RSSВерсія для друку
Журнал "Медичне право" номер 1(9) 2012р.

ЗМІСТ

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО ПРАВА

7

В. КОМАРОВА
Право на охрану здоровья, медицинскую помощь в свете социальной государственности России

7

И. КРУСС
Основные подходы к правовому регулированию оказания медицинских услуг в гражданском праве зарубежных стран
fileadmin/user_upload/PDF/9_-_Kruss.doc

17

Р. МАЙДАНИК
Цивільно-правова відповідальність за неналежні медичні послуги: підстави звільнення делінквента від відповідальності
fileadmin/user_upload/PDF/9_-_Maydanyk.docx

23

А. НОЦКИЙ
Беспомощность услуги или услужливость помощи: ироничные заметки о бессистемных брожениях медицинского законодательства Украины
fileadmin/user_upload/PDF/9_-_Notskyi.doc

29

ТАОЖАНЬ
Система китайського народного посередництва: новий метод вирішення медичних спорів
fileadmin/user_upload/PDF/9_-_Tao_Zhan.rtf

39

В. ФЛОРЯ, Д. ОСТАВЧУК
Показания потерпевших по делам о врачебных преступлениях
fileadmin/user_upload/PDF/9_-_Florya_Ostavchuk.doc

43

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

47

Право на працю у сфері сімейної медицини:
окремі аспекти

47

Зберігання медичної картки: до питання про суб’єкт
зобов’язання

49

Деякі питання перевірки якості лікарських засобів і захисту прав
споживачів

51

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

54

Токійська декларація
Основні лікарські принципи стосовно катувань та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у разі затримання та ув’язнення
(1975)

54

Рекомендація 1235
з психіатрії та прав людини
(1994)

55

Справа Р.Р. проти
Польщі

58

МЕДИЧНЕ ПРАВО В
ДОКУМЕНТАХ

76

Методичні рекомендації МОЗ України
Щодо приведення обробки персональних даних у закладах охорони здоров’я (освіти) галузі у відповідність до вимог Закону «Про захист персональних даних» (01.12.2011 № 11-02-09/10-299)

76

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

96

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКАМ

109

Згода на збір та обробку персональних
даних

109

Згода пацієнта на обробку персональних
даних

110

Згода законного представника на обробку персональних
даних

111

Запит щодо доступу до персональних
даних

112

Адвокатський
запит

113

МЕТОДОЛОГІЧНА
СКАРБНИЦЯ

115

Права пацієнта

115

ПЕРСОНАЛІЇ

138

Ярослав Федорович Радиш:
життєпис

138

АФОРИЗМИ

142

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

145

Анотації

145

ВІДОМОСТІ ПРО
АВТОРІВ

148

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

149

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...