RSSВерсія для друку
Журнал "Медичне право" номер 1(11) 2013р.

ЗМІСТ

Вітальне слово Міністра охорони здоров’я
України

9

Сторінка головного
редактора

10

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО
ПРАВА

12

БЕЗРУКОВА О. До питання про правове регулювання поняття фармацевтичної діяльностіfileadmin/user_upload/PDF/11_-_Bezrukova__2_.docx

12

ДАНГАТА Й. Гідність у донорстві органів – з балансування інтересів зацікавлених осіб / (повний текст англійською мовою)

20

МАЙДАНИК Р. Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик в сфері охорони здоров’я Україниfileadmin/user_upload/PDF/11_-_Maydanyk__2_.docx

33

МАМЕДОВ В. Найновіші надбання у сфері медичного права та біоетики Азербайджану / (повний текст англійською мовою)

43

РАДИШ Я. Міжнародне гуманітарне право – важлива складова правового регулювання участі медичного персоналу в міжнародній миротворчій діяльностіfileadmin/user_upload/PDF/11_-_Radysh__2_.docx

54

ФЛОРЯ В. Примушування особи до вилучення органів чи тканин з метою трансплантаціїfileadmin/user_upload/PDF/11_-_Florya___2_.docx

67

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

72

Щодо надання адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

72

Щодо відшкодування вартості навчання у разі невиконання випускником вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, обов’язку щодо відпрацювання за місцем призначення протягом трьох років

75

СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

78

Рекомендації Рек(2006)7 Комітету міністрів країнам-членам щодо управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я

78

Справа «М. проти України» (“M. v.
Ukraine”)

97

МЕДИЧНЕ ПРАВО В ДОКУМЕНТАХ:
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ
АКТИ

121

Наказ Міністерства охорони здоров’я України Про порядок контролю якості медичної допомоги (28.09.2012
N 752)

121

Наказ Міністерства охорони здоров’я України Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення (23.08.2012
N 659)

126

Наказ Міністерства охорони здоров’я України Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49 (30.11.2012 р.
№981)

138

Постанова Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав № 32-10 «Про рекомендації “Про співпрацю держав – учасниць СНД щодо приведення медичної освіти у відповідність до навчальної програми ЮНЕСКО з біоетики”»
(2009)

169

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

174

НА ДОПОМОГУ
ПРАКТИКАМ

187

Договір про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, і виплату одноразової грошової

187

МЕТОДОЛОГІЧНА
СКАРБНИЦЯ

191

Лекція проф. Самюеля Вольфмана Примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічний розлад в Ізраїлі: потенційна модель, яка забезпечить баланс між правами людини і безпекою суспільства

191

ПЕРСОНАЛІЇ

196

Рой Беран

196

АФОРИЗМИ

198

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

201

Анотації

201

ПОДІЇ

205

19-ий Конгрес Всесвітньої асоціації медичного права в м. Масейо (Бразилія),
7–10 серпня 2012 р.

205

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

208