RSSВерсія для друку
Рогальський І.О., Калинюк Н.М.

DOI:

Med. pravo., 2014; 2(14): 48-57

УДК: 343.1:614.23/.25

РОГАЛЬСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"

КАЛИНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, викладач кафедри медичного права ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"

Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій

У статті розкриваються окремі аспекти вдосконалення процесуального та криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій із залученням лікаря, аналізується сучасний стан чинного законодавства з питань участі лікаря у слідчих (розшукових) діях як спеціаліста і як експерта. Проаналізовано процесуальні норми, що визначають форми застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні.

Зроблено висновки про те, що лікар, який залучається до проведення слідчих (розшукових) дій у якості експерта є суб'єктом криміналістичного забезпечення тактики проведення процесуальних дій. Лікар, який залучається при проведенні слідчих (розшукових) дій як спеціаліст не є суб'єктом доказування. Функції його полягають у допомозі слідчому при виявленні певних фактів, оцінити які слідчий самостійно не може. У такому випадку також використовуються спеціальні знання особи, що володієними. Тому в практиці досудового розслідування не допускається допит спеціаліста в ході проведення слідчих (розшукових) дій. При залученні лікаря як експерта при проведенні слідчих (розшукових) дій слід враховувати те, що висновок експерта відноситься до процесуальних джерел доказів. Разом з тим, свідчення експерта -лікаря, на відміну від відомостей, наданих лікарем, який залучений як спеціаліст, є процесуальним джерелом доказів. Причому, надані свідчення можуть бути як в усній так і в письмовій формі під час допиту (ст. 84, 95, 356 КПК України).

Спеціаліст в роботі з доказами звертає увагу на окремі обставини і дає пояснення зі спеціальних питань. Експерту ж доручається проведення дослідження певних явищ і надання висновку з питань, що виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери його знань.

Спеціаліст може сам задавати питання і робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням, вилученням та дослідженням доказів.

Пояснення і заяви спеціаліста відрізняються від висновку експерта або його пояснень за їх процесуальною сутністю. Тобто, відомості та письмові пояснення спеціаліста -лікаря, залученого до проведення слідчої (розшукової) дії, не слід розглядати як джерело доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

Якісне процесуальне та криміналістичне забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій представляється можливим лише за умови належного застосування знань як зі сфери криміналістики, так і зі сфери медичної діяльності, тобто із залученням спеціальних знань різних форм (спеціаліст, експерт).

Суб'єктами процесуального та криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій слід вважати: 1) лікарів, які залучаються до процесуальних дій як спеціалісти (особи, які володіють спеціальними знаннями і навичками застосування технічних або інших засобів і можуть надавати консультації під час досудового розслідування з питань, що вимагають відповідних спеціальних знань і навичок, 2) лікарів, що беруть участь у кримінальному провадженні як експерти (особи, що володіють науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями і мають право, відповідно до чинного законодавства на проведення експертизи та яким доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, і давати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери його знань.

Під час досудового розслідування процесуальними формами залучення лікаря при проведенні слідчих (розшукових) дій є спеціаліст і експерт. Їх участь, залежно від обставин конкретного кримінального провадження, може бути як обов'язковою так і факультативною.

Чітке визначення процесуального становища лікаря і залучення його до кримінального провадження в якості спеціаліста або експерта є основою підвищення ефективності тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова:кримінальне провадження, криміналістичне забезпечення, слідчі(розшукові) дії, тактика проведення, спеціальні знання, спеціаліст, експерт, лікар.

Література

1. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny vid 13 kvitnya2012 r. 4651a-17. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua

2. Kalynyuk N.M. (2012) Taktyka provedennya ochnoyi stavky. dys. kand. yuryd. nauk. 12.00.09. Natalya Mykolayivna Kalynyuk. K. KNU im. T.H. Shevchenka.

3. Shepitko V.Yu.(2007) Kryminalistychna taktyka (systemno-strukturnyy analiz) monohrafiya. V.Yu. Shepitko. Kh. Kharkiv yurydychnyy.

4. Arkhiv Ternopilskoho miskrayonnoho sudu Ternopilskoyi oblasti. 2004. Krymin. spr. 1-228-13.

5. Kochenov M.M. (1984) Psykholohyya doprosa maloletnykh svydeteley metod. posobye. M.M. Kochenov, N.R. Osypova.

PDF

 

 

 

 

 

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...