RSSВерсія для друку
ТЕРЕШКО ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА

DOI:  https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.02.050

Med. pravo., 2018; 2(22): 50-57

UDС: 340.6:004:364.7

ТЕРЕШКО ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА

асистент кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заступник голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, президент ЛОБФ «Медицина і право», відповідальний секретар науково-практичного журналу «Медичне право», партнер адвокатського об’єднання «Медлекс»

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ЗА УМОВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ

Висвітлено поняття та особливості функціонування електронної системи охорони здоров’я. Досліджено запропоноване нормотворцями визначення поняття «медична інформація» та новели медичної реформи в контексті e-health. Визначено переваги та недоліки запровадження електронної системи охорони здоров’я для пацієнтів, медичних працівників і закладів охорони здоров’я. Розкрито нормативний дисонанс між Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я та Законом України «Про захист персональних даних» щодо порядку обробки персональних даних пацієнта.

Ключові слова: медична інформація, електронна система охорони здоров’я, електронне здоров’я, права пацієнтів.

Література:

1.       Pro skhvalennia Kontseptsii reformy finansuvannia systemy ohorony zdorovia: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 r. 1013-r/ Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-

2.       Pro derzhavni finansovi garantiyi medychnogo obslugovuvannya naselennya: Zakon Ukrayiny vid 19.10.2017 r. 2168-VIII. Retrieved fromhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

3.       Pro zahyst personalnyh danyh: Zakon Ukrayiny vid 01.06.2010. 2297-VI. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

4.       Deiaki pytannia elektronnoi systemy ohorony zdorovia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.04.2018 r. 411. Retrieved fromhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-

5.       Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi shchodo ofitsiinoho tlumachennia st. 3, 23, 31, 47, 48 Zakonu Ukrainy Pro informatsiiu ta st. 12 Zakonu Ukrainy Pro prokuraturu (sprava K. H. Ustymenka) vid 30.10.1997 r. (sprava 18/203-97). Retrieved fromhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97

6.       Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 2657-XII. Retrieved fromhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

7.       Pro vnesennia zmin do deiakyh nakaziv Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy: Nakaz MOZ Ukrainy vid 08.08.2014. 549. Retrieved fromhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1049-14