Профспілки й право на страйк


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Медичній сестрі відмовляють у підвищенні на посаді на тій підставі, що вона своєю профспілковою діяльністю «створює проблеми» керівництву.

Колективний договір між профспілкою та керівництвом органу охорони здоров’я складено так, що 30% вакансій зарезервовано для членів цієї профспілки.

Усім працівникам сфери охорони здоров’я категорично заборонено брати участь у страйкових діях будь-яких форм.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 5 ЄСХ («Право на створення організації»):

З метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню свободи працівників і роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступати у такі організації, Сторони зобов’язуються, що національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю свободу та не використовуватиметься для її обмеження. Обсяг застосування гарантій, передбачених цією статтею, щодо поліції визначається національними законами або правилами. Порядок застосування цих гарантій до осіб, які входять до складу збройних сил, і обсяг їхнього застосування до осіб цієї категорії також визначаються національними законами або правилами.

Стаття 19 (ч. 4) ЄСХ («Право трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей на захист і допомогу»):

З метою забезпечення ефективного здійснення права трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу на території держави будь-якої іншої Сторони, Сторони зобов’язуються: …
4. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають на території їхніх держав на законних підставах, якщо такі питання регулюються законами або правилами чи підлягають контролю з боку адміністративних властей, режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам у тому, що стосується таких питань: … b) членство у профспілках та користування пільгами колективних договорів.

Стаття 6 ЄСХ («Право на укладання колективних договорів»):

З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання колективних договорів Сторони зобов’язуються:

  1. сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та роботодавцями;
  2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулювання умов праці за допомогою колективних договорів;
  3. сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових спорів; а також визнають:
  4. право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зобов’язань, які можуть випливати з раніше укладених колективних договорів.

Стаття 21 ЄСХ («Право на інформацію і консультації»):

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників отримувати інформацію і консультації на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представникам згідно з національним законодавством і практикою:

a) отримувати регулярно або у належний час і у зрозумілий спосіб інформацію про економічний і фінансовий стан підприємства, на якому вони працюють, при тому розумінні, що деяку інформацію може бути заборонено для розголошення або віднесено до розряду конфіденційної, якщо її оприлюднення може завдати шкоди підприємству;
і b) отримувати своєчасно консультації щодо запропонованих рішень, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, особливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати на наявність робочих місць на підприємстві.

Стаття 22 ЄСХ («Право брати участь у визначенні і поліпшенні умов праці та виробничого середовища»):

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представникам згідно з національними законодавством і практикою сприяти:

a) визначенню і поліпшенню умов праці, організації праці, а також виробничого середовища;
b) охороні здоров’я та праці на підприємстві;
c) організації соціальних і соціально-культурних послуг і заходів на підприємстві; d) нагляду за дотриманням нормативних положень, що регулюють ці питання.

Стаття 11 ЄКЗПЛОС («Свобода зібрань і об’єднання»):

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

148 РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 5.

149 РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 5.

150 РЄ. Висновки III. Заява про тлумачення ст. 5.

151 РЄ. Висновки VIII. Заява про тлумачення ст. 5.

152 РЄ. Висновки: Данія. (XV-1).

153 РЄ. Висновки 2004: Болгарія.

154 РЄ. Висновки: Німеччина. (XII-2).

155 РЄ. Висновки: Великобританія. (XVII).

156 РЄ. Висновки: Франція. (XV-1).

157 РЄ. Висновки: Великобританія. (XV-1).

158 РЄ. Висновки: Португалія. (XIII-5).

159 РЄ. Висновки: Бельгія. (XV-1); Висновки: Франція. (XV-1).

160 РЄ. Висновки: Норвегія. (X-1). Про ст. 31 Хартії.

161 РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 6 (ч. 4). Рішення у справі «Конфедерація незалежних профспілок Болгарії, Конфедерація праці «Підкрепа» та Європейська конфедерація профспілок проти Болгарії» від 16 жовтня 2006 р. (32/2005).

162 Там само.

163 РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 6 (ч. 4).

164 РЄ. Висновки: Франція. (XIII-1); Рішення у справі «Французька конфедерація управління ФКУ-ГКР проти Франції» від 12 жовтня 2004 р. (16/2003).

165 РЄ. Висновки: Данія. (XVIII-1).

166 ЄСПЛ. Рішення у справі «Національний союз поліції Бельгії проти Бельгії» (1 EHRR 578).

167 ЄСПЛ. Рішення у справі «Шмідт і Далстом проти Швеції» (1 EHRR 632).

168 ЄСПЛ. Рішення у справі «Національний союз поліції Бельгії проти Бельгії» (1 EHRR 578).

169 ЄСПЛ. Рішення у справі «Вільсон та інші проти Сполученого Королівства» (35 EHRR 20). Порушенням ст. 11 визнано те, що закон дозволяє роботодавцю відмовитися від визнання профспілок з метою укладення колективного договору й пропонувати працівникам заохочення в обмін на відмову від деяких профспілкових прав.