Науково-практичний журнал "Медичне право"

ISNN 2072-084X(Print)
ISSN 2518-7724 (Online)

 

Засновано в 2008 році ЛОБФ "Медицина і право"
Журнал виходить двічі на рік

Головний редактор :
Ірина Ярославівна СЕНЮТА,
доктор юридичних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 20957-10757 ПР від 22.09.2014 р.

Засновники:

  • Громадська організація "Фундація медичного права та біоетики України"
  • Львівський обласний благодійний фонд "Медицина і право"
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Передплатний індекс: 99717

Журнал внесено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528)

Журнал віднесено до категорії "Б" фахових видань
(наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 № 886)


Політика журналу «Медичне право»

Журнал «Медичне право» — українське видання, що має на меті поєднати мультидисциплінарну проблематику трьох наук ― права, медицини і біоетики, що стане у нагоді науковцям і практикам для максимально успішної роботи над розвитком медичного права в Україні, як галузі права, науки та навчальної дисципліни з урахуванням міжнародних і регіональних стандартів та інтеграційних процесів.

У Журналі публікуються статті за тематикою медичного права, фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я.

Спеціальність, за якою публікуються наукові праці 081 «Право».

Видання відкрите для наукового доробку зарубіжних й українських науковців і практиків, статті публікуються державною та іншими мовами (англійською, польською та російською), що дає можливість залучення численної плеяди фахівців як з України, так й іноземних країн.

Журнал буде корисним для широкої аудиторії практиків, науковців, студентства, як з царини права, так і медицини, біоетики, а також для усіх, хто цікавиться правовим регулюванням охорони здоров’я та біоетики.

Попри висвітлення теоретичних питань, у журналі є інші рубрики, в яких читачі отримають інформацію про міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини, національні нормативно-правові акти, переклади рішень Європейського суду з прав людини, підбірку медичних справ як національних, так і зарубіжних держав, окрім цього, знайомства зі знаковими постатями, літературними новинками й інформацією про цікаві події за тематикою журналу.

Політика Журналу незмінна в намірах і діях творчої команди професійно зростати, вести журнал на нові міжнародні майданчики, полонити нових авторів і читачів, проте рифи практики як медичної, так і правової створюють необхідність постійно змінюватись і залишатись актуальними, висвітлюючи топові питання за тематикою видання, та бути професійним дороговказом.


Науково-практичний журнал "Медичне право" внесено до таких Міжнародних наукометричних баз даних:

  • "EBSCO Publishing, Inc." (США) (Ліцензійна угода від 16 травня 2013 р.)

 

ВИДАВЕЦЬ:
© Видавництво ЛОБФ "Медицина і право"