RSSВерсія для друку
Навчально-просвітницькі заходи у сфері медичного права

Міжнародна літня школа «Права людини у сфері охорони здоров’я: навчання і викладання» (18–22 липня 2016 р., м. Львів)

Протягом 18–22 липня 2016 р. у м. Львів відбувалась Міжнародна літня школа «Права людини у сфері охорони здоров’я: навчання і викладання», організована Асоціацією шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER) спільно з кафедрою медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць-кого, ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» та ЛОБФ «Медицина і право».

У заході взяли участь представники різних країн світу: США, Іспанії, Вірменії, Македонії, Нідерландів, Грузії, Литви, Ізраїлю, Румунії, України. Учасники обговорили чимало цікавих й актуальних питань, пов’язаних з медичним правом, зокрема з правами людини у сфері охорони здоров’я, громадським здоров’ям, з акцентуванням на важливості міжнародних стан-дартів. Вони також мали можливість ознайомитись з досвідом зарубіжних країн щодо регулювання правого статусу суб’єктів медичних правовідносин, ефективних механізмів захисту прав людини, судової практики.

Провідні міжнародні та національні експерти презентували, для прик-ладу, такі теми: «Права людини у сфері охорони здоров’я: ключові зауваги» (проф. Джуді Оверал, США); «Європейське медичне право: основні кон-цепти та практика (у тому числі практика ЄСПЛ)» (проф. Андре ден Екс-тер, Нідерланди); «Лідерство у сфері прав людини й громадського здоров’я» (проф. Сью Бабіч, США); «Біоетика, медична етика: ключові зауваги та практичні аспекти» (проф. Давід Ларіос Ріско, Іспанія); «Конфіденційність і/або приватність: невиконання професійного обов’язку чи порушення прав людини і в чому відмінність» (проф. Андре ден Екстер, Нідерланди, адво-кат Дана Удудек, Румунія); «Вплив міграції на систему охорони здоров’я і права людини» (молодий науковець програми ASPHER «Права людини у сфері охорони здоров’я» Маріам Торосян, Вірменія). Окрім змістовних пре-зентацій, відбувалися панельні дискусії, практичні сесії, на яких учасники мали можливість працюючи в групах, обмінюватися досвідом.

Українська команда експертів презентувала кілька тем, а саме: Ірина Сенюта, доц., канд. юрид. наук, висвітлювала тему «Права й обов’язки медичних працівників: порівняльна характеристика» та провела панельну дискусію щодо окремих питань регулювання правового статусу медичних працівників в Україні та в зарубіжних країнах, а також тему «Медико-юридичні клініки: досвід становлення і розвитку в Україні». Дмитро Клапатий, випускник програми «Стажування у галузі прав людини у сфері охорони здоров’я» та молодий науковець програми ASPHER «Прав людини у сфері охорони здоров’я», розглянув проблематику «Медичний нейтралітет і права людини у сфері охорони здоров’я: досвід України» та показав український фільм на цю тему, підготовлений ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».

У межах школи 19 липня 2016 р. було організовано флешмоб на під-тримку глобальної компанії боротьби з вірусними гепатитами та націо-нальної акції «Вимагаємо ефективного лікування», яка з 25 липня охо-пила усю Україну, а головні заходи відбулися 28 липня – у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами.

Учасники школи не лише отримали чимало нових знань, поділились досвідом, насолодились гостинністю організаторів і відкрили для себе таємниці Львова, а й викристалізували нові напрями для співпраці й інституційного утвердження прав людини у сфері охорони здоров’я на міжнародному рівні.

Школа клініциста
(7–9 квітня 2016 р., м. Львів)

Протягом трьох днів кафедра медичного права проводила Школу клі-ніциста за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». Захід відбувся на базі медико-юридичної клініки, створеної кафедрою медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць-кого та юридичним факультетом Львівського торговельно-економічного університету. Метою заходу було підвищення рівня теоретичних знань та удосконалення практичних навиків щодо забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я, розширення мережі медико-юридичних клінік, імплементація міждисциплінарного підходу в юридичний клінічний рух України, налагодження співпраці між вишами. На заході були представ-ники з різних куточків України, як студенти-юристи, так і студенти-медики, які є консультантами юридичних клінік, у тому числі медико-юридичних, а також викладачі та куратори клінік. Протягом першого дня висвітлюва-лись загальні засади надання правової допомоги (зокрема, інтерв’ювання, консультування), а другий і третій дні були присвячені питанням забезпе-чення прав людини у сфері охорони здоров’я, прав та обов’язків пацієнтів і медиків, механізмів їх захисту, юридичної практики (національних судів і ЄСПЛ), стратегічного судочинства. Крім того, було висвітлено питання етики в роботі консультанта, попередження професійного вигорання.

Організатори поділились досвідом функціонування першої в Україні медико-юридичної клініки, презентували її роботу, зокрема ad hoc групи, а також провели сесію «рівний – рівному», де студенти, як медики, так і юристи, які є консультантами медико-юридичної клініки, розповідали про переваги роботи в клініці та труднощі, з якими вони зустрічаються у повсякденній роботі. Цікаво, що за результатами заходу учасники обговорю-вали можливість створення не лише медико-юридичних клінік, а й інших мультидисциплінарних клінік, в яких свої зусилля поєднують, наприклад, правники і психологи, правники і журналісти, правники і соціальні праців-ники, що також дуже важливо для захисту прав людини. Захід дав імпульс створенню мультидисциплінарних клінік, зокрема медико-юридичних.

27.05.2022.

Паліативна допомога для пацієнтів з важкими та невиліковними хворобами залишається безоплатною

Незважаючи на війну, що триває, Програма медичних...
27.05.2022.

ВООЗ підтримала резолюцію України та засудила агресію рф, що призвела до гуманітарної кризи

88 країн підтримали резолюцію «Надзвичайна...
27.05.2022.

Рекомендації для населення під час воєнного стану

Найпростіші укриття — це цокольні та підвальні...