8.2.2. Позасудові форми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я

АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМА ЗАХИСТУ: ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ