RSSВерсія для друку
№ 2а-0870/644/11 від 17 березня 2011 р. Запорізький окружний адміністративний суд про визнання бездіяльності протиправною)
Назва справи
№  2а-0870/644/11  від 17 березня 2011 р. Запорізький окружний адміністративний суд
Фабула
Обставини справи

             01.07.2009 позивач направив претензію стосовно порушення конституційного права на освіту, а також порушення положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 № 305 завідуючому навчального закладу та відповідачу 1, в якій просив допустити ОСОБА_4 до занять у навчальному закладі без наявності повного переліку щеплень, перевести ОСОБА_4 з повного режиму на короткотривалий режим перебування у навчальному закладі, а саме – з 8.30 до 9.00 – строком на один місяць (з початку допуску до занять), з 8.30 до 9.30 у другий місяць (з початку допуску до занять), з 8.30 до 10.00 – починаючи з третього місяця (з початку допуску до занять), а також забезпечити позивачу та батьку ОСОБА_4 фізичний допуск у групу, де проходить навчально-виховальний процес, як учасників навчально-виховного процесу у відповідності до п. 33 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003 (далі – Положення про дошкільний навчальний заклад). Листом від 27.07.2009 відповідач 1 у відповідь на претензію від 01.07.2009 повідомив позивача про те, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Згідно з п.п. 4, 14 Положення про дошкільний навчальний заклад дошкільний навчальний заклад діє на підставі статуту, який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою. Режим роботи дошкільного навчального закладу встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я. Пунктами 28 і 29 цього Положення встановлено, що харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють. Згідно з встановленим у навчальному закладі режимом сніданок відбувається о 08.00, у зв’язку з чим відповідач 1 зазначив про неможливість задоволення прохання позивача про встановлення індивідуального графіка, оскільки до його компетенції не входить питання внесення змін до статутних документів навчальних закладів. З приводу забезпечення батькам ОСОБА_4 фізичного допуску у групу, де проходить навчально-виховний процес відповідач 1 зазначив, що пункт 33 Положення про дошкільний навчальний заклад, на який позивач посилався в претензії, не передбачає такого обов’язку дошкільного навчального закладу.
Результат
Рішення по справі

Запорізький окружний адміністративний суд вирішив: 
    В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_3 до Відділу освіти Ленінської районної адміністрації м. Запоріжжя, Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною відмовити.
Детальна інформація

Рішення  Запорізького окружного адміністративного суду в повному обсязі