ЗМІСТ

Сторінка головного
редактора

9

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО
ПРАВА

11

ЕКСТЕР А., ГОРЯІНОВ О. М.
Правила перегляду національного законодавства
про громадське здоров’я

11

ДЕМЧЕНКО І. С.
E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження

23

ЛЕМЕХА Р. І.
Об’єктивна сторона складу злочину «неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником»

34

МАМЕДОВ В. Г., МАМЕДОВА В. Я.
Формування біоетики і медичного права в Азербайджані як єдиної комплексної науки

44

СЕНЮТА І. Я.
Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги

59

ФРАНЧУК В. В., КАЛИНЮК Н. М., ЗОЗУЛЯ В. М., КАЛИНЮК Б. М.
Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків

71

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

83

Порядок оплати праці медичних працівників
за законодавством України

83

МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ
В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
І ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

87

Спільна заява ООН і ВООЗ про припинення дискримінації у закладах охорони здоров’я (2017

87

Справа «Темченко проти України»

91

МЕДИЧНЕ ПРАВО В ДОКУМЕНТАХ:
НАЦІОНАЛЬНІ АКТИ

112

Лист Міністерства юстиції України
Щодо порядку надання медичної допомоги іноземцям
та особам без громадянства (17.01.2014 р. № 4-0-2-14/7.1)

112

Лист Міністерства охорони здоров’я України
Щодо питань проведення медичного огляду
та спеціальної перевірки (28.04.2017 р. № 3.02-19/739-17/11719)

114

Лист Міністерства охорони здоров’я України
Щодо застосування у роботі медичних працівників
Наказу МОЗ України № 110 від 14.02.2012 р.

115

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України
деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (12.01.2017 р.)

117

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

120

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКАМ

148

Міністерство охорони здоров’я України
Методичні рекомендації з питань перетворення
закладів охорони здоров’я з бюджетних установ
у комунальні некомерційні підприємства
(14.04.2017 р. № 9)

148

Статут комунального некомерційного підприємства Х. міської ради «Стоматологічна поліклініка №____»

165

МЕТОДОЛОГІЧНА
СКАРБНИЦЯ

179

Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

179

ПЕРСОНАЛІЇ

181

Сенюта Ірина Ярославівна

181

АФОРИЗМИ

185

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

189

Анотації

189

ПОДІЇ

193

Золотий ювілей Всесвітньої асоціації медичного права. 23-й щорічний Міжнародний конгрес з медичного права

193

Створення Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

196

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

197