RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Держава не вживає планомірних кроків, спрямованих на забезпечення доступності антиретровірусних препаратів для профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

На околицях деяких міст, у бідних кварталах немає ні лікарів, ні медичних закладів.

Держава не проводить навчання медичного персоналу методам паліативного догляду.

Дитина в соціальному інтернаті через погане харчування прикута до ліжка.

Лікарня не в стані організувати спеціалізовану педіатричну допомогу дітям і їх доводиться лікувати разом з дорослими пацієнтами.

Жінкам з психічними розладами, відмовляють у послугах щодо захисту репродуктивного здоров’я.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 11 ЄСХ:

З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого:

1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я;

2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відпо- відальності у питаннях здоров’я;

3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам.

  • ЄКСП постановив, що ст. 11 передбачає як фізичне, так і психічне благополуччя відповідно до визначення здоров’я у Статуті (Конституції) ВООЗ48.

  • Держави повинні забезпечити населенню найкращий можливий стан здоров’я відповідно до наявних знань, а система охорони здоров’я повинна адекватно реагувати на загрози здоров’ю, яким можна запобігти, тобто такі загрози, на які людина може повпливати своїми діями49.

  • Система охорони здоров’я повинна бути доступною для всіх (див. Право на свободу від дискримінації та на рівність). Порядок звернення до закладів охорони здоров’я не повинен створювати непотрібні затримки в наданні допомоги. Доступ до лікування повинен базуватися на прозорих критеріях, погоджених на загальнонаціональному рівні, й враховувати можливість погіршення як клінічного стану, так і якості життя50.

  • Повинно бути забезпечено достатню кількість персоналу і достатню кількість закладів охорони здоров’я, а брак лікарняних ліжок у поєднанні з чергами на лікування можуть кваліфікуватися як перешкода доступності медичного обслуговування для більшості населення51.

  • Щодо консультаційних і просвітницьких послуг ЄКСП визначив два основних зобов’язання:
    1) виховання у населення власної відповідальності за своє здоров’я завдяки проведенню інформаційних кампаній і
    2) проведення безоплатних регулярних  профілактичних оглядів (скринінгу) задля виявлення важких захворювань52.

Статті 8–10 Європейської хартії прав пацієнтів:

Хартія розглядає права на «якісну медичну допомогу», «безпеку» та «інновації».

Стаття 5 (ч. 3) Декларації про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі:

Пацієнти мають право на якісну медичну допомогу, яка відповідає як високим технологічним стандартам, так і принципам людяності у відносинах між пацієнтом і надавачами медичних послуг.

Стаття 35 Хартії основних прав ЄС:

Кожен має право доступу до профілактичного медичного обслуговування й право користуватися медичною допомогою відповідно до умов, встановлених національним законодавством і практикою. У розробці й втіленні будь-якої політики та діяльності ЄС повинен бути забезпечений високий рівень охорони здоров’я людини.

Примітка:

ЄСПЛ і право на охорону здоров’я осіб, які перебувають під вартою

ЄСПЛ постановив, що держави зобов’язані захищати здоров’я осіб, яких утримують під вартою, і що відсутність лікування може прирівнюватися до порушення ст. 3, яка забороняє катування і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання53.


48 РЄ. Висновки Європейського комітету зі соціальних прав. (XVII-2); Висновки 2005. Заява про тлумачення ст. 11.

49 РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).

50 РЄ. Висновки: Сполучене Королівство. (XV-2).

51 РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).

52 РЄ. Право на охорону здоров’я і Європейська соціальна хартія.
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp?

53 ЄСПЛ. Рішення у справі «Хуртадо проти Швейцарії» (280-A); ЄСПЛ. Рішення у справі «Ільхан проти Туреччини» (34 EHRR 36).

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...