Право на свободу й особисту недоторканність


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Людину поміщають до стаціонару на невизначений термін за станом психічного здоров’я, однак медичне обстеження не проводять.

Осіб, яких утримують у закритому стаціонарі, не інформують про їхнє право звернутися до суду зі скаргою на незаконність їхньої примусової госпіталізації.

Жінку, яка вживає наркотики, після пологів не виписують з лікарні й забирають у неї дитину.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 5 (п. «е» ч. 1) ЄКЗПЛОС:

Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:… законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічно хворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг.

ЄСПЛ встановив низку процедурних гарантій щодо застосування ст. 5 (п. «е» ч. 1)

20 ЄСПЛ. Рішення у справі «Вітольд Літва проти Польщі» (33 EHRR 53). Дає визначення алкоголізму для мети ст. 5 (п. «е» ч. 1).

21 ЄСПЛ. Рішення у справі «Херц проти Німеччини» (44672/98); ЄСПЛ. Рішення у справі «Ракевич проти Російської Федерації» (58973/00).

22 ЄСПЛ. Рішення у справі «Варбанов проти Болгарії» (31365/96).

23 ЄСПЛ. Рішення у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (6301/73). Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі «Х.Л. проти Великобританії» (45508/99). Система утримання «неофіційних пацієнтів» у психіатричних стаціонарах не передбачала достатніх процесуальних гарантій для упередження випадків самовільного позбавлення свободи.

24 ЄСПЛ. Рішення у справі «Х. проти Сполученого Королівства» (7215/75).

25 ЄСПЛ. Рішення у справі «Гайші проти Угорщини» (34503/03). Пацієнт три роки незаконно утримувався в угорській психіатричній лікарні, де процедура примусової госпіталізації була поверховою, а факт небезпечної поведінки хворого не було доведено.

26 ЄСПЛ. Рішення у справі «Вітольд Літва проти Польщі» (33 EHRR 53). Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі «Хатчінсон Рейд проти Сполученого Королівства» (37 EHRR 9). Відповідно до ст. 5 (п. «е» ч. 1), позбавлення свободи (примусова госпіталізація) особи з психопатичним розладом було виправдано як в інтересах самої цієї особи, так і в інтересах громадської безпеки, хоча її стан піддавався лікуванню.

27 ЄСПЛ. Рішення у справі «Ешінгдейн проти Сполученого Королівства» (7 EHRR 528).

28 ЄСПЛ. Рішення у справі «Інхорн проти Швеції» (56529/00).