RSSВерсія для друку
Зражевська Наталія Олександрівна

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.01.026

Med. pravo., 2015; 1(15): 26-35

УДК 343.211.3:343.131.5

ЗРАЖЕВСЬКА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Захист професійної честі, гідності та ділової репутації лікарів у судовому порядку

Висвітлено зміст, поняття, правову природу й ознаки особистих немайнових прав лікарів на повагу до їх професійної честі, гідності та ділової репутації. Досліджено основні можливі форми порушення таких прав лікарів і способи їх захисту в судовому порядку. Особливості захисту особистих немайнових прав лікарів проаналізовано крізь призму співвідношення із зловживанням правом пацієнтів на інформацію, свободу думки та слова, правом на звернення, правом на оскарження неправомірних рішень, дій і бездіяльності працівників закладів та органів охорони здоров’я, як соціальних явищ і правових інститутів.

Ключові слова:честь, гідність, ділова репутація, особисті немайнові права, лікар, суд, спосіб захисту права.

Література

1. Deklaratsiya Vsesvitnoyi medychnoyi asambleyi vidnosno nezalezhnosti ta profesiynoyi svobody likarya. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_326)

2. Zakon Ukrayiny Pro informatsiyu 2657-KhII vid 02.10.1992r. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

3.Zaochne rishennya Sharhorodskoho rayonnoho sudu Vinnytskoyi oblasti vid 01.10.2014 r. u spravi 152/1292/14-ts. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40793311

4.Zaochne rishennya Shevchenkivskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid28.02.2014r. u spravi 761/5097/13-ts. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37628756

5.Kucherenko I. Shykana I.M. Kucherenko,R.O. Stefanchuk, Ya.M. Shevchenko ta in(2009). Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im.. V.M. Koretskoho E64 NAN Ukrayiny, vidp. red. Ya.M. Shevchenko. R.O. Stefanchuk-K. In Yure, 952s.

6.Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny Pro zatverdzhennya Pereliku vyshchykh i serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladiv, pidhotovka i otrymannya zvannya v yakykh dayut pravo zaymatysya medychnoyu i farmatsevtychnoyu diyalnistyu 195 vid 25.12.1992r. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0134-96

7.Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny Pro podalshe udoskonalennya atestatsiyi likariv 359 vid 19.12.1997r. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98

8. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny Pro zatverdzhennya Polozhennya pro pervynnu spetsializatsiyu (internaturu) vypusknykiv medychnykh (farmatsevtychnykh) vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny. 104 vid 20.06.1994r. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0193

9. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoyi osoby, a takozh dilovoyi reputatsiyi fizychnoyi ta yurydychnoyi osoby. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09

10. Rishennya Apelyatsiynoho sudu Zakarpatskoyi oblasti vid19.09.2014r. uspravi 22-ts/319/5631/2014. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40610207

11.Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny vid 10 kvitnya2003 roku 8-rp/2003. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-03

12.Rishennya Obolonskoho rayonnoho sudu Kyyeva vid 20.05.2014r. u spravi 2/756/4853/13. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38866177

13.Rishennya Svyatoshynskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 03.12.2013 uspravi 2/759/5588/13. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35802254)

14.Rishennya Uzhhorodskoho miskrayonnoho sudu Zakarpatskoyi oblasti vid05.09.2014 r. uspravi Sprava 308/20231/13-ts. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40447473)

15. Rishennya Frankivskoho rayonnoho sudu m. Lvova vid 11.03.2013 r. u spravi  2/465/2224/13. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34163289

16. Romovska Z.V. (2005) Ukrayinske tsyvilne pravo. Zahalna chastyna. Akademichnyy kurs. Pidruchnyk. Z.V. Romovska.K. Ataka, 560 s.

17.Stefanchuk R.Osobysti nemaynovi prava fizychnoyi osoby. R.O. Stefanchuk, Ya.M. Shevchenko ta in (2009). Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im.. V.M. Koretskoho E64 NAN Ukrayiny, vidp. red. Ya.M. Shevchenko. R.O. Stefanchuk-K. In Yure,-952s.

18. Stefanchuk R.O. Do pytannya pro systemu osobystykh nemaynovykh prav patsiyenta. R.O. Stefanchuk, Medychne pravo Ukrayiny, pravovyy statuspatsiyentiv v Ukrayini ta yoho zakonodavche zabezpechennya (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennya) mater. II Vseukr. nauk.-prakt. konf. z medychnoho prava, 17-18 kvit. 2008 r., Lviv. Upor. I.Ya. Senyuta, Kh.Ya. Tereshko. Lviv. Vyd-vo LOBF Medytsyna i pravo, 2008.–S.32.

19.Ukhvala Apelyatsiynoho sudu m. Kyyeva vid 15.07.2014r. u spravi 22-ts-796/9285/2014. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39811944

20.Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 11.06.2014r. u spravi  6-13768sk14. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3979349 

PDF