RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

7.1.2. Право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій

а) Конституція і закони України

Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 36 (ч. 1, 3, 4)].

«Громадяни України мають право на свободу об’єднання…у громадські організації… (ч. 1)… мають право на участь у професійних  спілках з метою захисту своїх трудових і соціально економічних прав та інтересів (ч. 3)…».

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 314].

«Фізичні особи мають право на свободу об’єднання у… громадські організації» (ч. 1).

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.

«Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок» (ст. 6).

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. [стаття 77 (п. «к» ч. 1)]

«Медичні… працівники мають право на… створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій».

б) Підзаконні нормативно-правові акти

Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14.09.2000 № 1072/2000) [р. 4].

 

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань: Наказ Міністерства юстиції України від 19.12.2008 р. № 2226/5.

в) Кодекс медичної етики

Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.12].

«Лікар має право брати активну участь в роботі професійних об’єднань і асоціацій, одночасно отримуючи їх захист і підтримку. Лікарські об’єднання та асоціації зобов’язані сприяти і надавати кожному із своїх членів допомогу у дотриманні та відстоюванні принципів високого професіоналізму, фахової незалежності, моральності, етики і деонтології».

г) Інше регулювання

Лист «Про Закон України «Про об’єднання громадян»»: Вищий арбітражний суд України від 30.12.1997 р. № 01-8/500.

Лист «Про Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»»: Вищий арбітражний суд України від 26.10.1999 р. № 01-8/505.

Рекомендації з питань діловодства в первинній профспілковій організації (профспілковому комітеті): Постійна комісія Ради ФПУ з питань організаційної роботи від 15.11.2006 р.

ґ) Юридична практика

1. Приклад дотримання прав

30 червня 1990 р. відбувся Установчий (1-й) з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (далі – ВУЛТ). Того ж року ВУЛТ стало одним з членів Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), 3-й конгрес якої (1-й в Україні) відбувся в серпні 1990 р. в Києві та Львові.
Метою ВУЛТ є сприяння охороні та зміцненню здоров’я населення України, розвиток медичної науки, сприяння підвищенню професіоналізму медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту.

2. Приклад порушення прав

Лікарі-кардіологи вирішили створити громадську організацію «Кардіологи Л. області». З цією метою вони звернулися до обласного управління юстиції, надавши весь комплект необхідних документів. Проте їм неправомірно відмовили в реєстрації, мотивуючи це тим, що в області вже існує громадська організація лікарів-кардіологів.

3. Випадок з практики

Працівники одного з приватних закладів охорони здоров’я м. Л. вирішили об’єднатися та створити добровільну неприбуткову громадську організацію (профспілку). 15 березня 2009 р. установчими зборами профспілки було затверджено статут цієї організації. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», працівники профспілки подали заяву до міського управління юстиції. До заяви додали статут (положення), протокол установчих зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно територіальних одиницях, про засновників об’єднання, тобто всі документи, необхідні для легалізації профспілки. Проте їм було неправомірно відмовлено в легалізації з посиланням на невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства, незважаючи на те що, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок. У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.
Працівники закладу охорони здоров’я звернулись зі скаргою на дії працівника юстиції до обласного управління юстиції, внаслідок своєчасно вжитих заходів реагування профспілку було легалізовано.

д) Практичні поради

  1. Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також міжнародних судових установ.

  2. Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту

  3. Профспілки можуть створювати служби правової допомоги, інспекції та комісії для реалізації своїх функцій.

  4. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов’язковими для розгляду, та одержувати від них аргументовані відповіді.

е) Перехресні посилання з відповідними міжнародними та регіональними правами

Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональні норми, які стосуються Права на створення наукових товариств, професійних спілок та інших громадських організацій  в контексті таких можливостей:

  • Права на свободу зібрань і об’єднання, розкритого в розділах 2 і 3.
  • Права створювати профспілки і права на страйк, розкритого в розділах 2 і 3.