RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

4.2 Мiжнародна система

Як уже згадувалося у главі 2, на сьогодні вісім основних міжнародних договорів з прав людини містять гарантії, що мають відношення до захисту прав у сфері охорони здоров’я. Хоча ці договори є обов'язковими тільки для тих держав, які їх ратифікували[1], встановлені ними стандарти володіють серйозним моральним і політичним авторитетом навіть для країн, що не ратифікували їх. Для кожного з цих договорів створено комітет, відповідальний за моніторинг дотримання договору державами. Вони називаються «спостережними договірними органами» або «договірними органами».

наглядовi договiрнi органи оон

Як правило, договірні органи ООН контролюють дотримання державами відповідного договору з допомогою трьох видів контрольних механізмів, використовуваних в поєднанні: 1) роз'яснювальні документи з тлумаченнями змісту відповідного договору; 2) оцінка дотримання державами відповідного договору на основі доповідей, які держави-учасниці зобов'язані представляти на регулярній основі; 3) отримання і розгляд індивідуальних повідомлень про можливі порушення державою одного або декількох прав людини, закріплених у відповідному договорі, і формулювання рекомендацій державі-відповідачу. Функції кожного договірного органу, контактна інформація та способи участі громадянського суспільства в його роботі розглядаються нижче.

Примітка про подачу альтернативних доповідей у договірні органи оон

Договірними органами створені різні механізми участі громадянського суспільства в їх роботі, причому головний з таких механізмів - подача альтернативних доповідей (також відомих під назвою «паралельних» або «тіньових» доповідей або «письмової інформації»). Така доповідь може відіграти важливу роль у процесі періодичної звітності держави перед договірним органом ООН. Альтернативні доповіді дозволяють громадянському суспільству повідомити підтверджуючу або альтернативну інформацію про ситуацію з правами людини в аналізованій країні. Тому в цьому розділі йдеться про тіньові доповіді як один з інструментів, за допомогою якого громадянське суспільство може вплинути на роботу договірних органів.

З текстами представлених раніше тіньових доповідей, а також з інформацією для громадянського суспільства про порядок подання таких доповідей можна ознайомитися на сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

Комітет з прав людини

Мандат

Комітет з прав людини (КПЛ) контролює виконання Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) державами, які ратифікували цей договір. КПЛ публікує тлумачення положень МПГПП, відомі під назвою «загальних коментарів».

КПЛ контролює процес виконання МПГПП шляхом розгляду періодичних доповідей держав-учасниць, розглядає міждержавні скарги на порушення прав людини і приймає «індивідуальні повідомлення» - скарги окремих осіб або груп на передбачувані порушення гарантованих МПГПП прав державами-учасницями, які ратифікували Перший Факультативний протокол до МПГПП .

У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава-учасниця подає в КПЛ свою першу доповідь через рік після ратифікації МПГПП, а потім - на запит Комітету (зазвичай кожні чотири роки). Комітет вивчає представлену державою доповідь і направляє державі свої міркування і рекомендації з приводу виконання договору у вигляді «прикінцеві зауваги».

КПЛ проводить засідання тричі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в КПЛ альтернативні доповіді з будь-якого аспекту виконання державою МПГПП. Ці доповіді слід до встановленого терміну подавати через Секретаріат КПЛ, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду КПЛ доповідей держав. Див. «Участь у роботі Комітету» на сайті КПЛ.

Організації можуть бути присутніми на засіданнях КПЛ як спостерігачі, але їм не дозволено виступати в процесі розгляду доповідей держав. Аби бути присутнім на засіданні, організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію. Організація, яка представила доповідь у КПЛ, може виступити з короткою усною презентацією в перший день сесії. Також організації можуть проводити неформальні брифінги для Комітету в обідню перерву.

Крім того, в межах механізму розгляду індивідуальних скарг НУО можуть направляти в КПЛ повідомлення від імені та з дозволу заявників - приватних осіб. Див. «Процедура скарг» на сайті КПЛ.

Контактная информация

 

Секретаріат

Human Rights Committee (CCPR)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Тел.: +41 (0) 22 917 92 61

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: ccpr@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022  (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

 

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав

Мандат

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав (КЕСКП) контролює виконання державами-учасниками Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП). КЕСКП публікує тлумачення положень МПЕСКП, відомі під назвою «загальних коментарів».

КЕСКП контролює процес виконання МЕСКП шляхом розгляду періодичних доповідей держав-учасниць, які ратифікували договір, розглядає міждержавні скарги на порушення прав людини і приймає «індивідуальні повідомлення» - скарги окремих осіб або груп на передбачувані порушення гарантованих МПЕСКП прав державами-учасницями, які ратифікували Факультативний протокол до МПЕСКП.

У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава-учасниця подає свою першу доповідь не пізніше, ніж через два роки після ратифікації МПЕСКП, а потім кожні п'ять років. Комітет вивчає представлену державою доповідь і направляє державі у вигляді «прикінцевих зауваг» свої позитивні спостереження, зауваження з питань, що викликають заклопотаність, і рекомендації з приводу виконання договору.

КЕСКП проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей організації можуть направляти в КЕСКП «паралельні доповіді» щодо будь-якого аспекту виконання державою МПЕСКП. Паралельні доповіді слід до встановленого терміну подавати через Секретаріат КЕСКП, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду КЕСКП доповідей держав. Див. «Участь у роботі Комітету» на сайті КЕСКП.

Організації можуть бути присутніми на сесії КЕСКП або на попередньому засіданні робочої групи. Для цього організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію. Організація, яка представила доповідь у КЕСКП, може виступити з короткою усною презентацією в другій половині дня у перший понеділок сесії і (або) організувати неформальні брифінги для членів Комітету в обідню перерву.

У межах механізму розгляду індивідуальних скарг НУО можуть направляти в КЕСКП повідомлення від імені та з дозволу заявників - приватних осіб. Див. «Процедура скарг» на сайті КЕСКП.

Контактна інформація

 

Секретаріат

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Тел .: +41 (0) 22 917 90 00

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: cescr@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

 

Комітет проти тортур

Мандат

Комітет проти тортур (Комітет КПТ) контролює виконання державами положень Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (КПТ або «Конвенція проти катувань»). Комітет КПТ публікує тлумачення положень Конвенції проти катувань, відомі під назвою «загальних коментарів».

Комітет КПТ контролює процес виконання Конвенції проти катувань шляхом розгляду періодичних доповідей держав, які ратифікували договір, а також розглядає міждержавні скарги та індивідуальні скарги на передбачувані порушення прав людини державами, які офіційно визнали компетенцію Комітету КПТ приймати і розглядати індивідуальні скарги (відповідно до ст. 22 Конвенції ).

У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава представляє свою першу доповідь не пізніше, ніж через рік після ратифікації Конвенції проти катувань, а потім кожні чотири роки. Отримавши від держави доповідь, Комітет КПТ вивчає його та друкує «прикінцеві зауваги», які містять висновки Комітету з питань дотримання державою Конвенції проти катувань, а в деяких випадках - з питань виконання попередніх рекомендацій Комітету.

Комітет КПТ проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в Комітет КПТ «письмову інформацію» щодо будь-якого аспекту виконання державою Конвенції проти катувань. Письмову інформацію слід подавати через Секретаріат КПТ, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду Комітетом КПТ доповідей держав. Див. «Участь у роботі Комітету» на сайті Комітету КПТ.

Організація, що направила до Комітету КПТ письмову інформацію, може в приватному порядку переговорити з Комітетом КПТ перед зустріччю Комітету з делегацією держави, доповідь якої розглядається. Національні правозахисні установи (НПУ) також можуть зустрітися у приватному порядку з відповідними членами Комітету КПТ та доповідачами по країнах перед зустріччю Комітету КПТ з державною делегацією. Щоб взяти участь у роботі Комітету в такому форматі, організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію.

Комітет КПТ може також розглядати індивідуальні скарги на передбачувані порушення прав людини державами, які зробили необхідну заяву відповідно до ст. 22 Конвенції проти катувань. Див. «Процедура скарг» на сайті Комітету КПТ.

Контактна інформація

Секретаріат

Committee against Torture (CAT)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

Тел .: +41 (0) 22 917 97 06

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: cat@ohchr.org

Сайт: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Мандат

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (Комітет КЛДЖ) контролює виконання державами Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ). Комітет КЛДЖ публікує тлумачення положень КЛДЖ, відомі під назвою «загальних коментарів».

Комітет КЛДЖ контролює виконання КЛДЖ шляхом розгляду періодичних доповідей держав, які ратифікували цей міжнародний договір. Комітет уповноважений ініціювати розслідування систематичних порушень прав жінок, а також отримувати і розглядати індивідуальні скарги про можливі порушення прав країнами, які ратифікували Факультативний протокол до КЛДЖ.

У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава представляє свою першу доповідь не пізніше, ніж через рік після ратифікації КЛДЖ, а потім не рідше ніж кожні чотири роки. Отримавши державну доповідь, Комітет вивчає її і викладає свої висновки з питань виконання КЛДЖ державою, звертаючи увагу як на позитивні аспекти, так і на проблемні сфери і висловлює пропозиції та рекомендації щодо більш повного дотримання КЛДЖ державою.

Комітет КЛДЖ проводить свої зустрічі так часто, як це необхідно для виконання його функцій.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в Комітет КЛДЖ альтернативні або тіньові доповіді з будь-якого аспекту виконання державою КЛДЖ. Ці доповіді слід подавати через Відділ з поліпшення становища жінок, що знаходиться у Нью-Йорку; цей відділ також веде графік розгляду Комітетом доповідей держав (Див. «Участь у роботі Комітету» на веб-сайті Комітету КЛДЖ і "Producing Shadow Reports to the CEDAW Committee: A Procedural Guide" [«Як подавати альтернативні доповіді в Комітет КЛДЖ. Керівництво по процедурі»], підготовлене організацією International Women's Rights Action Watch). Поряд з цим НУО можуть звертатися до Комітету з проханням ініціювати розслідування систематичних порушень прав жінок країнами, які ратифікували Факультативний протокол до КЛДЖ.

Організації можуть бути присутніми на сесіях Комітету КЛДЖ як спостерігачі та робити презентації на передсесійних засіданнях, в яких беруть участь тільки представники ООН та НДО з країн, чиї доповіді знаходяться на розгляді Комітету. Для цього організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію. Організації, які представили в Комітет КЛДЖ альтернативні або тіньові доповіді, можуть виступити з усною презентацією в ході неофіційної консультативної наради, яка зазвичай призначається на перший день тижня. Щоб брати участь у цій зустрічі, організація повинна попросити Комітет про акредитацію.

У межах механізму розгляду індивідуальних скарг НУО можуть направляти в Комітет КЛДЖ повідомлення від імені і з дозволу заявників - приватних осіб. Див. «Процедура скарг» на сайті Комітету КЛДЖ.

Для отримання більш детальної інформації див. Розділ про участь НУО на сайті Структури ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок («ООН-Жінки»).

Контактна інформація

Секретаріат

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

Тел .: +41 (0) 22 917 94 43

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: cedaw@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

Комітет з ліквідації расовій дискримінації

 

Мандат

Комітет з ліквідації расової дискримінації (КЛРД) контролює виконання державами Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (МКЛРД). КЛРД публікує тлумачення положень МКЛРД, відомі під назвою «загальних коментарів».

КЛРД контролює процес виконання МКЛРД шляхом вивчення періодичних доповідей держав, які ратифікували цей договір, а також за допомогою процедури раннього реагування, у межах якої КЛРД вживає заходів для запобігання ескалації певних ситуацій і їх перетворення у конфлікти або з питань, які потребують невідкладної уваги. КЛРД також доручено приймати і розглядати міждержавні скарги про порушення прав людини та індивідуальні скарги проти держав, які офіційно визнали компетенцію КЛРД розглядати індивідуальні скарги (відповідно до ст. 14 Конвенції).

У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава представляє свою першу доповідь протягом першого року після ратифікації МКЛРД, а потім не рідше ніж кожні два роки. КЛРД вивчає представлену державою доповідь і направляє державі свої «прикінцеві зауваги», що містять міркування і рекомендації з приводу виконання договору.

КЛРД проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

У рамках розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в КЛРД альтернативні доповіді з будь-якого аспекту виконання державою МКЛРД. Ці альтернативні (тіньові) доповіді слід подавати через Секретаріат КЛРД, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду КЛРД доповідей держав. Див. «Участь у роботі Комітету» на сайті КЛРД.

Організації можуть бути присутніми на сесіях КЛРД як спостерігачі. НУО можуть брати участь у неофіційних передсесійних зустрічах, організованих на початку кожного тижня сесії КЛРД. У процесі таких зустрічей НВО мають можливість надати Комітету інформацію про розглянуті на цьому тижні країни. Також НУО можуть проводити неформальні брифінги для Комітету в обідню перерву. Для участі в будь-якому з таких заходів організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію.

КЛРД може також розглядати індивідуальні скарги на передбачувані порушення прав людини державами, які зробили необхідну заяву відповідно до ст. 14 МКЛРД. Див. «Процедура скарг» на сайті КЛРД.

Контактна інформація

Секретаріат

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Тел .: +41 (0) 22 917 94 40

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: cerd@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

 

Комітет із захисту прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей

Мандат

Комітет із захисту прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (КТМ) контролює виконання Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (МКМ). КТМ публікує тлумачення положень МКМ, відомі під назвою («загальних коментарів»).

КТМ контролює процес виконання МКМ шляхом розгляду періодичних доповідей держав, які ратифікували цей міжнародний договір. У межах процедури розгляду періодичних доповідей держава-учасниця подає свою першу доповідь у КТМ через рік після ратифікації МКМ, а потім кожні п'ять років. КТМ вивчає представлену державою доповідь і направляє державі свої «прикінцеві зауваги», що містять міркування і рекомендації з приводу виконання договору.

На даний момент КТМ не володіє компетенцією розгляду індивідуальних скарг. Факультативний протокол до МКМ, який дасть Комітетові ці повноваження, був відкритий для підписання в 2012 році, але на момент підготовки цієї глави ще не отримав 10 ратифікацій, необхідних для набрання чинності механізму індивідуальних скарг.

КТМ проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в КТМ «письмові повідомлення» (тобто альтернативні доповіді) з будь-якого аспекту виконання державою МКМ. Письмові повідомлення слід подавати через Секретаріат КТМ, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду КТМ доповідей держав.

Організації можуть бути присутніми на сесіях КТМ як спостерігачі. Вони можуть проводити усні брифінги для Комітету в ході публічних і (або) неофіційних засідань, які проводяться у процесі сесії. Для участі в будь-якому з таких заходів організація повинна заздалегідь заповнити та подати форму заявки на акредитацію.

Механізм подачі індивідуальних скарг у КТМ ще не набув чинності.

Контактна інформація

Секретаріат

Committee on Migrant Workers (CMW)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

Тел .: +41 (0) 22 917 96 41

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: cmw@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо по термінових питаннях)

E-mail: tb-petitions@ohchr.org

 

Комітет з прав інвалідів

Мандат

Комітет з прав інвалідів (Комітет КПІ) контролює виконання державами Конвенції про права інвалідів (КПІ). У сферу повноважень Комітету КПІ входить складання і публікація тлумачень змісту цього міжнародного договору, але на момент написання даної глави Комітет випустив тільки проект загальних коментарів.

Комітет КПІ контролює виконання КПІ шляхом розгляду періодичних доповідей держав, які ратифікували договір, а також розглядає міждержавні скарги на порушення прав людини і вивчає індивідуальні скарги на передбачувані порушення прав людини країнами, які ратифікували Факультативний протокол до КПІ.

У межах процедури розгляду періодичних доповідей Держава-учасниця повинна представити свою першу доповідь не пізніше, ніж через два роки після ратифікації КПІ, а потім кожні чотири роки. Комітет КПІ вивчає представлену державою доповідь і направляє державі свої «прикінцеві зауваги», в яких викладає загальні рекомендації та пропозиції з приводу більш повного здійснення державою цього договору.

Комітет КПІ проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в Комітет КПІ «тіньові доповіді» щодо будь-якого аспекту виконання державою КПІ. Тіньові доповіді слід подавати через Секретаріат КПІ, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві (УВКПЛ); секретаріат також веде графік розгляду КПІ доповідей держав.

Контактна інформація

Секретаріат

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Тел .: +41 (0) 22 917 97 03

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: crpd@ohchr.org

Сайт: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

 

Комітет з прав дитини

Мандат

Комітет з прав дитини (Комітет КПР) контролює виконання державами Конвенції про права дитини (КПД). Комітет КПР публікує тлумачення положень КПР, відомі під назвою «загальних коментарів».

Комітет КПР спостерігає за ходом виконання КПР шляхом розгляду періодичних доповідей держав, які ратифікували цей міжнародний договір. Він також вивчає індивідуальні скарги на передбачувані порушення прав людини країнами, які ратифікували Факультативний протокол до КПД.

Комітет КПР проводить засідання тричі на рік.

Участь громадянського суспільства

У межах розгляду періодичних доповідей НУО можуть направляти в Комітет КПР «тіньові доповіді» щодо будь-якого аспект виконання державою КПР. Тіньові доповіді слід подавати через Секретаріат КПР, що знаходиться в Офісі Верховного комісара з прав людини в Женеві; секретаріат також веде графік розгляду Комітетом КПР доповідей держав.

Контактна інформація

Секретаріат

Committee on the Rights of the Child (CRC)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

 

Поштова адреса:

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

Тел .: +41 (0) 22 917 91 41

Факс: +41 (0) 22 917 90 08

E-mail: crc@ohchr.org

Сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

 

Для індивідуальних повідомлень

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: + 41 (0) 22 917 9022 (особливо для термінових питань)

E-mail: petitions@ohchr.org

 

міжнародна організація праці

Мандат

Міжнародна організація праці (МОП) сприяє просуванню належних умов праці, можливостей для отримання гідної зайнятості і ефективного соціального захисту в трудових питаннях. МОП є унікальною організацією завдяки своїй тристоронній структурі управління, в якій представлені уряди, роботодавці і працівники.

МОП щорічно проводить конференції, які служать форумом для обговорення соціально-трудових проблем, прийняття міжнародних трудових норм та обрання Адміністративної ради МОП. Держави, які ратифікували ту чи іншу конвенцію МОП, беруть на себе юридичне зобов'язання застосовувати її положення. На сьогодні МОП прийнято 189 міжнародних конвенцій у сфері праці.

Існують два види механізмів моніторингу дотримання державами конвенцій МОП: постійні контрольні заходи та спеціальні процедури. У межах «постійних контрольних заходів» держави-члени МОП зобов'язані кожні два роки подавати доповіді про здійснення ратифікованих ними восьми основних і чотирьох пріоритетних конвенцій і кожні п'ять років - про реалізацію інших конвенцій. При цьому держави можуть попросити про подання доповідей і через більш короткі проміжки часу. Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій (КЕПКР) вивчає доповідь і спілкується з державою з питань здійснення конвенцій. Щорічно доповідь КЕПКР відправляється до Міжнародної конференції праці та розглядається Комітетом із застосування міжнародних трудових стандартів (Комітет Конференції), який вибирає конкретні зауваження для обговорення та пропонує державам відреагувати і представити інформацію із зазначеного питання (питань). Комітет Конференції зазвичай дає висновки та рекомендації щодо більш ефективного виконанню конвенції (конвенцій) МОП.

КЕПКР засідає у листопаді - грудні кожного року, а Міжнародна конференція праці проводиться у червні.

У МОП існує також механізм «спеціальних процедур», що дозволяє об'єднанням роботодавців або працівників подати до Адміністративної ради МОП скаргу на недотримання ратифікованої конвенції відносно будь-якої держави-учасниці. Комітет Адміністративної ради вивчає обставини справи та направляє Адміністративній раді свої висновки і рекомендації. Якщо Адміністративна рада не задоволена відповіддю держави, він може опублікувати отримане уявлення і відповідь. Організації роботодавців і працівників також можуть направити претензію у межах іншої спеціальної процедури в Комітет зі свободи об'єднання. Якщо Комітет визнає порушення свободи об'єднання, він опублікує свої рекомендації в доповіді Адміністративної ради і попросить державу через деякий час звітувати про виконання цих рекомендацій.

Участь громадянського суспільства

Організації громадянського суспільства можуть брати участь у роботі МОП декількома способами. Організації роботодавців і працівників обирають своїх представників до Адміністративної ради і різні консультативні органи МОП, де їх представники володіють таким же рівнем повноважень щодо прийняття рішень, як і представники урядів. Конвенції та рекомендації МОП встановлюють для держав-учасниць порядок проведення консультацій з організаціями та представниками працівників і роботодавців з усіх питань, якими займається МОП. Як зазначалося вище, в процесі вивчення доповідей держав КЕПКР вимагатиме об'єднання працівників і роботодавців представляти інформацію про реалізацію державою-учасником тієї чи іншої ратифікованої конвенції. Також МОП надає організаціям послуги навчання і консалтингу.

За допомогою механізмів розгляду скарг у межах «спеціальних процедур» (описаних вище) організації роботодавців і працівників можуть подавати скарги до Міжнародного бюро праці про передбачуване порушення державою-учасницею ратифікованої конвенції (конвенцій).

МОП також співпрацює з місцевими, національними та регіональними організаціями - професійними асоціаціями, кооперативами, комітетами з розвитку села, комітетами водокористувачів, сільськими та міськими кредитними спілками, НВО, що займаються питаннями місцевого або національного розвитку та правами людини, організаціями громад корінних народів і мережами хатніх робітників, особливо жінок. Організації беруть участь у діяльності МОП з технічної співпраці. У конвенції про корінні народи МОП закликає держави консультуватися з ними при підготовці доповідей. Для більш безпосередньої взаємодії з МОП корінні народи можуть вступати в об'єднання працівників або самі створювати такі об'єднання.

Крім участі НУО в тристоронній структурі МОП, міжнародні неурядові організації можуть отримати консультативний статус при МОП, який дає їм право висловлюватися з питань, обговорюваних на нарадах МОП, хоча і не дає права голосу. Крім того, НУО з «особливого списку» підтримують робочі відносини з МОП, оскільки вважається, що вони мають з МОП загальні принципи і цілі. І нарешті, міжнародні неурядові організації можуть обмежити рівень участі в діяльності МОП і відвідувати тільки ті наради, які становлять для них інтерес.

Додаткову інформацію про можливості участі громадянського суспільства див. на сайті: www.ilo.org/pardev/civil-society/lang-en/index.htm.

Контактна інформація

 

4 route des Morillons

CH-1211 Genève 22, Switzerland

 

Тел .: +41 (0) 22 799 6111

Факс: +41 (0) 22 798 8685

E-mail: ilo@ilo.org

Сайт: www.ilo.org

 

статутні органи ООН

На додаток до перерахованих вище договірних органів існує ряд установ, створених для захисту і заохочення прав людини відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

рада з прав людини

Рада з прав людини (РПЛ) - головний статутний орган системи ООН, який замінив у 2006 р. Комісію з прав людини; його не слід плутати з Комітетом з прав людини (КПЛ), створеним відповідно до МПГПП. РПЛ - допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, уповноважений розглядати ситуації, пов'язані з порушенням прав людини, включаючи грубі та систематичні порушення, і виносить щодо них свої рекомендації.

У РПЛ є чотири механізми моніторингу прав людини:

 • універсальний періодичний огляд (УПО);
 • спеціальні процедури;
 • Консультативний комітет РПЛ;
 •  процедура подання і розгляду скарг РПЛ.

Див. додаткову інформацію на сайті: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx.

Універсальний періодичний огляд

Універсальний періодичний огляд (УПО) заснований як частина мандата РПЛ і передбачає регулярний огляд інформації з прав людини в усіх державах-членах ООН. Цей механізм був започаткований в 2008 р., а перший огляд всіх 193 держав-членів ООН був завершений в 2011 р. УПО, подібно до описаних вище комітетів, вимагає від держав-учасниць подавати доповіді про вжиті ними заходи щодо поліпшення ситуації з правами людини в їх країнах і виконувати зобов'язання у галузі прав людини.

УПО не обмежується рамками конкретних договірних зобов'язань і може розглядати більш широке коло питань, які стосуються прав людини, ніж будь-який з комітетів. УПО доповнює договірні комітети, але не заміняє їх.

Участь громадянського суспільства

НУО можуть направляти в РПЛ свої «тіньові доповіді» щодо будь-якого аспекту дотримання державами встановлених норм у сфері прав людини. Крім того, організації громадянського суспільства з консультативним статусом при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) допускаються до участі в засіданні робочої групи і в прийнятті УПО відповідної країни. Оновлюваний графік проходження УПО країнами див. на сайті РПЛ: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx.

РПЛ опубліковано практичне керівництво щодо участі громадянського суспільства в процесі УПО, доступне за адресою: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf

Спеціальні процедури

 

«Спеціальні процедури» - загальна термін, яким позначають окремих осіб (відомих як «спеціальні доповідачі», «спеціальні представники» або «незалежні експерти») або груп осіб (відомих як «робочі групи»), уповноважених Радою з прав людини (РПЛ) вивчати ситуацію в конкретних країнах або певні тематичні питання у всьому світі. На момент написання цієї глави на веб-сторінці УВКПЛ (див. посилання нижче) зазначено, що станом на 1 жовтня 2013 р. існує 37 тематичних і 14 державних спеціальних процедур.

До тематичних спеціальних процедур, які найбільш актуальні для прав людини в сфері охорони здоров’я, належать такі:

 • Спеціальний доповідач з питань права кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я;
 • Робоча група з питань свавільного затримання;
 • Спеціальний доповідач з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання;
 • Спеціальний доповідач з питань заохочення і захисту права на свободу думок і їх вільне вираження;
 • Спеціальний доповідач з питань права на свободу мирних зборів і асоціацій;
 • Спеціальний доповідач з питань насильства щодо жінок, його причин і наслідків;
 • Робоча група з питань дискримінації щодо жінок у законодавстві та на практиці.

Див. додаткову інформацію на сайті РПЛ: www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

 

Участь громадянського суспільства

Крім зустрічей з представниками громадянського суспільства в процесі поїздок по країнах, спеціальні доповідачі можуть одержувати індивідуальні скарги з проханнями про допомогу або про розслідування порушень державами прав людини в межах тематичного мандата спецдоповідача. У певних випадках спеціальний доповідач просить державу відповісти на викладені у скарзі твердження і доповідає Раді з прав людини про результати своїх розслідувань.

Більш детальну інформацію про процес подачі індивідуальних скарг спеціальним доповідачам див. на сайті: www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx.

Консультативний комітет

 

Консультативний комітет Ради з прав людини (Консультативний комітет) функціонує як аналітичний центр РПЛ, займається предметними дослідженнями і виконує інші завдання за дорученням РПЛ. Діяльність Консультативного комітету спрямована на конкретні результати, а сфера його досліджень і рекомендацій обмежена тематичними питаннями в межах мандата РПЛ. Комітет складається з 18 експертів, які призначаються на строк до трьох років.

Консультативний комітет проводить засідання двічі на рік.

Участь громадянського суспільства

НВО з консультативним статусом при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) можуть перед сесією Консультативного комітету подавати до комітету письмові заяви, які стосуються теми даної сесії. Крім того, в ході сесій Консультативного комітету НУО можуть робити усні заяви, що стосуються роботи сесії.

Див. додаткову інформацію про участь громадянського суспільства на сайті: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/NGOParticipation.aspx.

Процедура розгляду скарг

Процедура розгляду скарг є конфіденційним механізмом доведення до відома Ради з прав людини (РПЛ) «систематичних і достовірно підтверджених випадків грубого порушення прав людини та основних свобод в будь-якій частині світу і за будь-яких обставин»[2]. У межах цієї процедури приділяється особлива увага дотриманню інтересів жертви та своєчасності повідомлень про можливі порушення. Скарги можуть подавати фізичні особи, групи осіб і НУО як постраждалі від порушень прав людини або як мають безпосередні та достовірні відомості про такі порушення.

Процедура розгляду скарг складається з двох робочих груп: Робочої групи за повідомленнями та Робочої групи по ситуаціях. Робоча група за повідомленнями проводить двічі на рік засідання для оцінки скарг щодо прийнятності та суті порушення. Робоча група по ситуаціях проводить засідання двічі на рік, щоб вивчити повідомлення, визнані прийнятними Робочою групою за повідомленнями, і представити РПЛ доповідь про порушення прав людини державами з рекомендаціями щодо заходів, яких слід вжити.

Участь громадянського суспільства

Як зазначено вище, НУО можуть подавати скарги в межах Процедури розгляду скарг як постраждалі від порушень прав людини або які мають безпосередні та достовірні відомості про такі порушення. Для подачі скарг слід використовувати форму скарги: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ComplaintProcedure/HRCComplaintProcedureForm.doc.

Скарги

Treaties and Human Rights Council Branch

OHCHR-UNOG

+1211 Geneva 10, Switzerland

 

Факс: +41 (0) 22 9 17 90 11

E-mail: CP@ohchr.org

Сайт: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx

 

Економічна і соціальна ради

Економічний і соціальний рада ООН (ЕКОСОР) координує роботу 14 спеціалізованих установ, функціональних комісій та регіональних комісій ООН, що займаються різними міжнародними економічними, соціальними, культурними, освітніми проблемами, а також питаннями охорони здоров'я. ЕКОСОР проводить протягом року кілька коротких засідань і щорічну основну сесію тривалістю чотири тижні в липні.

Участь громадянського суспільства

ЕКОСОР організовує регулярні консультації з громадянським суспільством, і близько 3000 НУО мають консультативний статус при ЕКОСОР. Акредитовані НУО можуть брати участь у засіданнях, подавати письмові матеріали і робити заяви для Ради та її допоміжних органів.

Додаткову інформацію про НУО з консультативним статусом див. на сайті: http://csonet.org/.

До органів і комісій ЕКОСОР, які можуть займатися питаннями, актуальними в сфері охорони здоров’я, належать такі:

 • Комісія щодо статусу жінок;
 • Комісія з наркотичних засобів;
 • Комітет з економічних, соціальних і культурних прав;
 • Міжнародний комітет з контролю за наркотиками.


[1] Офіс Верховного комісара ООН з прав людини (ОВКПЛ). Ратифікації, зауваги і заяви http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en, станом на 14 серпня 2013 р.

[2] Процедура розгляду скарг про порушення прав людини (www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx).