RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на захист приватного життя і репутації


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Телефон головного лікаря закладу охорони здоров’я прослуховується без попереднього дозволу уповноважених органів, як цього вимагається за законом.

Лікар, який подав цивільний позов проти лікарні за незаконне звільнення, дізнається, що без його відома його кореспонденцію регулярно перехоплюють і перечитують.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 17 МПГПП:

 1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

 2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.

Загальний коментар КПЛ № 16 про право на приватне життя

 • Поняття «житло» необхідно розуміти як місце, що позначає, де людина проживає або займається своїми звичними справами186.

 • Навіть щодо втручань, які не суперечать вимогам Пакту, у відповідному законодавстві повинні бути детально вказані конкретні обставини, за яких таке втручання може бути допустимим.
  Стаття 17 вимагає, щоб недоторканність і конфіденційність кореспонденції були гарантовані де-юре і де-факто. Необхідно заборонити електронне чи інше спостереження, перехоплення телефонних, телеграфних та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів і запис розмов. Обшук житла можна дозволити тільки задля пошуку необхідних доказів; недопустимо перетворювати обшук у спосіб залякування187.

 • Порядок збору та зберігання особистої інформації у комп’ютерах, банках даних чи на інших носіях органами державної влади або приватними особами й організаціями повинен регулюватися законом188.

 • Держава зобов’язана гарантувати на підставі закону захист від будь-яких неправомірних втручань у таємницю кореспонденції189 й забезпечити строгий і незалежний (в ідеалі судовий) контроль за будь-якою такою практикою, включаючи прослуховування телефонних переговорів190.

 • Обшук – як обшук житла (і місця роботи), так і особистий огляд – повинен проводитися із дотриманням відповідних гарантій191.

 • Захист честі й репутації, відповідно до ст. 17, як видається, обмежується випадками незаконних (на відміну від свавільних) посягань, тобто випадками недотримання установленої законом процедури192. Враховуючи тлумачення Комітетом з прав людини поняття «законний» у контексті іншого положення МПГПП (ст. 9 ч. 4), воно може виходити за межі внутрішньодержавного законодавства193.

 • Професійні обов’язки, які виконуються на умовах конфіденційності, такі як послуги медичних працівників, є важливим аспектом права на приватне життя, і будь-які обмеження привілеїв на збереження професійної таємниці необхідно детально обумовити194.

Стаття 19 (ч. 3) МПГПП:

Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки й особливу відповідальність. Воно може бути, відповідно, пов’язане з певними обмеженнями, які однак мають встановлюватися законом і бути необхідними:

a) для поваги прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я
чи моральності населення.

186 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, 4 серпня 1988 р.

187 Там само, § 8.

188 Там само, § 10.

189 Там само, § 8; КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Зімбабве, 1998 р. (CCPR/C/79/Add.89).

190 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини: Польща, 1999 р. (CCPR/C/79/ Add.10). Див. також: КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Лесото, 1999 р. (CCPR/C/79/Add.106).

191 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, § 8.

192 Ай. П. проти Фінляндії (450/91); С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

193 С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

194 КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Португалія, 2003 р. (CCPR/CO/78/PRT).

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...