RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на свободу висловлення думки та інформацію195


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Працівника системи охорони здоров’я звільнено з керівної посади після того, як він оприлюднив інформацію про те, що одна з лікарень купує незареєстровані ліки.

Органи державної влади вживають заходів для приховування від працівників інформації про те, що в лікарні, в якій вони працюють, зафіксовано небезпечний рівень радіації.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 19 (ч. 2) МПГПП:

Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.

  • Право на свободу вираження поглядів, згідно зі ст. 19 МПГПП, включає в себе свободу поширення інформації, й будь-яке обмеження такої свободи, крім як на допустимих підставах, зазначених у ст. 19 (ч. 3), таких як охорона громадського порядку й здоров’я населення, може бути порушенням права196.

  • Відповідно, теоретично, медичні працівники, які бажають оприлюднити важливу інформацію, мають право на захист від незаконного переслідування, якщо така інформація не може обґрунтовано бути закритою.

  • Незрозуміло, що саме мається на увазі в ст. 19 під допустимими обмеженнями, необхідними для охорони здоров’я населення, однак припускається, що можна обґрунтувати заборону на дезінформацію з приводу діяльності, яка є небезпечною для здоров’я197.

  • Задля захисту прав і репутації інших осіб свобода висловлення думки (в тому числі через засоби масової інформації) може бути обмежена на законних підставах, наприклад, у результаті застосування розумних цивільно-правових норм про дифамацію198.

Стаття 5 (п. «d», «viii») КЛВФРД:

Відповідно до основних зобов’язань, викладених у статті 2 цієї конвенції, Держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав: права на свободу переконань і на вільне вираження їх.

Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини й основні свободи (Декларація ООН про правозахисників):

Стаття 6:
Кожна людина, індивідуально й спільно з іншими, має право:

a) знати, шукати, здобувати, отримувати й мати в своєму розпорядженні інформацію про всі права людини й основні свободи, включаючи доступ до інформації про те, як забезпечуються ці права й свободи у внутрішньому законодавстві, в судовій чи адміністративній системах;

b) як передбачено в міжнародних договорах про права людини й інших застосовуваних міжнародних договорах, вільно публікувати, передавати або поширювати серед інших думки, інформацію та знання про всі права людини й основні свободи;

c) вивчати, обговорювати, складати й мати думки щодо дотримання всіх прав людини й основних свобод як у законодавстві, так і на практиці, й привертати увагу громадськості до цих питань, використовуючи ці та інші відповідні засоби.

195 Див. також: ст. 6 Декларації ООН про правозахисників, 1998 р.

196 Лапцевич проти Білорусі (780/97).

197 С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 525.

198 Там само, с. 541

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...