RSSВерсія для друку
Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції

19—20.04.2007 м. Львів
Медичне право України : проблеми встановлення та розвитку.

 

Андрієвська Т. І. Морально-етична, віросповідна та правова проблема «права на смерть» (С. 7—13)

Бабанін А., Велігодський Д. В. Правові аспекти та регламентація лікувально-профілактичної допомоги населенню (С. 14—21)

Бахтіна К. Р. До питання про основні напрями розвитку прав пацієнтів за кордоном (С. 22—25)

Борисевич Н. М. Теоретико-правові аспекти штучного переривання вагітності (С. 26—32)

Бреян Т. А. Наукові погляди на місце медичного права в системі права України (С. 33—37)

Булеца С. Б. Деякі аспекти поняття права на охорону здоров’я, медичну допомогу та біоетики в Україні, Словаччині та Угорщині (С. 38—44)

Ващенко Р. А. Проблемы и перспективы малого предпринимательства в сфере охраны здоровья (С. 45—50)

Волков В. Д., Дешко Л. М. До питання про про галузеву належність медичного права України та його місце в структурі медичної і юридичної освіти (С. 51—59)

Галай А. О. Шляхи задіяння громадського руху до забезпечення прав пацієнтів в Україні: організаційно-правовий та управлінський аспекти (С. 60—66)

Галай В. О. Захист прав пацієнтів у правозахисному механізмі в Україні (С. 67—72)

Гладун З. С. Концептуальні засади державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення (С. 73—79)

Головачова К. Г. Проблеми реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні (С. 80—90)

Городецька І. Я., Гром О. Л. Медичне страхування в Україні: обґрунтування методики відбору вітамінно-мінеральних комплексів при формуванні формулярних списків — складової частини механізму впровадження страхової медицини (С. 86—90)

Гринаш В. М., Паробецька І. М., Ходор О. Є. Індустріальна система надання медичних послуг в охороні здоров’я (С. 91—98)

Гром О. Л., Зіменковський А. Б., Герболка Н. Л., Сятиня В. Я. Медичне страхування в Україні: Обґрунтування методології розробки та впровадження Національного переліку основних лікарських засобів та формулярних списків (С. 99—104)

Губський Ю. І., Сердюк В. Г., Царенко А. В., Якименко О. І., Скрипник О. О., Солоп Л. Л., Коноваленко О. А., Винницька М. О. Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні (С. 105—112)

Гуменна О. О. Кримінально-правовий захист людини в сфері біомедицини (С. 113—119)

Дешко Л. М. Державне регулювання цін на лікарські засоби в Україні: історико-правовий аналіз (С. 120—126)

Джочка О. П. Загальнотеоретичний аспект правового регулювання репродуктивної функції (С. 127—133)

Завальна Ж. В. Стан та перспективи застосування договору як форми управління в сфері охорони здоров’я (С. 134—138)

Заварза Т. В. Проблеми збереження лікарської таємниці (С. 139—142)

Зіменковський А. Б., Коваль А. Я. Шляхи реалізації та впровадження медичного страхування в Україні через державну систему стандартизації в охороні здоров’я (С. 143—147)

Зінько о. Василь, Огірко О. В., Андрушко В. Т. Біоетика та християнські засади прав людини (С. 148—156)

Карамишев Д. В., Радиш Я. Ф., Удовиченко Н. М. Проблеми забезпечення конституційних гарантій та реалізації державної політики охорони здоров’я в Україні (С. 157—164)

Коробцова Н. В., Печений О. П. Деякі проблеми правової охорони медичної таємниці (С. 165—172)

Костецька О. Право особи на інформацію про здоров’я: проблеми реалізації (С. 173—178)

Кущ Л. І. До питання про поняття господарської діяльності в охороні здоров’я (С. 179—184)

Лапко Г. К. Содержание базовых терминов ст. 134 УК Украины (С. 185—189)

Любінець О. В. Правове регулювання протитуберкульозних заходів в Україні (С. 190—196)

Найда А. І., Малик О. Р. Історіографія судової медицини Львівщини і передумови її розвитку в судочинстві України (теоретичний аспект) (С. 197—202)

Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи (С. 203—209)

Паньків О. М., Петровський Ю. І. Право людини на розпорядження життям: деякі аспекти (С. 210—215)

Паращич І. М., Васютін О. М. Загальнотеоретичні проблеми захисту прав пацієнтів в Україні (С. 216—218)

Петрух Л. І., Шелепетень Л. С., Ткач О. А. Правове реґулювання у наданні якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз (С. 219—226)

Пйонтковский В., Мажак І. М. Немедичне лікування у польському й українському суспільствах: етичні та правові аспекти (С. 227—233)

Пукало Р. М., Пукало А. Р., Пукало О. Р. До питання реформування системи охорони здоров’я України в рамках існуючої нормативно-правової бази (С. 234—241)

Пукало Р. М., Пукало А. Р., Пукало С. Є. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та проблемні питання нормативно-правовової бази боротьби з нею (С. 242—247)

Радиш Я. Ф. Медичне право — важлива навчальна дисципліна в системі післядипломної підготовки українських лікарів (С. 248—253)

Рудень В. В., Гутор Т. Г. Про правові проблеми у стані здоров’я пацієнтів сімейних лікарів (с. за даними соціологічного дослідження) (С. 254—257)

Савчук О. Р. Біоетичні та правові аспекти медичного втручання (С. 258—265)

Самілик Л. О. Шляхи вдосконалення державного управління в сфері охорони здоров’я (С. 266—270)

Сенюта І. Я. Право людини на особисту недоторканність у контексті здійснення медичної діяльності (С. 271—279)

Сидорчук О. М. Фінансування медичної галузі на макро- та мікрорівнях в країні з ринковою економікою та шляхи його вдосконалення (С. 280—288)

Слабий М. В., Терешкевич Д.-Г. Т. Правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання охорони здоров’я на засадах біоетики (С. 289—296)

Стеценко В. Ю. Предмет, метод і система медичного права (С. 297—301)

Стеценко С. Г. Медичне право України: міфи та реалії (С. 302—307)

Телішевська М. Г., Олексюк О. Б. Проблеми впровадження системи соціального медичного страхування в Україні (С. 308—311)

Терешко Х. Я. Історико-правова регламентація медичного страхування в Україні: деякі аспекти (С. 312—317)

Фуртак І. І. Механізми державного управління охороною здоров’я в Україні (С. 318—323)

Фуртак І. І., Паробецька І. М., Верес Н. В., Самчук Б. М. Економічні моделі сучасних методів управління первинною медико-санітарною допомогою в країнах Європейської Спільноти (с. ЄС), нових незалежних державах та перспективи для України (С. 324—326)

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...