8.2. Юрисдикційні форми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я