RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Право на життя


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Боячись арешту, ніхто не викликає службу порятунку 911 людині, яка постраждала від передозування наркотиків, і, як наслідок, вона помирає від передозування.

Споживачі наркотиків помирають у закритих лікарняних палатах.

Держава встановлює невиправдані законодавчі обмеження на доступність екстреної профілактики чи терапії ВІЛ-інфекції.

Рівень смертності в закритому стаціонарі особливо високий у зимові місяці через поганий стан будівлі, яка не відповідає вимогам санітарних умов, недостатнє опалення й недобросовісний догляд за хворими.

За схильною до суїциду пацієнткою психіатричного стаціонару не ведеться адекватний нагляд, і вона вчиняє самогубство.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 2 (ч. 1) ЄКЗПЛОС:

Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

 • Враховуючи цілком зрозумілі проблеми, пов’язані з розподілом обмежених ресурсів, які виділяються на медичне обслуговування, а також небажання ЄСПЛ піддавати держави санкціям за наслідки їхньої економічної політики, рішення Суду про порушення ст. 2 за фактом відмови в медичній допомозі ймовірні тільки у виняткових випадках40:

  «Не можна виключати, що дії та бездіяльність влади в галузі політики охорони здоров’я можуть, за певних обставин, бути пов’язані з відповідальністю у частині позитивних зобов’язань ст. 2. Однак, якщо держава ухвалила відповідні положення для забезпечення високих професійних стандартів діяльності медичних працівників і захисту життя пацієнтів, не можна вважати, що помилкового судження медичного працівника або недостатньої скоординованості роботи медичного персоналу в лікуванні конкретного пацієнта достатньо для виникнення в держави відповідальності з точки зору позитивного зобов’язання ст. 2 Конвенції зберігати життя»41.

 • ЄСПЛ постановив, що про порушення ст. 2 може йти мова, коли «доведено, що влада… наразила на ризик людське життя, відмовивши в медичній допомозі, яку вона зобов’язувалася надавати населенню загалом»42 . Інакше кажучи, в разі взятих на себе зобов’язань під час їхнього виконання не повинно бути жодної дискримінації.

 • ЄСПЛ постановив, що право на життя може накладати обов’язок захищати осіб, яких утримують під вартою, в тому числі від можливості заподіяння тілесних пошкоджень самим собі43.  ЄСПЛ розглядає питання про те, чи було (або повинно було бути) відомо владі, що ця особа «має реальну та безпосередню можливість скоїти самогубство, і якщо так, то чи вжито владою усіх заходів, яких на розумних підставах можна було б від неї очікувати з метою запобігти такій можливості»44.

 • Щодо випадків смерті внаслідок медичного втручання держави, відповідно до ст. 2, повинні передбачити нормативні положення, які зобов’язують державні та приватні заклади охорони здоров’я:
  1) вживати заходів щодо захисту життя пацієнтів і
  2) в разі гіпотетичної провини медичних працівників забезпечити встановлення причини смерті «ефективною незалежною судовою системою», щоб винних можна було притягнути до відповідальності.
  В разі недбалості медичних працівників може бути достатнім звернення до цивільно-правових механізмів захисту, якщо така процедура  здатна встановити відповідальність та забезпечити адекватне відшкодування шкоди, наприклад, у формі відшкодування45.

 • На сьогодні немає жодного рішення щодо суті евтаназії, окрім правової позиції ЄСПЛ про те, що право на життя не передбачає також права на смерть46.

 • ЄСПЛ залишив відкритим питання про можливість застосування ст. 2 в ситуації, коли видворення смертельно хворої людини до країни її походження може суттєво скоротити термін її життя або бути рівноцінним нелюдському поводженню через відсутність відповідних умов лікування47.

40 ЄСПЛ. Рішення у справі «Нітецький проти Польщі» (65653/01). Суд не визнав порушення ст. 2 у ситуації, коли держава оплатила лише 70% вартості призначених пацієнту життєво необхідних ліків, а решту повинен був оплатити сам пацієнт.

41 ЄСПЛ. Рішення у справі «Пауел проти Сполученого Королівства» (45305/99). Скарга батьків на порушення ст. 2 (ч. 1), яке, ймовірно, відбулося внаслідок фальсифікації записів у медичній карті їхнього сина й відсутність адекватного розслідування інциденту владою, була визнана неприйнятною.

42 ЄСПЛ. Рішення у справі «Кіпр проти Туреччини» (35 EHRR 731).

43 ЄСПЛ. Рішення у справі «Кінан проти Сполученого Королівства» (33 EHRR 913).

44 Там само.

45 ЄСПЛ. Рішення у справі «Кальвеллі і Чільо проти Італії» (32967/96). У межах висловленої окремої думки пропонувалося розглядати справу в межах кримінального судочинства. У цій справі заявники, прийнявши присуджену в межах цивільного процесу компенсацію за смерть свого немовляти, тим самим зробили недоступним для себе найефективніший спосіб встановлення ступеня вини лікаря, який був до цього причетний.

46 ЄСПЛ. Рішення у справі «Претті проти Сполученого Королівства» (35 EHRR 1).

47 ЄСПЛ. Рішення у справі «Д. проти Сполученого Королівства» (24 EHRR 423). Питання, якіналежать до розгляду судом у межах ст. 2, не відрізнялися від питань, які розглядалися у межах ст. 3.