RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Передмова до українського видання

Медичне право в Україні невпинно крокує вперед, залучаючи на свої терена дедалі більше фахівців, які на доктринальному чи правозастосовному рівнях впливають на його успішний розвиток у різних аспектах. Трансформаційні зміни в національному медичному праві відбуваються під впливом зарубіжного досвіду, світових імплементаційних й інтеграційних процесів.

Посібник «Права людини в сфері охорони здоров’я» – новітнє джерельне надбання книжкової полиці фахівців, до кола інтересів яких належить теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

У Ваших руках – нетипова і цікава як за формою, так і за змістом книга. Специфічність видання зумовлена серійністю, поєднанням доробку міжнародних і національних експертів, а також презюмованим значним практичним ефектом.

У 2012 р. було підготовлено перше видання книги трьома мовами (українською, англійською, російською). Практичний посібник було розміщено на сайті, він широко розповсюджувався з-поміж практиків (суддів, працівників органів внутрішніх справ, адвокатів тощо) та спектрально використовувався у правореалізаційній і правозастосовній діяльностях. Відтак, було вирішено підготувати друге видання, доповнене та з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

У межах міжнародного проекту Фундацій відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США) з підготовки серії практичних посібників «Права людини у сфері охорони здоров’я» працювали представники восьми держав, які готували національні книги першого видання: Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Македонія, Республіки Молдова, Російської Федерації, України. Національний проект стартував у вересні 2007 р., наша держава була однією з чотирьох держав, які стояли біля витоків цього проекту. Сьогодні проект розширено та такі національні книги підготовлено й в інших країнах, а саме: Республіці Сербія, Королівстві Іспанія, Румунії.

  Як й інші видання із «серії посібників», українське складається з міжнародної і національної частин. У першій аналізуються міжнародні й регіональні стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я, механізми їх захисту. У другій частині висвітлені елементи правового статусу ключових суб’єктів медичних правовідносин, а також процедури юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту, вміщені глосарії і додатки. Книга підготовлена на основі нормативно-правової бази України, чинної станом на 01.09.2016 р.

Видання спроектовано в форматі, прийнятному для фахівців різної зацікавленості та наповнене багатовекторним матеріалом, який поєднує елементи теорії і практичні поради, законодавче забезпечення і приклади з практики. Вперше зроблено спробу комплексно охарактеризувати правовий статус пацієнта і медичного працівника в контексті надання медичної допомоги, визначити проблеми провадження у медичних справах, а також відхилити завісу до їх практичного розв’язання.

Основними завданнями, які поставили перед собою автори посібника, є: 1) фокусування уваги практиків на праволюдинних аспектах, переорієнтація правозастосування і правозахисту на Людину та її блага, які визнаються найвищою соціальною цінністю у державі; 2) надання численних порад, спрямованих на оптимізацію практики, і водночас – розширення правового арсеналу юристів, які працюють у сфері охорони здоров’я; 3) висвітлення науково-практичного матеріалу крізь призму збалансованого підходу до проблематики відносин «лікар–пацієнт».

Розпочинаючи будь-які «будівельні роботи», дуже важливо подбати про фундамент, на якому постане наша кінцева споруда; у нашому випадку – книга. Це видання «побудоване» на міцних підвалинах законодавства, юридичної практики і правових рішень, стіни нашого посібника укладені з цеглин, які щоденною копіткою працею формували фахівці в контексті правозахисної діяльності, правопросвітництва й адвокації. У завершеному вигляді воно покликане слугувати меті, до якої прагне кожен «правничий будівельник» – захисту прав людини.

Міжнародна частина українського видання практичного посібника – це віддзеркалення партнерської книги, в якій викладено погляди іноземних експертів на практичні механізми і процедури, понятійно-термінологічний апарат у сфері охорони здоров’я. У національній частині збережено форму, але зміст її наповнено вітчизняними особливостями. Український автор, враховуючи національну доктрину і практику медичного права, комплексний і синергістичний підходи до викладу матеріалу, забезпечив у ній висвітлення концептуальних питань функціонування системи охорони здоров’я, захисту прав людини у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу на практичних засадах здійснення складових правового статусу суб’єктів медичних правовідносин в одній із ключових царин державного й громадського життя.

Ця книга – чергова цеглина в формуванні національної джерельної бази і, звісно, матеріал для проектування правових позицій і стратегій юристів у провадженні медичних справ. Автори очікують на коментарі та рекомендації фахівців, доповнення яскравими юридичними прикладами з власної практики колег, а також на практичні поради, які допоможуть перманентно удосконалювати електронний варіант книги, розміщений на сайті www.medicallaw.org.ua

Ірина Сенюта,
автор національної частини практичного посібника
науковий редактор і керівник проекту

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...