8.2.1. Судова форма захисту прав людини в сфері охорони здоров’я

СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН