RSSВерсія для друку
Deinega O.

DOI:

Med. pravo., 2014; 2(14): 28-36

UDC: 346.2:615.45

DEINEGA OLGA OLEKSANDRIVNA

PhD candidate of the Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, lecturer of the Department of private law disciplines of the University of Modern Knowledge

On the question of defining the concepts and features of the pharmaceutical market and competition therein

Pharmaceutical market is an essential component of the product market and at the same time the significant part of public health service. The aim of this research is to determine the set of features of the pharmaceutical market and competition existing therein for the purpose of further providing definitions for these legal categories (“pharmaceutical market” and “competition in the pharmaceutical market”). At the outset the author provides the analysis of the state policy governing public health service emphasizing that the effectiveness of functioning of the pharmaceutical market is one of the essential markers of the quality governing of the said sphere.

The article includes the analysis of the features of the pharmaceutical market providing the features as they are perceived both by consumers and manufacturers. In particular, from consumers' standpoint the features of the pharmaceutical market include the necessity of demand, the influence of advertising on the demand, price differentiation etc.

From the manufacturers' standpoint the features of the pharmaceutical market include necessary licensing of the activity, numerous cases of unfair competition etc. The text further includes the author's definition of “pharmaceutical market”. At the same time, the author notes that the dominant factor of the successful functioning of the pharmaceutical market is the competition of product manufacturers operating in this market. In the course of the analysis of the norms of the current legislation and the provisions of the doctrine, the author distinguishes the following features of the competition in the pharmaceutical market: social orientation of competition, availability of features of price and non-price competition, replaceability of pharmaceuticals etc. Based on these criteria the researcher provides the author's definition of “competition in the pharmaceutical market”.

Key words:state policy, public health service, pharmaceutical market, competition.

Reference list

1.Konstytutsiya Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254

2.Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya.  Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

3.Pro likarski zasoby Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-

4.Dutchak I.B. (2007) Derzhavne rehulyuvannya rozvytku farmatsevtychnoho rynku v Ukrayini. avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk  08.00.03, Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv.

5.Derzhavnyy reyestr likarskykh zasobiv Ukrayiny. Retrieved from http://www.drlz.kiev.ua

6. Hospodarskyy kodeks Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1360005360446510

7.Pro Antymonopolnyy komitet Ukrayiny. Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12

8.Vereshchahina O.S. (2013) Zasoby pravovoho zabezpechennya ekonomichnoyi konkurentsiyi v derzhavnomu sektori ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Natsionalnoho universytetu Yurydychna akademiya Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho. Seriya, ekonomichna teoriya ta pravo. zb. nauk. pr. 4(15).

9.Dutchak I.B. (2005) Sutnist farmatsevtychnoho rynku yak skladovoyi chastyny ekonomiky Ukrayiny. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Oblikovo-analitychni systemy subyektiv hospodarskoyi diyalnosti v Ukrayini. Lviv, 25–26 bereznya 2005 r.

10. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu likuvannya, medychnoyi reabilitatsiyi ta zabezpechennya poterpilykh vnaslidok neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesiynoho zakhvoryuvannya likarskymy zasobamy ta vyrobamy medychnoho pryznachennya. Postanova pravlinnya Fondu sotsialnoho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiynykh zakhvoryuvan Ukrayiny. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0489-10

11.Hlosariy osnovnykh terminiv zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi Ukrayiny. Antymonopolnyy komitet Ukrayiny. Retrieved from http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/85002

12.Pashkov V.M. (2004) Pravove rehulyuvannya obihu likarskykh zasobiv. Kyiv: MORION.

13.Unian zdorovya. Derzhliksluzhba vystupaye za zaboronu reklamy likiv u ZMI Retrieved from http://health.unian.ua/country/873006-derjlikslujba-vistupae-za-zaboronu-reklami-likiv-u-zmi.html

14. Pro litsenzuvannya pevnykh vydiv hospodarskoyi diyalnosti. Zakon Ukrayiny Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

15.Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny za 2013 rik, zatverdzhenyy rozporyadzhennyam Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny vid 14.03.2013. 131-r Retrieved from http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=103172&schema=main

16. Bezukh O.V. (2008) Problemy pravovoho rehulyuvannya ekonomichnoyi konkurentsiyi v Ukrayini. monohrafiya. APN Ukrayiny, NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva. Kyiv. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky.

17. Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi. Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

18.Fedorenko V.H. Politychna ekonomiya. Retrieved from pidruchniki.ws/11510513/politekonomiya/konkurentsiya_sutnist_vidi_rol_rinkoviy_ekonomitsi_antimonopolna_diyalnist 

19.Kyrylenko V.V. Istoriya ekonomichnykh vchen. Retrieved from http://textbooks.net.ua/content/view/1314/19

20.Uryadovyy portal. AMKU zaklykaye do chesnoyi konkurentsiyi na rynku likarskykh zasobiv Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246303