RSSВерсія для друку
Журнал "Медичне право" номер 1 (1) 2008р.

ЗМІСТ

ДОКТРИНА МЕДИЧНОГО
ПРАВА

7

З. ГЛАДУН
Медицина і права пацієнтів

7

Л. ДЕШКО
Зарубіжний досвід державного регулювання господарювання у сфері охорони здоров’я та передумови його запозичення в Україні

27

А. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, А. ФЕДУЩАК, Т. РИВАК
До питання законодавчого врегулювання раціональної фармакотерапії та фармацевтичної опіки в Україні

38

А. ПИЩИТА
Проблемы правового регулирования медицинской деятельности в современной России

44

Я. РАДИШ, І. БЕДРИК, Л. РАДИШ, П. КУЗЬМІНСЬКИЙ
Медична помилка: сутність, класифікація та правовий вимір

51

І. СЕНЮТА
Спосіб захисту прав людини в сфері охорони здоров’я у порядку кримінального судочинства: деякі теоретико-практичні аспекти

61

Є. ФЕДОРЧУК, Н. КОЗАНЬ, С. ФЕДОРЧУК
Медичне право як навчальна дисципліна в світлі Болонської системи

74

КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕДИЧНОГО
ПРАВНИКА

79

Дисциплінарна відповідальність медичних працівників:
підстави та порядок застосування

79

До яких заходів повинен вдатися роботодавець стосовно працівника, який обіймає посаду лікаря і веде себе неадекватно, демонструючи ознаки психічного розладу?

82

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

86

Європейська соціальна хартія (переглянута)
Страсбург, 3 травня 1996 року

86

Закон України
Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 14 вересня 2006 року

114

Справа “Еванс проти Сполученого Королівства (“Evans v.
the United Kingdom”)

115

Справа “Биржиковський проти Польщі” (“Byrzykowski v.
Poland”)

119

МЕДИЧНЕ ПРАВО В
ДОКУМЕНТАХ

122

Рішення Конституційного Суду України
від 30 жовтня 1997 року у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру”
(справа К.Г. Устименка)

122

Рішення Конституційного Суду України/
від 25 листопада 1998 року у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”
(справа про платні медичні послуги)

128

Рішення Конституційного Суду України
від 29 травня 2002 року у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України “у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно”
(справа про безоплатну медичну допомогу)

134

З ЮРИДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ

141

ПЕРСОНАЛІЇ

142

Алоїза Савицька

142

АФОРИЗМИ, СЕНТЕНЦІЇ,
ПРИСЛІВ’Я

145

ПРОФЕСІЙНА КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

148

Рецензії

148

В.Флоря
М. Глотов. Юридична монографія з точки зору здорового
глузду

148

Анотації

152

ВІДОМОСТІ ПРО
АВТОРІВ

155

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА
АВТОРАМ

157

22.09.2017.

У 2017 році Міноборони на закупівлю ліків та медобладнання використало 163 млн гривень

 Збройні сили України отримали благодійну...
22.09.2017.

МОЗ більше не приховує, що частина лікарів залишиться без роботи

У новому випуску руйнування міфів щодо реформи на...
22.09.2017.

Українці отримали доступ до сучасних технологій, що рятують життя при гострому інфаркті міокарду

Україна значно прискорила темпи реформування...
20.09.2017.

II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»

21-24 листопада 2017 р., м. Прага...
13.09.2017.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи»

12–13 жовтня 2017 р. у Києві...
11.09.2017.

Міжнародна конференція «Міжнародні та національні правові проблеми, що виникають при реалізації програм допоміжних репродуктивних технологій»

29 вересня 2017 року у Американському Домі м. Київ,...