RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

2.3. Права пацієнта
Право на участь у публічній політиці


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Представникам корінного населення відмовляють у праві брати участь в ухваленні політичних рішень, які впливають на їхнє здоров’я та добробут, оскільки вважається, що вони некомпетентні в цих питаннях.

Організації лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерних осіб (ЛГБТ) навмисно не допускають до участі в розробці заходів у боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 25 МПГПП:

Кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість …
а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників.

Стаття 7 КЛВФДЖ:

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право:…
b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та займати державні посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного управління.

Стаття 14 (п. «а» ч. 2) КЛВФДЖ:

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку і, зокрема, забезпечують таким жінкам право:
a) брати участь в опрацюванні та здійсненні планів розвитку на всіх рівнях.

Стаття 4 Алма-Атинської декларації:

Люди мають право й обов’язок брати участь на індивідуальній і колективній основі в плануванні й здійсненні їх медико-санітарного обслуговування.

Принцип 2 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта: Вибір і розширення можливостей:

Пацієнти мають право й обов’язок брати участь в міру своїх здібностей і переваг, як партнери, в ухваленні рішень у галузі охорони здоров’я, які впливають на їхнє життя. Для цього необхідна система медичного обслуговування, що реагує на потреби пацієнтів і надає адекватний вибір варіантів лікування та ведення захворювань, які відповідають цим потребам, а також заохочення і підтримка пацієнтів і осіб, які їх доглядають, задля досягнення найвищої можливої якості життя. Організації пацієнтів повинні мати можливість відігравати провідну роль у підтримці пацієнтів і їхніх сімей для здійснення їх права на інформований вибір медичного обслуговування.

Принцип 3 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта76: Участь пацієнтів у формуванні політики у сфері охорони здоров’я:

Пацієнти та організації пацієнтів повинні мати можливість взяти на себе частину відповідальності за формування політики в сфері охорони здоров’я завдяки реальній і заохочувальній участі в ухваленні рішень на всіх рівнях і на всіх етапах, щоб гарантувати, що під час ухвалення таких рішень на чільне місце будуть поставлені інтереси пацієнта. Така участь не повинна обмежуватися політикою у сфері охорони здоров’я, але повинна включати в себе, наприклад, соціальну політику, яка в результаті вплине на життя пацієнтів.

Стаття 12 МПЕСКП:

  1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
  2. Заходи, яких повинні вжити держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього права, включають ті, які є необхідними для:...
    c) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними;
    d) створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби.
  • Загальний коментар КЕСКП № 14, § 43 і 54:
    КЕСКП закликає країни ухвалити «загальнонаціональну стратегію з охорони здоров’я та план дій», які «необхідно періодично переглядати з дотриманням принципу участі населення й принципу транспарентності». Крім того, «складовою роботи для підтримки здоров’я повинна стати ефективна діяльність із визначення пріоритетів, ухвалення рішень, планування, перетворення у життя й оцінки стратегій зміцнення здоров’я, яка провадиться на місцевому рівні. Держави зможуть досягнути ефективного надання послуг у сфері охорони здоров’я лише завдяки залученню до цієї роботи населення».

76 Див. також: Програмна заява МАОП про участь пацієнтів в ухваленні рішень.
www.patientsorganizations.org/showarticle.pl.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...