Право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Медичний персонал рентгенологічного відділення часто зазнає небезпечного впливу високих рівнів рентгенівського опромінення через несправність обладнання, яке давно не перевіряється й не замінюється.

Медсестра заражається ВІЛ унаслідок використання неякісно простерилізованого медичного інструментарію.

Їдальню для персоналу не закривають, незважаючи на неодноразово виявлені порушення елементарних норм гігієни.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 3 ЄСХ

 («Право на безпечні та здорові умови праці»):
З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:

  1. розробити, здійснювати і періодично переглядати послідовну національну політику в галузі охорони праці, виробничої гігієни і виробничого середовища. Головною метою цієї політики є поліпшення охорони праці  виробничої гігієни, а також запобігання нещасним випадкам та травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності, пов’язані з нею або мають місце у процесі її здійснення, зокрема шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, властивих виробничому середовищу;
  2. прийняти правила з техніки безпеки та гігієни праці;
  3. забезпечити виконання таких правил шляхом заходів нагляду за дотриманням їхніх вимог;
  4. сприяти поступовому розвиткові призначених для всіх працівників служб виробничої гігієни, головне завдання яких полягає у здійсненні профілактичнихі консультативних функцій.

121 РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 3.

122 РЄ. Висновки. (XIV-2). Заява про тлумачення ст. 3.

123 РЄ. Висновки II. Заява про тлумачення ст. 3.

124 РЄ. Висновки 2005: Литва.

125 РЄ. Висновки 2003: Болгарія.

126 РЄ. Висновки: Норвегія. (XIV-2).

127 Рішення у справі «Фонд Марангопулоса із захисту прав людини (ФМПЛ) проти Греції» від 6 грудня 2006 р. (30/2005).

128 РЄ. Висновки 2005: Естонія.