RSSВерсія для друку
Bohomazova Iryna Oleksandrivna

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.02.024

Med. pravo., 2020; 2(26): 24-33

UDС: 342.7

Bohomazova Iryna Oleksandrivna

Candidate of Law, Associate Professor of Medical Law FPDO of Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky

Balancing the doctors’ right to respect for Business reputation
with the public’s right to freedom of expression (Based on the case
law of the european court of human rights)

The article covers the issue of dissemination of negative information about
the doctor on the example of the European Court of Human Rights case law.
It has been emphasized on the circumstances in which it seems possible to
strike a fair balance between a doctors’ right to protect their business reputation and the freedom of expression of others. It has been established that the business reputation of the doctors is closely related to the ethical norms of their behavior.
Dissemination of negative information, in particular, about the doctor is
one of the manifestations of freedom of expression. However, it is important to
remember that such negative information shall be true; otherwise, this activ-
ity would not comply with the law.
In the case of a restriction of a person’s right to freedom of expression, the
European Court of Human Rights proposes to take into account the following
factors: whether such a restriction was based on law, whether it pursued one
or more legitimate aims and whether it was necessary in a democratic soci-
ety to achieve those aims.
Of course, the dissemination of negative information about a doctor affects
his or her business reputation, but in order to achieve a fair balance between
competing interests in this area (provided that such information was true) the
public interest will prevail, because the dissemination of health information
is of particular interest for the public.
A fair balance in these relations will also provide such circumstances as:
good faith and ethical behavior of those who publish negative information, the
way the material is presented, the validity of the information disseminated,
the real ability of the doctor to respond to these allegations.

Key words: business reputation of a doctor, dissemination of information,
European Court of Human Rights.

Reference list:

1.Etychnyy kodeks likarya, zatverdzhenyy rishennyam Ukrayinskoyi medychnoyi rady.

2. 04.11.1950. Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms.

3. Kokhanovska O. V. Problemy zakhystu chesti, hidnosti y dilovoyi reputatsiyi osoby v Tsyvil'nomu kodeksi Ukrayiny. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny. 2006. 6. S. 30-35.

4. Pro banky i bankivsku diyal'nist :Zakon Ukrayiny vid 07.12.2000 2121-III.

5. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoyi osoby, a takozh dilovoyi reputatsiyi fizychnoyi ta yurydychnoyi osoby : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 27.02.2009/ 1.

6. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh :Zakon Ukrayiny vid 12.07.2001 2664-III.

7. European Court of Human Rights judgment «Bergens Tidende v. Norway».

8.  European Court of Human Rights judgment «Hoffer and Annen v. Germany».

9. European Court of Human Rights judgment «Sürek v. Turkey».

10. Senyuta I. Y. Pravovi pozytsiyi Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u sferi okhorony zdorov'ya. Kharkiv: Faktor, 2020. 192 s.

11. Talamanchuk K. Yak zakhystyty vlasnu dilovu reputatsiyu vid yazykiv nezadovolenykh patsiyentiv ta konkurentiv?.

12. Tereshko K. Y. Informatsiya yak obyekt suspilnykh vidnosyn u sferi medychnoho obsluhovuvannya : avtoref. dys. ... kand. yurydychnykh nauk: 12.00.03. Kyiv, 2019. 22 s.

13.  Khobbi YU. Dilova reputatsiya likarya: pravovyy aspekt. Pravovyy chasopys Donbasu. 2019. 4 (69). S. 44-49.
https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-69-4-44-49


14. Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003/ 435-IV.

15.  Tsyvilnyy kodeks URSR : Zakon URSR vid 18.07.1963 1540-VI.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...