ЗМІСТ

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО
ПРАВА

7

И. АВДЄЄВА
Медицинское право и медицинская этика: аспекты взаимодействия

7

С. ВЛАДИМИРОВА
К вопросу о рассмотрении медицинских споров третейскими судами

13

Я. ЛІТІНСЬКА
Примусова госпіталізація інфекційних хворих: порівняльно-правовий аналіз законодавства деяких державах
fileadmin/user_upload/PDF/8_-_Litinska.rtf

19

С. ЛОЗИНСЬКА
Історія становлення та розвитку соціальної медицини
fileadmin/user_upload/PDF/8_-_Lozynska.doc

32

Л. НУДНЕНКО
Новеллы федерального закона «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»

42

А. ПИДДЭ
Новый правовой статус медицинских учреждений в России: возможности, проблемы, риски

49

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

58

Повноваження фармацевтичного працівника щодо корегування виписаних лікарем рецептів і самостійного визначення необхідних лікарських засобів при їх реалізації споживачам
(пацієнтам)

58

До питання про деякі аспекти правореалізації, пов'язані з Листом МОЗ України від 07.07.2003 р.

63

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ПРАКТИКА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ

65

Талліннська хартія: система охорони здоров'я для здоров'я й добробуту
(2008)

65

Справа "Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москва проти Російської Федерації" (Jehovah’s witnesses of Moscow v.
Russia)

71

МЕДИЧНЕ ПРАВО В
ДОКУМЕНТАХ

87

Постанова Кабінету Міністрів України
Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (від 22.06.2011
№ 667)

87

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (25.05.2011
№ 199-38)

90

Лист Міністерства юстиції України
Відповідальність медичних працівників
(20.06.2011)

92

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

96

Судова практика Республіки
Молдова

96

НА ДОПОМОГУ
ПРАКТИКАМ

99

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Товариства з обмеженою відповідальністю "Стоматологічна клініка
"Smile"

99

МЕТОДОЛОГІЧНА
СКАРБНИЦЯ

110

Квартальний звіт експертів аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров'я при ВГО "Фундація медичного права та біоетики України" "Законодавче забезпечення вакцинації в Україні"

110

ПЕРСОНАЛІЇ

124

Томас Ногучі

124

АФОРИЗМИ

126

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

130

Рецензія
В. Флоря. Охорона здоров’я та права людини: ресурсний посібник

130

Анотації

133

ПОДІЇ

135

Медичне право по-українськи: міжнародна й національна фахова спільнота вп’яте зустрілась на святкуванні

135

Резолюція учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (IV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): "Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)"

137

ВІДОМОСТІ ПРО
АВТОРІВ

142

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

143