RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

6.2.2. Обов’язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення

а) Конституція і закони України

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 286 (ч. 4)].

«Фізична особа може бути зобов’язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством».

Кодекс України про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 р. [статті 44-1, 45].

«Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження:
Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (ст. 44-1).

«Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу:

ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров’я, тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (ст. 45).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [статті 46, 169, 191].

У ст. 46 Кодексу передбачено підстави відсторонення від роботи працівників, зокрема відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів.

Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. [стаття 17].

Основи законодавства України про охорону здоров’я: ЗаконУкраїни від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «б»), 30, 31].

«Громадяни України зобов’язані, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення» (п. «б» ст. 10).
«Обов’язкові медичні огляди:
З метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих» (ст. 31).

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [статті 12, 20, 21, 23].

«Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням… Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення…».

 

Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. (в ред. від 19.04.2012 р.) [ст. 12]


Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [статті 5 (ч. 3), 7 (п. 5 ч. 1)].

«Громадяни зобов’язані проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках» (ч. 3 ст. 5).

б) Підзаконні нормативно-правові акти

Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1465.

Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 р. № 1238.

Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів: Наказ МОЗ України від 17.01.2002 р. № 12.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій: Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами: Наказ МОЗ України, МВС України від 16.06.1998 р. № 158/417.

Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595.

Положення про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі: Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496.

Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні: Наказ МОЗ України від 29.11.2002 р. № 434.

Про диспансеризацію населення: Наказ МОЗ України від 27.08.2010 р. № 728.

ґ) Юридична практика

1. Приклад виконання обов’язку

Працівників підприємства «Х», яке виробляє косметологічніх засоби, було скеровано для проходження періодичного профілактичного наркологічного огляду, що є обов’язковим для цієї категорії працівників один раз на рік. Працівники пройшли лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження. За результатами огляду працівники отримали сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду.

2. Приклад порушення обов’язку

В одній сім’ї с. Б. Полонського району захворіло і померло від дифтерії 4 особи, в тому числі троє дітей. Члени цієї сім’ї належали до певної релігійної секти, а відтак, відмовились від щеплень проти цього захворювання. Як наслідок відмова від такого медичного втручання призвела до летальних наслідків.

3. Випадок з практики

Роботодавець підготував заявку на проходження періодичного медичного огляду двома працівниками: гр. Ж., 1992 р. н., та гр. Н., 1994 р. н. (як особами віком до 21 року). Заклад державної санітарно-епідеміологічної служби разом з представником профспілкового органу склали акт, визначивши зазначених працівників як таких, яким слід пройти періодичний медичний огляд. Роботодавець забезпечив умови для проведення такого огляду, зокрема, вчасно поновив договір з лікувально профілактичним закладом, передав йому списки, поінформував працівників. Але працівники, не мотивуючи своєї відмови, не пройшли огляду, запевнивши роботодавця, що є абсолютно здоровими. Оскільки строк проведення огляду сплив і працівники відмовились його проходити, роботодавець відсторонив працівників від роботи без збереження заробітної плати на підставі ст. 46 КЗпП України та п. 3.6, 3.9 Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

д) Практичні поради

  1. Роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я, що не вважатиметься порушенням права на особисту недоторканність.
  2. Роботодавець має право притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду.
  3. Підприємства, установи та організації зобов’язані усувати, за поданням відповідних посадових осіб державної санітарноепідеміологічної служби, від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточення інфекційні хвороби або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов’язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...