RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Передмова до українського видання

Медичне право в Україні невпинно крокує вперед, залучаючи на свої терена дедалі більше фахівців, які на доктринальному чи правозастосовному рівнях впливають на його успішний розвиток у різних аспектах. Трансформаційні зміни в національному медичному праві відбуваються під впливом зарубіжного досвіду, світових імплементаційних й інтеграційних процесів.

Посібник «Права людини в сфері охорони здоров’я» – новітнє джерельне надбання книжкової полиці фахівців, до кола інтересів яких належить теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

У Ваших руках – нетипова і цікава як за формою, так і за змістом книга. Специфічність видання зумовлена серійністю, поєднанням доробку міжнародних і національних експертів, а також презюмованим значним практичним ефектом.

У 2012 р. було підготовлено перше видання книги трьома мовами (українською, англійською, російською). Практичний посібник було розміщено на сайті, він широко розповсюджувався з-поміж практиків (суддів, працівників органів внутрішніх справ, адвокатів тощо) та спектрально використовувався у правореалізаційній і правозастосовній діяльностях. Відтак, було вирішено підготувати друге видання, доповнене та з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

У межах міжнародного проекту Фундацій відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США) з підготовки серії практичних посібників «Права людини у сфері охорони здоров’я» працювали представники восьми держав, які готували національні книги першого видання: Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Македонія, Республіки Молдова, Російської Федерації, України. Національний проект стартував у вересні 2007 р., наша держава була однією з чотирьох держав, які стояли біля витоків цього проекту. Сьогодні проект розширено та такі національні книги підготовлено й в інших країнах, а саме: Республіці Сербія, Королівстві Іспанія, Румунії.

  Як й інші видання із «серії посібників», українське складається з міжнародної і національної частин. У першій аналізуються міжнародні й регіональні стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я, механізми їх захисту. У другій частині висвітлені елементи правового статусу ключових суб’єктів медичних правовідносин, а також процедури юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту, вміщені глосарії і додатки. Книга підготовлена на основі нормативно-правової бази України, чинної станом на 01.09.2016 р.

Видання спроектовано в форматі, прийнятному для фахівців різної зацікавленості та наповнене багатовекторним матеріалом, який поєднує елементи теорії і практичні поради, законодавче забезпечення і приклади з практики. Вперше зроблено спробу комплексно охарактеризувати правовий статус пацієнта і медичного працівника в контексті надання медичної допомоги, визначити проблеми провадження у медичних справах, а також відхилити завісу до їх практичного розв’язання.

Основними завданнями, які поставили перед собою автори посібника, є: 1) фокусування уваги практиків на праволюдинних аспектах, переорієнтація правозастосування і правозахисту на Людину та її блага, які визнаються найвищою соціальною цінністю у державі; 2) надання численних порад, спрямованих на оптимізацію практики, і водночас – розширення правового арсеналу юристів, які працюють у сфері охорони здоров’я; 3) висвітлення науково-практичного матеріалу крізь призму збалансованого підходу до проблематики відносин «лікар–пацієнт».

Розпочинаючи будь-які «будівельні роботи», дуже важливо подбати про фундамент, на якому постане наша кінцева споруда; у нашому випадку – книга. Це видання «побудоване» на міцних підвалинах законодавства, юридичної практики і правових рішень, стіни нашого посібника укладені з цеглин, які щоденною копіткою працею формували фахівці в контексті правозахисної діяльності, правопросвітництва й адвокації. У завершеному вигляді воно покликане слугувати меті, до якої прагне кожен «правничий будівельник» – захисту прав людини.

Міжнародна частина українського видання практичного посібника – це віддзеркалення партнерської книги, в якій викладено погляди іноземних експертів на практичні механізми і процедури, понятійно-термінологічний апарат у сфері охорони здоров’я. У національній частині збережено форму, але зміст її наповнено вітчизняними особливостями. Український автор, враховуючи національну доктрину і практику медичного права, комплексний і синергістичний підходи до викладу матеріалу, забезпечив у ній висвітлення концептуальних питань функціонування системи охорони здоров’я, захисту прав людини у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу на практичних засадах здійснення складових правового статусу суб’єктів медичних правовідносин в одній із ключових царин державного й громадського життя.

Ця книга – чергова цеглина в формуванні національної джерельної бази і, звісно, матеріал для проектування правових позицій і стратегій юристів у провадженні медичних справ. Автори очікують на коментарі та рекомендації фахівців, доповнення яскравими юридичними прикладами з власної практики колег, а також на практичні поради, які допоможуть перманентно удосконалювати електронний варіант книги, розміщений на сайті www.medicallaw.org.ua

Ірина Сенюта,
автор національної частини практичного посібника
науковий редактор і керівник проекту