RSSВерсія для друку
HARASYMCHUK NAZAR ANDRIYOVYCH

DOI:   https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.02.009

Med. pravo., 2018; 2(22): 9-23

UDС: 346.14:61-057.15

HARASYMCHUK NAZAR ANDRIYOVYCH 

Student of the Faculty of Law of Lviv National Ivan Franko University

Legal Status of Business Entities Providing Economic Activities in Medical Practice in the Field of Healthcare

The article is devoted to the research of the legal status of business entities that carry out economic activities in medical practice in the field of healthcare. The procedure for acquiring and terminating the status of the named business entities has been disclosed in details. The types of legal liability, which occurs for non-fulfilment or improper performance of obligations by the named entities, have been analyzed along with the rights and obligations thereof. The author comes to the following conclusions. The scope of entities, which perform economic activity in medical practice in the field of healthcare, consist of healthcare institutions and individual entrepreneurs, who have obtained the appropriate license and are carrying out activities in accordance with all organizational, personnel and technical requirements. The legal status of these entities has been detailed through the procedure for acquiring the thereof, its suppression, disclosure of the rights and obligations of these entities and legal liability for failure to perform or improper performance of the latter.

Key words: legal status, medical practice, business entities, licensing, health care institutions, individual entrepreneurs.

Reference list:

1.      Doslidzhennya sociologichnoyi grupy «Rejtyng» ocinky medychnoyi sfery v Ukrayini. Retrieved from http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery_v_ukraine_dekabr_2017.htm

2.       Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro ohoronu zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992 r. 2801-XII (zi zminamy i dopovnennyamy)/ Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 1992. 4. St. 19. Licenzijni umovy provadzhennya gospodarskoyi diyalnosti z medychnoyi praktyk, postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 2 bereznya 2016 r. 285. Oficijnyj visnyk Ukrayiny. 2016. 30. St. 1184.

3.       Bayeva O. V. (2007) Osnovy menedzhmentu v ohoroni zdorovya. O. V. Bayeva. K. MAUP. 356 s.

4.       Kushh L .I. (2007) Do pytannya pro ponyattya gospodarskoyi diyalnosti v ohoroni zdorovya L. I. Kushh. Medychne pravo Ukrayiny: problemy stanovlennya ta rozvytku: Materialy 1-yi Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, 19–20 kvitnya 2007 r. Lviv: LOBF «Medycyna i pravo». S. 179–184.

5.       Symonyan A. V. (2016) Gospodarsko-pravovyj status subyekta medychnoyi praktyky: dys. kand. yuryd. nauk. A. V. Symonyan. Vinnycya. – 260 s.

6.       Pro licenzuvannya vydiv gospodarskoyi diyalnosti : Zakon Ukrayiny vid 02 bereznya 2015 r. 222-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. 56. – 158 s.

7.       Klynchuk V. I. Licenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti u sferi ohorony gromadskogo zdorovya. Retrieved from http://applaw.knu.ua/index.php/arkhivnomeriv/4-14-2015/item/515-litsenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-u-sferi-ohoronigromadskogo-zdorovya

8.       Konstytuciya Ukrayiny: Pryjnyata na pyatij sesiyi Verhovnoyi Rady Ukrayiny 28 chervnya 1996 r. K.: Yurinkom, 1996. 80 s.

9.       Metodychni rekomendaciyi z pytan peretvoren zakladiv ohorony zdorovya z byudzhetnyh ustanov u komunalni nekomercijni pidpryyemstva. Retrieved from http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf

10.   Cyvilnyj kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. 435 zi zminamy. Oficijnyj visnyk Ukrayiny. 2003. 11. St. 461.

11.   Novohacka M. Yu. (2016) Yurydychni aspekty prypynennya subyektiv gospodaryuvannya. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, Seriya Pravo. Vyp. 37. T. 2. 69–72.

12.   Gospodarskyj kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 02 travnya 2003 r. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. 18. 144 s.

13.   Lyst Departamentu konstytucijnogo, administratyvnogo ta socialnogo zakonodavstva upravlinnya socialnogo, trudovogo ta gumanitarnogo zakonodavstva Ministerstva yustyciyi Ukrayiny. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11

14.   Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya : Zakon vid 07 grudnya 1984 r. 8073-X. Vidomosti Verhovnoyi Rady URSR. 1984. Dodatok do 51, 1122 s.

15.   Pro vnesennya zmin do deyakyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shhodo gumanizaciyi vidpovidalnosti za pravoporushennya u sferi gospodarskoyi diyalnosti : Zakon Ukrayiny vid 15 lystopada 2011 r. 4025-VI. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. 25. 263 s.

16.   Kryminalnyj kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 01 veresnya 2001 r. 2341-14. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. 25–26. St. 131.

Full text