RSSВерсія для друку
МЕЛЬНИК ПРОТИ УКРАЇНИ (ст. 3 "Заборона катування" ст. 13 "право на ефективний засіб юридичного захисту)
Назва справи
"МЕЛЬНИК ПРОТИ УКРАЇНИ" (ст. 3 "заборона катування" та ст. 13 "право на ефективний засіб юридичного захисту")
Фабула
Обставини справи

Справу порушено на підставі заяви (№ 72286/01) проти України, поданої до Суду відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція) громадянином України паном Олександром Васильовичем Мельником (заявник) 14 листопада 2000 року. У грудні 1990 року М. О. Д. (приватна особа) знайшла пакет макової соломки. М. О. Д. за згоди заявника заховав цей пакет в домі заявника з метою подальшого продажу та придбання алкоголю 28 лютого 2000 року капітан вінницького районного підрозділу внутрішніх справ з боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН) видав рішення про купівлю макової соломки у заявника на підставі інформації, отриманої з нерозкритих джерел. Це рішення було схвалено вінницьким районним прокурором та головою управління Міністерства внутрішніх справ у Вінниці. В ту саму дату заявник та М. О. Д. були заарештовані за продажем наркотиків С. І. С. Макову соломку вагою 190 грамів було вилучено міліцією разом з міченими купюрами, отриманими заявником від С. І. С. Органи міліції підготували резолюції про оперативну закупку, віднайдення, виїмку та зваження речовини та резолюцію про акт огляду покупця. Протоколи було підписано в присутності двох свідків, як того вимагають відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу. Заявник та М. О. Д. не були затримані, їх було звільнено під підписку про невиїзд.
Результат
Рішення по справі

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1.  Оголошує скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції прийнятними та решту заяви неприйнятною; 2.  Постановляє, що у цій справі було порушення статті 3 Конвенції; 3.  Постановляє, що у цій справі було порушення статті 13 Конвенції; 4.  Вирішує, що: а)  протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна виплатити заявникові наступні суми, що мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача на день виплати: і)  10 000 ЄВРО (десять тисяч ЄВРО) відшкодування нематеріальної шкоди; іі)  500 ЄВРО (п’ятсот ЄВРО) відшкодування витрат; ііі)  будь-які податки, що можуть бути нараховані на зазначені вище суми; б)  після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсотки; 5.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Детальна інформація

Рішення суду в повному обсязі
03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...