RSSВерсія для друку
2 (24) 2019

Зміст

Сторінка головного редактора

7

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО ПРАВА

9

ГУТОРОВА Н. О., ПАШКОВ В. М.
Відповідальність за неналежне виконання
професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що спричинило тяжкі наслідки (аналіз судової практики)

9

ДАНЧЕНКО О. В.
Сурогатне материнство V. усиновлення:
порівняльна характеристика та сучасні виклики

26

КВІТ Н. М.
Правове регулювання поняття біологічних матеріалів
як складової біобанку та їх співвідношення
з анатомічними матеріалами

35

ЛЕМЕХА Р. І.
Медичний працівник як спеціальний суб’єкт корупційного злочину

47

ТЕРЕШКО Х. Я.
Доступ адвоката до персональних даних свого клієнта
у сфері надання медичної допомоги

57

ХУДОШИНА О. В.
Аналіз сучасного стану механізмів державного регулювання
державного нагляду (контролю) в Україні

64

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРАВНИКА

71

Щодо можливості введення пацієнтам препаратів,
час реєстрації яких в Україні закінчився
і які ще не пройшли перереєстрацію,
однак є абсолютно необхідними, згідно зі стандартами лікування певних онкологічних захворювань, і які не можуть бути замінені іншими препаратами

71

Щодо можливості лікарів онкологів провадити лікування
препаратами, які не мають реєстрації в Україні,
однак передбачені стандартами лікування в країнах,
які вказані в наказі МОЗ України № 1422

73

МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

76

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
«Про статус Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 1949 року, які стосуються захисту жертв збройних конфліктів» від 20.12.2016 р.

76

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
«Про статус Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 1949 року, що стосуються захисту жертв збройних конфліктів» від 09.01.2019 р.

82

Справа «Коста і Паван проти Італії»

88

МЕДИЧНЕ ПРАВО В ДОКУМЕНТАХ: НАЦІОНАЛЬНІ АКТИ

100

Лист Міністерства охорони здоров’я України
щодо питань встановлення факту смерті
(04.02.2019 р. № 3.49-37/5-19.2912)

100

Лист Міністерства охорони здоров’я України
щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку зі скасуванням форми первинної облікової документації №2 026/о «Медична картка дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)
(24.04.2018 р. № 111-01/123)

102

Лист Міністерства охорони здоров’я України
щодо вимог до керівника закладу охорони здоров’я
та призначення на посаду медичного директора
(05.03.2019 р. № 25.5.3.250/5896)

105

З ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

108

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКАМ

158

Колективний договір між комунальним некомерційним
підприємством «______» та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП «_____» Профспілки працівників охорони здоров’я України

158

АФОРИЗМИ

207

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

210

Анотації

210

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ'ЯТКА АВТОРАМ

212