RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

7.2.3. Обов’язок поширювати наукові та медичні знання серед населення,  пропагувати, у тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя

а) Конституція і закони України

Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 2)].

«Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних й оздоровчопрофілактичних програм».

Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [стаття 21 (ч. 3, 4)].

«Органи та заклади охорони здоров’я, медичні працівники … зобов’язані пропагувати серед населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя» (ч. 3 ст. 21).

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. [статті 32, 35-1, 78 (п. «в» ч. 1)].

«Держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров’я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення…» (ч. 1 ст. 32).

«Медичні працівники зобов’язані поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя» (п. «в» ст. 78).

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 22.09.2005 р. [статті 14, 15].

«Медичні працівники закладів охорони здоров’я усіх форм власності зобов’язані: пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, спричинених курінням тютюнових виробів чи інши м  способом їх вживання, і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед серед дітей та молоді; надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання» (п. 1, 2 ч. 1 ст. 15).

Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 р. [стаття 33 (п. 4 ч. 3)].

б) Підзаконні нормативно-правові акти

Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента України від 07.12.2000 р. № 1313/2000 [роз діл 5].

Про Клятву лікаря: Указ Президента України від 15.06.1992 р. [п. 6 ч. 1].

«Власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління…» (п. 6).

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14 [розділ 1 п. 20, розділ 3 вступ, розділ 19, розділ 37].

Національний план розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 815 [п. 9].

Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ України від 01.08.2011 р. № 454.

Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 29.07.2016 р. № 801 [п. 2.2.9–2.2.12].

в) Кодекс медичної етики

Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.11].

 «Лікар зобов’язаний своєю поведінкою та іншими доступними йому засобами (лекції, бесіди, ЗМІ, інтернет тощо) пропагувати здоровий спосіб життя і бути прикладом у дотриманні його норм і правил».

ґ) Юридична практика

1. Приклад виконання обов’язку

На прийомі пацієнтів лікар-терапевт Т. обласної лікарні роздавав брошури й буклети з інформацією щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та гепатиту В і С.

2. Приклад порушення обов’язку

Директор одного із навчальних закладів звернувся до медичних працівників закладу охорони здоров’я у м. Ч. з проханням провести виховний захід з підлітками щодо профілактики ВІЛ/СНІДу. Проте головний лікар медичної установи відмовився скерувати медичного працівника для поширення наукови х і медични х знань серед школярів, аргументуючи це тим, що дітьми повинні займатися батьки та педагоги, а справа лікарів – лікувати.

3. Випадок з практики

З. районний суд м. Л. розглянув справу за позовом гр. М. до Л. комунальної лікарні №Х про визнання незаконним звільнення, поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. У судовому засіданні було встановлено, що гр. М. працювала лікаремкардіологом у Л. комунальній лікарні № Х та 20 травня 2009 р. була звільнена з посади за появу на робочому місці в нетверезому стані, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.
Позивачка вважала таке звільнення незаконним, оскільки на неї раніше було накладене лише одне дисциплінарне стягнення у вигляді догани, яке не може бути свідченням систематичного невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на неї трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Представник відповідача в судовому засіданні вказав на те, що позивачка з’явилася на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння, що підтверджується відповідним медичним висновком. Було відзначено, що така поведінка медика свідчить про порушення ним професійних обов’язків, зокрема, щодо пропагув ання здорового життя, у т. ч. власним прикладом, щодо вимог професійної етики. А як стягнення за такі дії може застосовуватися звільнення працівника з роботи (відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України).
У зв’язку з цим суд визнав звільнення лікаря законним й ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову гр. М. до Л. комунальної лікарні № Х про визнання незаконним звільнення, поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

д) Практичні поради

  1. Цей обов’язок медичного працівника кореспондує з правом пацієнта на медичні профілактичні заходи.

  2. Програми підготовки та перепідготовки медичних працівників повинні містити спеціальні теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів.

  3. За невиконання цього обов’язку медичного працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності.

  4. Див. також практичні поради в підрозділі 6.1.1.
27.05.2022.

Паліативна допомога для пацієнтів з важкими та невиліковними хворобами залишається безоплатною

Незважаючи на війну, що триває, Програма медичних...
27.05.2022.

ВООЗ підтримала резолюцію України та засудила агресію рф, що призвела до гуманітарної кризи

88 країн підтримали резолюцію «Надзвичайна...
27.05.2022.

Рекомендації для населення під час воєнного стану

Найпростіші укриття — це цокольні та підвальні...