Право на приватне життя


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Лікар без згоди пацієнта розголошує відомості про те, що пацієнт вживав наркотики чи був наркозалежним.

Держава під час заповнення деяких офіційних форм вимагає розкриття ВІЛ-статусу.

Медичні працівники вимагають згоди батьків як умови отримання молоддю медичної допомоги з проблем сексуального здоров’я.

Пацієнти стаціонарного медичного закладу інтернатного типу не мають місця для зберігання особистих речей.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 8 (ч. 1) ЄКЗПЛОС

Кожен має право на повагу до свого приватного та сімейного життя, до свого житла та кореспонденції.

Стаття 10 (ч. 1) Конвенції про права людини та біомедицину:

Кожна особа має право на повагу до її особистого життя стосовно інформації про її здоров’я.

Стаття 13 (ч. 1) Рекомендацій № R (2004) 10 РЄ:

Усі персональні дані особи, що страждає на психічне захворювання, повинні вважатися конфіденційними. Збір, обробка й передача таких даних повинні проводитися відповідно до правил, які стосуються дотримання професійної таємниці й збору персональних даних.

Стаття 6 Європейської хартії прав пацієнтів:

Кожен має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про свій стан здоров’я і можливі діагностичні або терапевтичні процедури, а також на захист своєї приватності під час проведення діагностичних оглядів, відвідин медичних спеціалістів і загалом під час медичних і хірургічних втручань.

Стаття 4 (ч. 1, 8) Декларації про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі:

Уся інформація про стан здоров’я пацієнта … повинна залишатися конфіденційною навіть після смерті пацієнта. …Пацієнти, які надходять до лікувально-профілактичного закладу, мають право розраховувати на наявність в цьому  закладі матеріальних умов, необхідних для гарантії збереження медичної таємниці.

Конвенція про захист особи в зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних34

запроваджує додаткові гарантії захисту приватного життя у зв’язку з обробкою персональних даних (тобто гарантії захисту персональних даних):

29 ЄСПЛ. Рішення у справі «M.С. проти Швеції» (27/08/1997); ЄСПЛ. Рішення у справі «Z проти Фінляндії» (25 EHRR 371).

30 ЄСПЛ. Рішення у справі «Z проти Фінляндії» (25 EHRR 371).

31 Там само.

32 ЄСПЛ. Рішення у справі «І. Ф. проти Туреччини» (24209/94). Примусовий гінекологічний огляд жінки, що перебуває під вартою в поліцейській дільниці, було визнано порушенням ст. 8 ЄКЗПЛОС.

33 ЄСПЛ. Рішення у справі «Гласс проти Сполученого Королівства» (39 EHRR 15). Випадок введення діаморфіну дитині з важкими психічними й фізичними відхиленнями супроти чітко вираженої волі матері визнано порушенням ст. 8 ЄКЗПЛОС.

34 Конвенція про захист особи в зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних. РЄ.
conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/108.doc