CONTENTS

Chief Editor’s Page

7

MEDICAL LAW DOCTRINE

9

АГІЄВЕЦЬ С. В.
Правове забезпечення доступності медичної допомоги за умов досягнення цілей стійкого розвитку

9

БУЛЕЦА С. Б.
Проблеми реалізації прав неповнолітніх і трансгендерних дітей при отриманні медичної допомоги

17

БУЧКІВСЬКА В. Л.
Забезпечення невідкладного проведення судово-медичного обстеження особи як загальний обов’язок судді щодо захисту прав людини в аспекті статті 206 кримінального процесуального кодексу України

29

КЛІШ А.
Провадження у регіональній комісії з оцінки
медичних подій (RCME) у Польщі як позасудовий метод вирішення цивільних спорів із участю пацієнтів

38

ЛИТВИНЕНКО А. А.
Право пацієнта на припинення життєзабезпечувального лікування як складова права пацієнта на самовизначення: компаративний аналіз практики судів Німеччини та Італії

57

СЕНЮТА І. Я.
Правова концепція охорони здоров’я, дружня до дитини

93

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРАВНИКА

101

Щодо можливості пацієнта відмовитись
від майбутніх медичних втручань

103

Щодо оформлення медичної документації
при наданні медичної допомоги: окремі питання

104

МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
І ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

106

Резолюція Ради Безпеки 2286 (2016)
про медичний нейтралітет

106

Справа «Гіллер проти Австрії»

113

МЕДИЧНЕ ПРАВО В ДОКУМЕНТАХ:
НАЦІОНАЛЬНІ АКТИ

134

Лист Міністерства охорони здоров’я України,
профспілки працівників охорони здоров’я України
(23.05.2014 р. № 10.03.68/14230, № 01-115)

134

Лист Міністерства Юстиції України
щодо написання найменування закладів охорони здоров’я комунальної власності (02.04.2018 р. № 3752/8.4.3/32-18)

136

Лист Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерство освіти і науки України
щодо проведення заходів з імунізації

139

З ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

142

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКАМ

215

Заява про отримання ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики

215

АФОРИЗМИ

227

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

229

Анотація

229

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА АВТОРАМ

238