RSSВерсія для друку
Кашинцева Оксана Юріївна

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.031

Med. pravo., 2015; 2(16): 31-40

УДК 347.1

КАШИНЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНA

 

доктор філософії в галузі права, завідувач Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, адвокат, член Правління ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»

Етика і патентне право в сфері охорони здоров'я: українська реформа

Філософія гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності спирається на світові тенденції. Сучасне розуміння суспільством моральності процесу монополізації результатів інтелектуальної діяльності в сфері медицини та фармації зазнає суттєвих змін, повертаючись до моделі верховенства природних прав людини, оскільки саме ці сфери завдали найболючіших ударів по людській популяції.

Шлях до гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності не позбавлений соціальних та економічних перешкод, подолання яких вимагає об’єднання зусиль громадських організацій, переосмислення усталених парадигм науковою спільнотою та політичної волі міжнародних організацій.

Прагнучи долучитися до міждисциплінарної та транснаціональної дискусії про шляхи гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України заснував Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності (далі – «Центр»). В основу діяльності Центру покладено Концепцію розвитку наукового напряму «Гармонізація прав людини та прав інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації» (далі – «Концепція»).

Розроблена відповідно до пріоритетних напрямів Державної концепції розвитку наукової сфери України Концепція відображає тільки один з-поміж перспективних напрямів науково-дослідної та просвітницької діяльності Центру, які планується розробити найближчим часом. Наразі пріоритетними напрямами дослідження Центру визначені такі:

-     проблеми правової охорони наукових досліджень у сфері медицини та фармації;

-     проблеми правової охорони результатів наукової діяльності та результатів клінічних досліджень у сфері фармації як об’єктів інтелектуальної власності;

-      проблеми гармонізації прав винахідників, медичних закладів та фармацевтичних компаній у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: права людини, інтелектуальна власність, етика, охорона здоров'я , патентна реформа

Література:

1. Chapma A.R. A Human Rights Perspective on intellectual property, scientific progress and access to the scientific benefits. A.R. Chapman. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98 

2. Downes D. The 1999 WTO Review of Life Patenting Under TRIPS. David Downes. Center for International Environmental Law, Washington, D.C., September 1998, p. 1. Retrieved from www.iprsonline.org

3. The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, reprinted in International Commission of Jurists, Economic, Social and Cultural Rights. A Compilation of Essential Documents (Geneva. ICJ, 1997) Retrieved from https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html

4. Center for Harmonization of Human Rights and IP Rights. Retrieved from http://www.ndiiv.org.ua/en/about-the-institute.html

5. Conception of the Development of Scientific Direction. Harmonization of Human Rights and Intellectual Property Rights in the Sphere of Medicine and Pharmacy. Retrieved from http://www.ndiiv.org.ua/en/conception.html

6. European Union Ukraine Association Agreement. Retrieved from http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm

7. Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine Convention on Human Rights and Biomedicine. Retrieved from conventions.coe

8. Cresp R. Patenting and Ethics. A Dubious Connection (2001-2002) 5 Bio-Science Law Review 71. R. Crespi. Retrieved from www.alrc

9. Ho C. Building a Better Mousetrap. Patenting Biotechnology in the European Community (1992) C. Ho.  3 Duke Journal of Comparative and International Law 173, 195 cited in B Looney. Should Genes be Patented. The Gene Patenting Contro- versy. Legal, Ethical, and Policy Foundations of an International Agreement (1994) 26 Law and Policy in International Business 101, 12.

10. Baldock C. Report Q 150. Patentability Requirements and Scope of Protection of Expressed Sequence Tags (ESTs), Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) and Entire Genomes. (2000) 22 European Intellectual Property Review 39, 40.

11. Organisation for Economic Co-operation and Development, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices. Evidence and Policies (2002), 75.

12. Law of Ukraine On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models. The Official Journal of the Verhovna Rada (Parliament) of Ukraine 1994, No. 7, art.

13. Gluchman V . Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences. Problems in Contemporary Philosophy. V. Gluchman.  Edwin Mellen Pr (November 2003). Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture, Submission P81.

14. 16 April 2004, B Sherman, Regulating Access and Use of Genetic Resources: Intellectual Property Law and Biodiscovery. (2003) 25 European Intellectual Property Review 301.

15. Drahos P. (1999) Biotechnology Patents, Markets and Morality. P. Drahos. 21 European Intellectual Property Review. 1999. 21.

16. Nicol D. (1996) Should Human Genes be Patentable Inventions under Australian Patent Law. D. Nicol. 3 Journal of Law and Medicine.

17.  Forsyth M. (2000) Biotechnology, Patents and Public Policy: A Proposal for Reform in Australia. M. Forsyth. 11 Australian Intellectual Property Journal.

18. Joos v Commissioner of Patents (1972) 126 CLR 611, 623; Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fastners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171, 190, Anaesthetic Supplies Pty Ltd v Rescare Ltd (1994) 50 FCR 1, 41, Bristol-Myers Squibb Company v FH Faulding & Co Ltd (1998) 41 IRP 467, 479–481, on appeal to the Full Federal Court; Bristol-Myers Squibb Co v FH Faulding & Co Ltd (2000) 170 ALR 439, 444–445.

19. Uhoda pro torhivelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018

20. Australia–United States Free Trade Agreement. Retrieved from http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta

21. European Patent Convention, entered into force on 7 October 1977, art 53(a). Retrieved from www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html  

22. Directive 98-44-EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044

23. Operational Guidance For Ethics Review of Health Related Researches with Human Participants. World Health Organization, 2011.

 PDF

 

 

 

 

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...