r. 546. Ofitsiinyi visnyk Ukrayiny. 2012. 47. p. 23. St. 1832.

9.  eHealth WHA 58.28 Retrieverd from http://www.who.int/healthacademy/media/WHA58-28-en.pdf

10.  EU Task Force on eHealth. Redesigning health in Europe for 2020. Retrieverd from https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020

11.  Konstitutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 r. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 30. St. 141.

12.  Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. 2801-XII. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 1993. 4. St. 19.

13.  Tsyvilnyi kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003 r. 435IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2003. St. 356.

14.  Pro zahyst personalnyh danyh. Zakon Ukrayiny vid 01.06.2010 r. 229717. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 34. St. 1188.

15.  Pro zahyst informatsiyi v informatsiyno telekomunikatsiynykh systemakh. Zakon Ukrayiny vid 05.07.1994 r. 80-94-VR Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 31. St. 286.

 Full text

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...