RSSВерсія для друку
Права підлітків в охороні здоров’я: МОЗ України пропонує їх розширити
26.11.2018

На громадське обговорення винесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я», який розроблено за власною ініціативою Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Мета прийняття акта

Підвищити увагу держави до дітей віком від 10 до 18 років шляхом введення в законодавство України терміну «підліток», а також вдосконалення порядку реалізації неповнолітніми прав у сфері охорони здоров’я.

Обґрунтування розробки документа

У вересні 2010 р. Генеральний секретар ООН оголосив про початок реалізації Глобальної стратегії охорони здоров’я жінок і дітей з метою об’єднання зусиль світової спільноти для порятунку життів і підвищення добробуту жінок і дітей. Уже у 2015 р. була представлена оновлена Глобальна стратегія, яка охоплює і підлітків, оскільки вони відіграють ключову роль у досягненні поставлених завдань і в успіху Порядку денного на період до 2030 р. у більш широкому сенсі.

Доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Здоров’я підлітків світу: другий шанс у другому десятилітті», представлена державам-членам на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у 2014 р., була зосереджена на поясненні того, чому підлітки потребують особливої уваги, що відрізняється від уваги до дітей і дорослих.

За визначенням ВООЗ, підлітковий вік є періодом росту і розвитку людини, який настає після дитинства і триває до досягнення зрілого віку, тобто з 10 до 19 (18) років. Це один із критичних перехідних періодів життєвого циклу, для якого характерні бурхливі темпи росту і змін фізіологічних функцій організму та психології особистості.

Поряд з величезними фізичними і психологічними змінами, якими супроводжується цей період, особистість зазнає трансформацій і в аспекті соціальних взаємодій та відносин. Підлітковий вік є періодом можливостей, але також і ризиків. Це період можливостей для закладання основ здорового і продуктивного зрілого віку, а також для зниження ймовірності проблем у наступні роки. Водночас це період ризику, коли можуть виникати проблеми зі здоров’ям із серйозними наслідками або коли може з’явитися поведінка, що матиме значні негативні ефекти для здоров’я в майбутньому.

Специфічні проблеми охорони здоров’я підлітків, а також роль, яку ця категорія відіграє у здійсненні суспільних перетворень, набувають все більшого визнання.

Більшість країн висловили свою прихильність міжнародним конвенціям, в яких визнається право підлітків на найвищий досяжний рівень здоров’я.

Дорожньою картою для реалізації права підлітків на володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я та благополуччя є вже згадана Глобальна стратегія охорони здоров’я жінок, дітей і підлітків (2016–2030 рр.).

Концепцією Глобальної стратегії визначено забезпечення до 2030 р. для кожної жінки, кожної дитини і підлітка в будь-якому місці в світі можливості для здійснення права на фізичне і психічне здоров’я, соціальні та економічні можливості, а також можливість повноцінно брати участь у формуванні благополучного і сталого суспільства.

Джерело...

22.05.2019.

Офіційно: МОЗ України починає реформу екстреної медичної допомоги

22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України ухвалив...
22.05.2019.

Лікар має право: МОЗ України про освіту, професійний розвиток, ліцензування та власну практику медиків

·        ...
21.05.2019.

Таблетки замість ін’єкцій: МОЗ України пропонує кардинальні зміни у призначенні ліків

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації...
07.04.2019.

Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря

10-11 квітня 2019 р. у м. Вінниця на базі Вінницького...
01.04.2019.

Тренінг з медичного права в межах навчального он-лайн курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у біомедицині»

Тренінг з медичного права в межах навчального он-лайн...