DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.01.036

Med. pravo., 2015; 1(15): 36-52

УДК 378:602.4:608.5 (560)

КАПЛАН УЛКУСАН

аспірант Інституту біотехнологій Університету Анкари

КУРТОГЛУ АЙСЕ     

магістрант Інституту біотехнологій Університету Анкари

АРДА БЕРНА

професор Медичного факультету Університету Анкари

ЕРБАС ХАЙРІЄ

професор Факультету мов, історії і географії Університету Анкари

Галузь біотехнологій і післядипломний курс біоетики в Турецькій Республіці: деякі аспекти

Висвітлено особливості викладання курсу «Біоетика» в Інституті біотехнологій Університету Анкари. Відзначається вплив стрімкого розвитку біотехнологій на повсякденне життя людей, що зумовлює актуальність базових біотичних знань у цій сфері.Курси біотехнологій та етики викладають у декількох університетах Туреччини, водночас поєднання обох курсів є рідкістю. Вперше міждисциплінарний підхід до викладання курсу біоетики застосовано в Інституті біотехнологій Університету Анкари. Окреслено мету вивчення курсу, навчальну методику, тематику лекцій і семінарських занять, навчальні ресурси, описані особливості оцінювання знань студентів. Так, зазначено, що метою курсу є збільшення поінформованості студентів про нормативні аспекти, моральні дилеми та їх ідентифікацію, формування вмінь і навиків аналізу, обґрунтування та критичної оцінки. Серед тем, які вивчаються на лекційних і семінарських заняттях, -поняття та основні засади біоетики, вступ до проблем та історії біоетики, соціальний дарвінізм та інші приклади зловживання наукою, значення генної етики, етичні принципи в галузі соціальних досліджень.У статті наведені результати дослідження ставлення студентів до вивчення курсу біоетики. Зокрема, проаналізовано підсумки вивчення студентами курсу біоетики протягом 2005-2013 рр., а саме: кількість студентів, які опанували дисципліну; процентне співвідношення за критерієм статі, типом навчальних програм тощо. Охарактеризовано порядок анкетування студентів, яке здійснюється наприкінці вивчення курсу (анкети містять запитання, поділені на чотири блоки: змістовне наповнення та методологія курсу, атмосфера в аудиторії, відгуки викладачів і загальні зауваження до вивчення курсу).

Ключові слова: вивчення біоетики, біотехнології, Туреччина.

Література

1. Kaplan U., Kurtoglu A., Arda B., Eerbas H., 2015

2.Arda B. (2004) Ethical respects of biotechnology and the case of Turkey. J Int Biotechnol Law. 1(5)210-214.

3.Mayhew BW, Murphy PR. (2009) The impact of ethics education on reporting behavior. Journal of Business Ethics. 86.397-416.

4.Ozturk Turkmen H. (2009) Medical Ethics Education and the Turkish Experience: Medical Education. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 29(1).246-253.

5.Novossiovola T, Sture J. (2012) Towards the responsible conduct of scientifc research: is ethics education enough. Med Conf Surviv. 28(1).73-84.

6.Ankara University Biotechnology Institute (homepage on the Internet). 2014 (cited 2014 May 20) Retrieved from http://biotek.ankara.edu.tr/

7.Arda B, Erbas H. (2007)Ethics education in graduate, master and doctorate levels. presented paper on biotechnology and ethics course UNESCO regional experts meeting. March 5-6, Istanbul, Turkey. (personal interview)

PDF