RSSВерсія для друку
Журнал "Медичне право" номер 2 (10) 2013р.

ЗМІСТ

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО
ПРАВА

7

M. ABBASI, H. SALEHI, B. MASHAYEKHI The Nature of Medical Obligations in The Light of Comparative Study (текст статті англійською мовою)

7

Ю. БОЙКО, И. ГАЛЬ Повышение правовой грамотности медицинских работников как функциональная обязаность руководителя медицинской организации

28

В. ВАСИЛЬЕВ Гражданско-правовая сущность медицинской услуги

32

Y. DANGATA Needs Assessment Sine Qua Non for Planning Effective Health Service (текст статті англійською мовою)

37

О. МАЛИК, А. НАЙДА «За» і «проти» легалізації еутаназії

55

V. MAMMADOV Main Bioethical Challenges in Azerbaijan That Should be Responded by Medico-Legal Specialists (текст статті англійською мовою)

66

А. ПИЩИТА Место медицинского права в системе последипломного медицинского образования Росийской Федерации

77

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

83

Щодо окремих аспектів ліцензування та видачі дозволів на здійснення медичної практики

83

Щодо правомірності створення та умов праці у платному відділі закладу охорони здоров’я державної форми власності, в якому забезпечується надання стоматологічних послуг

88

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

92

Хартія прав дітей, які знаходяться у лікарнях (1988, ред.
2006)

92

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи з питань охорони здоров’я, «дружньої» до дитини (2011)

94

Справа «Яковенко проти України» (Yakovenko v.
Ukraine)

107

МЕДИЧНЕ ПРАВО В
ДОКУМЕНТАХ

134

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (02.03.2012
№ 147)

134

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

153

НА ДОПОМОГУ
ПРАКТИКАМ

174

Примірні правила внутрішнього розпорядку лікарні інтенсивного
лікування

174

ПЕРСОНАЛІЇ

181

Амнон Кармі

181

АФОРИЗМИ

184

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

189

Анотації

189

ПОДІЇ

192

ІІ Міжнародний Юридичний форум (16-19 травня 2012 р., м. Санкт-Петербург,
РФ)

192

Чергове свято медичного права: VI Всеукраїнська (V Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права: «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» (26-28 квітня 2012 р., м. Львів,
Україна)

194

Резолюція учасників VІ Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права: «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права»

199

ВІДОМОСТІ ПРО
АВТОРІВ

204

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

205

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...