Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Держава не вживає планомірних кроків, спрямованих на забезпечення доступності антиретровірусних препаратів для профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

На околицях деяких міст, у бідних кварталах немає ні лікарів, ні медичних закладів.

Держава не проводить навчання медичного персоналу методам паліативного догляду.

Дитина в соціальному інтернаті через погане харчування прикута до ліжка.

Лікарня не в стані організувати спеціалізовану педіатричну допомогу дітям і їх доводиться лікувати разом з дорослими пацієнтами.

Жінкам з психічними розладами, відмовляють у послугах щодо захисту репродуктивного здоров’я.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 11 ЄСХ:

З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого:

1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я;

2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відпо- відальності у питаннях здоров’я;

3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам.

Статті 8–10 Європейської хартії прав пацієнтів:

Хартія розглядає права на «якісну медичну допомогу», «безпеку» та «інновації».

Стаття 5 (ч. 3) Декларації про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі:

Пацієнти мають право на якісну медичну допомогу, яка відповідає як високим технологічним стандартам, так і принципам людяності у відносинах між пацієнтом і надавачами медичних послуг.

Стаття 35 Хартії основних прав ЄС:

Кожен має право доступу до профілактичного медичного обслуговування й право користуватися медичною допомогою відповідно до умов, встановлених національним законодавством і практикою. У розробці й втіленні будь-якої політики та діяльності ЄС повинен бути забезпечений високий рівень охорони здоров’я людини.

Примітка:

ЄСПЛ і право на охорону здоров’я осіб, які перебувають під вартою

ЄСПЛ постановив, що держави зобов’язані захищати здоров’я осіб, яких утримують під вартою, і що відсутність лікування може прирівнюватися до порушення ст. 3, яка забороняє катування і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання53.


48 РЄ. Висновки Європейського комітету зі соціальних прав. (XVII-2); Висновки 2005. Заява про тлумачення ст. 11.

49 РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).

50 РЄ. Висновки: Сполучене Королівство. (XV-2).

51 РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).

52 РЄ. Право на охорону здоров’я і Європейська соціальна хартія.
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp?

53 ЄСПЛ. Рішення у справі «Хуртадо проти Швейцарії» (280-A); ЄСПЛ. Рішення у справі «Ільхан проти Туреччини» (34 EHRR 36).