RSSВерсія для друку
Навчально-просвітницькі заходи у сфері медичного права

Міжнародна літня школа «Права людини у сфері охорони здоров’я: навчання і викладання» (18–22 липня 2016 р., м. Львів)

Протягом 18–22 липня 2016 р. у м. Львів відбувалась Міжнародна літня школа «Права людини у сфері охорони здоров’я: навчання і викладання», організована Асоціацією шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER) спільно з кафедрою медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць-кого, ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» та ЛОБФ «Медицина і право».

У заході взяли участь представники різних країн світу: США, Іспанії, Вірменії, Македонії, Нідерландів, Грузії, Литви, Ізраїлю, Румунії, України. Учасники обговорили чимало цікавих й актуальних питань, пов’язаних з медичним правом, зокрема з правами людини у сфері охорони здоров’я, громадським здоров’ям, з акцентуванням на важливості міжнародних стан-дартів. Вони також мали можливість ознайомитись з досвідом зарубіжних країн щодо регулювання правого статусу суб’єктів медичних правовідносин, ефективних механізмів захисту прав людини, судової практики.

Провідні міжнародні та національні експерти презентували, для прик-ладу, такі теми: «Права людини у сфері охорони здоров’я: ключові зауваги» (проф. Джуді Оверал, США); «Європейське медичне право: основні кон-цепти та практика (у тому числі практика ЄСПЛ)» (проф. Андре ден Екс-тер, Нідерланди); «Лідерство у сфері прав людини й громадського здоров’я» (проф. Сью Бабіч, США); «Біоетика, медична етика: ключові зауваги та практичні аспекти» (проф. Давід Ларіос Ріско, Іспанія); «Конфіденційність і/або приватність: невиконання професійного обов’язку чи порушення прав людини і в чому відмінність» (проф. Андре ден Екстер, Нідерланди, адво-кат Дана Удудек, Румунія); «Вплив міграції на систему охорони здоров’я і права людини» (молодий науковець програми ASPHER «Права людини у сфері охорони здоров’я» Маріам Торосян, Вірменія). Окрім змістовних пре-зентацій, відбувалися панельні дискусії, практичні сесії, на яких учасники мали можливість працюючи в групах, обмінюватися досвідом.

Українська команда експертів презентувала кілька тем, а саме: Ірина Сенюта, доц., канд. юрид. наук, висвітлювала тему «Права й обов’язки медичних працівників: порівняльна характеристика» та провела панельну дискусію щодо окремих питань регулювання правового статусу медичних працівників в Україні та в зарубіжних країнах, а також тему «Медико-юридичні клініки: досвід становлення і розвитку в Україні». Дмитро Клапатий, випускник програми «Стажування у галузі прав людини у сфері охорони здоров’я» та молодий науковець програми ASPHER «Прав людини у сфері охорони здоров’я», розглянув проблематику «Медичний нейтралітет і права людини у сфері охорони здоров’я: досвід України» та показав український фільм на цю тему, підготовлений ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».

У межах школи 19 липня 2016 р. було організовано флешмоб на під-тримку глобальної компанії боротьби з вірусними гепатитами та націо-нальної акції «Вимагаємо ефективного лікування», яка з 25 липня охо-пила усю Україну, а головні заходи відбулися 28 липня – у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами.

Учасники школи не лише отримали чимало нових знань, поділились досвідом, насолодились гостинністю організаторів і відкрили для себе таємниці Львова, а й викристалізували нові напрями для співпраці й інституційного утвердження прав людини у сфері охорони здоров’я на міжнародному рівні.

Школа клініциста
(7–9 квітня 2016 р., м. Львів)

Протягом трьох днів кафедра медичного права проводила Школу клі-ніциста за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». Захід відбувся на базі медико-юридичної клініки, створеної кафедрою медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць-кого та юридичним факультетом Львівського торговельно-економічного університету. Метою заходу було підвищення рівня теоретичних знань та удосконалення практичних навиків щодо забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я, розширення мережі медико-юридичних клінік, імплементація міждисциплінарного підходу в юридичний клінічний рух України, налагодження співпраці між вишами. На заході були представ-ники з різних куточків України, як студенти-юристи, так і студенти-медики, які є консультантами юридичних клінік, у тому числі медико-юридичних, а також викладачі та куратори клінік. Протягом першого дня висвітлюва-лись загальні засади надання правової допомоги (зокрема, інтерв’ювання, консультування), а другий і третій дні були присвячені питанням забезпе-чення прав людини у сфері охорони здоров’я, прав та обов’язків пацієнтів і медиків, механізмів їх захисту, юридичної практики (національних судів і ЄСПЛ), стратегічного судочинства. Крім того, було висвітлено питання етики в роботі консультанта, попередження професійного вигорання.

Організатори поділились досвідом функціонування першої в Україні медико-юридичної клініки, презентували її роботу, зокрема ad hoc групи, а також провели сесію «рівний – рівному», де студенти, як медики, так і юристи, які є консультантами медико-юридичної клініки, розповідали про переваги роботи в клініці та труднощі, з якими вони зустрічаються у повсякденній роботі. Цікаво, що за результатами заходу учасники обговорю-вали можливість створення не лише медико-юридичних клінік, а й інших мультидисциплінарних клінік, в яких свої зусилля поєднують, наприклад, правники і психологи, правники і журналісти, правники і соціальні праців-ники, що також дуже важливо для захисту прав людини. Захід дав імпульс створенню мультидисциплінарних клінік, зокрема медико-юридичних.