RSSВерсія для друку
Бджековіч-Мікановіч В., Сантріч Й.

DOI:https://doi.org/10.25040/medicallaw2016.01.011

Med. pravo., 2016; 1(17): 11-24

УДК 346.548 (497.11)

БДЖЕКОВІЧ-МІКАНОВІЧ ВЕСНА

професор, доктор філософії, заступник декана, Медичний факультет, Белградський  університет

САНТРІЧ ЄЛЕНА

професор, доктор філософії, заступник декана, Медичний факультет, Белградський  університет

Стратегічні та правові межі здоров’я матері та дитини в країні – кандидаті на вступ до ЄС Республіці Сербія

Проаналізовано стратегічні та правові межі здоров’я матері і дитини, що сформувалися у системі охорони здоров’я Республіки Сербія зчасу демократичноїзміни національного уряду на початкуХХІ ст.Виокремлено низку мультигалузевих і галузевих стратегій політики у сфері охорони здоров’я, законодавчих актів, програм, наказів та інших нормативних документів, розроблених за участі провіднихфахівців у сфері громадського здоров’я і спрямованих на зміцнення здоров’я дітей і жінок у Сербії. Охарактеризовано систему надання медичних послуг дітям і жінкам на первинному, вторинному і третинному рівнях медичної допомоги. Пер- винну медичну допомогу дітям і жінкам надають бригади лікарів (педіа- три, гінекологи та сімейні лікарі) у центрах надання первинної медичної допомоги з визначеним переліком заходів, до яких вони можуть вдава- тись. Однак рівень забезпечення цих бригад у різних місцевостях різний. Одним із шляхів оптимізації цієї системи є посилення децентралізації. Спеціалізовану медичну допомогу жінки і діти отримують у дитячих та акушерсько-гінекологічних відділеннях загальних лікарень. На тре- тинному рівні високоспеціалізовані медичні послуги надають установи, розташовані у містах Белград і Новий Сад. Охарактеризовано показники дитячої та материнської смертності. Виокремлено фактори, які вплива- ють на збільшення рівня дитячої смертності, як-от: бідність, несприят- ливі житлові умови, низький рівень грамотності матерів, застосування насильства щодо дітей, брак антенатальних і постнатальних медичних послуг.

У процесі реформування системи охорони здоров’я, зокрема децентралізації, вирішення питань, пов’язаних із функціонуванням центрів первинної медичної допомоги, було передано до компетенції органів місцевого самоврядування. Сьогодні місцеві громади повинні розробляти місцеві плани охорони здоров’я та формулювати програми, спрямовані на вирішення проблем населення конкретної території. Охарактеризовано ключові законодавчі акти, спрямовані на поліпшення якості медичних послуг і забезпечення доступності медичної допомоги, зокрема Закон про охорону здоров’я, Закон про медичне страхування, а також заходи, яких було вжито з метою запобігання вживанню молоддю наркотичних речовин, зокрема створення мультидисциплінарних комісій з контролю за психоактивними речовинами. Проаналізовано процес нормативно-правового наближення правової системи Сербії до правової системи Європейського Союзу, наведено перелік уже підписаних міжнародних угод і перелік проблем, які постали перед Сербією на шляху до набуття членства в Європейському Союзі.

Ключові слова: дитяче та материнське здоров’я, законодавство про охорону здоров’я, Сербія, Acquis Communautaire.

Література

1. Retrieved from http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 

2. Ustav Republike Srbije. Beograd. Službeni glasnik RS 98-2006.

3. Government of RS. Fiscal Strategy for 2013 with projections for 2014 and 2015. Retrieved from mfp.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2012/Nacrt20fiskalne20strategije20za202013_20godinu20sa20projekcijama20za2020 14_%20i202015.pdf 

4. Decision on Healthcare Development Plan of the Republic of Serbia. Official Gazette of RS 88-2010.

5. Bylaw on National Programme of Health Care of Women, Children and Adolescents. Official Gazette of RS 28-2009.

6. Republic Commission for Womens, Childrens and Youths Health Care. Professional-methodological instructions for implementation of the Bylaw on National Programme of Health Care of Women, Children and Adolescents. Belgrade. Institute of mother and child health care of Serbia Dr Vukan Čupić. 2010.

7. Book of rules about conditions to perform health care in health organizations and other forms of health services. Official gazette of RS 43-2006. 112-2009.

8. Institute of Public Health of Serbia. Dr Milan Jovanović Batut. (2012) Health Statistical Yearbook of Republic of Serbia 2011. Belgrade. Institute of Public Health of Serbia. p.107.

9. Decision on Healthcare Development Plan of the Republic of Serbia. Official Gazette of RS 88-2010.

10. Bylaw on National Program of Health Care of Women, Children and Adolescents (Official Gazette of RS 28/2009) and Bylaw on National Program of Preventive health care for children with psycho-physiological disorders and pathology of development. (Official Gazette of RS 15/2009)

11. University Hospital for Neurology and Psychiatry of Children and Adolescents, Institute for Mother and Child Health Care of Serbia Dr Vukan Čupić, University Childrens Hospital, Institute of Neonatology, University Hospital for Gynaecology and Obstetrics, Institute for Health Care of Mother and Child in Novi Sad.

12. UNICEF 2012. UNICEF UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels & Trends in Child Mortality.Report 2012. New York. UNICEF Headquarters 2012.

13. Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Zdravlje stanovnika Srbije. Analitička studija 1997–2007. Beograd. Institut za javno zdravlje Srbije 2008.

14. Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut (2011) Republika Srbija.Odabranizdravstvenipokazateljiza. godinu. Beograd: IZJZS 2012.

15. Serbian Government. The Health Policy of Serbia, available at. Retrieved from www.prsp.gov.rs/download/Zdravlje.doc 

16. Retrieved from http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=2347&lang=en 

17. Health Insurance Law. Official Gazette of RS 107-2005.

18. Government of RS. Fiscal Strategy for 2013 with projections for 2014 and 2015. mfp.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2012/Nacrt%20fiskalne%20str  

19. Strategy for continuous quality improvement of health care and patient safety. Official Gazette RS 15-2009.

20. Development of guidelines for good clinical practice started in 2004 with support of the European Union projects. See at. Ministry of Health, Working group for guidelines Retrieved from http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=145 

21. Book of rule on quality of health care indicators. Official Gazette 49-2010

22. Agency for Accreditation of Health Care Institutions of Serbia. Retrieved from http://www.azus.gov.rs/en 

23. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srbije 57-2011.

24. Strategija za smanjenje siromaštva, Kontakt organizacija za decu. Ka smanjenu siromaštva dece. Resursi, zaključci i preporuke klastera organizacija za decu. Niš: Punta Društvo za zaštitu i unapreĎenje mentalnog zdravlja dece i omladine 2008.

25. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Radne verzije i nacrti zakona. Retrieved from http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=185

26. Available at UNICEF. Retrieved from http://www.unicef.rs/

27. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rada i socijalne politike. Projekat. Pružanje unapreĎenih usluga na lokalnom nivou. Retrieved from http://www.dils.gov.rs/

PDF