RSSВерсія для друку
Khudoshyna O. V.

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.02.064

Med. pravo., 2019; 2(24): 64-70

UDС: 351.773:330.131

KHUDOSHYNA OLHA VALENTYNIVNA

Head of the State Control of Medical Practice Licensing Sector of the Department of Health Care Licensing and Quality Control of the Ministry of Health of Ukraine

Analysis of the current state of mechanisms
of state supervision (control) state regulation in Ukraine

The current state of mechanisms of state supervision (control) state
regulation in modern conditions has been researched. The mechanisms of
state supervision (control) state regulation of economic activity in the field of
medical practice have been analyzed, by introducing a risk-oriented approach
to economic entities, in order to develop practical ways to improve it in the
conditions of reform. It has been determined that health care of good quality
in a democratic society in the context of transformational contemporary
change can only be provided under the shared responsibility of both economic
entities operating in medical practice and by the state.

Key words: state regulation, medical practice, state supervision (control),
compliance with licensing conditions.

Reference list:

1. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2007 r. 222-VIII Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2007. 29. St. 389.

2. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 r. 222-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2015. 23. St. 158.

3. Pro stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. 5/2015. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

4. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02 bereznia 2016 r. 285. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-p

5. Pro zatverdzhennia metodyk rozroblennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti ta vyznachaietsia periodychnist provedennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu), a takozh unifikovanykh form aktiv, shcho skladaiutsia za rezultatamy provedennia planovykh (pozaplanovykh) zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.05.2018 r. 342. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-p

6. Pro zatverdzhennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky i vyznachaietsia periodychnist provedennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) Ministerstvom okhorony zdorovia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.12.2018 r. 1163. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2018-p

7. Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2015 r. 609. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-p

8. Pro zatverdzhennia pereliku pytan ta unifikovanoi formy akta, skladenoho za rezultatamy provedennia planovoho (pozaplanovoho) zakhodu derzhavnoho nahliadu (kontroliu) shchodo dotrymannia subiektom hospodariuvannia vymoh zakonodavstva u sferi hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky, shcho pidliahaie litsenzuvanniu: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 05.03.2019 r. 500. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-17

 

9. Rudyi V. M. Zakonodavche zabezpechennia reformy systemy okhorony zdorovia v Ukraini / V. M. Rudyi. - K.: Sfera, 2005. 272 s.

10. Upravlinnia okhoronoiu zdorovia na mistsevomu rivni: natsionalnyi ta zarubizhnyi dosvid / O. Iu. Obolenskyi, I. M. Solonenko, L. I. Zhalilo ta in. K.: Asotsiatsiia mist Ukrainy ta hromad, 2007. 191 s.

11. Pashkov V. M. Problemy hospodarsko-pravovoho zabezpechennia vidnosyn v sferi okhorony zdorovia: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk / V. M. Pashkov. Kharkiv, 2010. 20 c.

12. Pashkov V. M. Derzhavne rehuliuvannia diialnosti v haluzi okhorony zdorovia / V. M. Pashkov. Retrieved from http://www.apteka.ua/article/3256

 

13. Derzhavne upravlinnia ohoronoiu zdorovia v Ukraini: henezys i perspektyvy rozvytku: / [Kol. avt.; uporiadnyk Ya. F. Radysh, Peredmova T. D. Bakhteieva; zah. redaktsiia M. M. Bilynskoi, Ya. F. Radysha]. K.: Vyd-vo NADU, 2013. - 424 s.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...