8.2.2. Позасудові форми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН